Simcenter System Simulation

Simcenter Flomaster software

Simcenter Flomaster to kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania, rozruchu i eksploatacji systemów termiczno-przepływowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Pulpit symulacji systemu termiczno-przepływowego w oprogramowaniu Simcenter Flomaster

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Flomaster?

Simcenter Flomaster to kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania, rozruchu i eksploatacji systemów termiczno-przepływowych. Może łączyć się z systemem PLM, CAD, programami do symulacji i przemysłowym IoT, umożliwiając kompleksową transformację cyfrową.

Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek dzięki symulacji systemu termiczno-przepływowego
Oprogramowanie Simcenter Flomaster jest wiodącym narzędziem symulacyjnym do inżynierii płynów, oferującym niezawodne i dokładne solwery oraz najlepsze w swojej klasie wbudowane korelacje. Umożliwia to efektywne wymiarowanie systemów gazowych, cieczowych i dwufazowych w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. Przy użyciu tego samego modelu wirtualnego można analizować zdarzenia dynamiczne, takie jak różne warunki pracy, awarie i scenariusze sytuacji awaryjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Projektowanie, uruchamianie i eksploatacja systemów termiczno-przepływowych rurociągów
Oprogramowanie Simcenter Flomaster oferuje kompleksowy zestaw narzędzi symulacji do projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów termiczno-przepływowych rurociągów. Oznacza to, że cyfrowy bliźniak systemu opracowany w fazie projektowania może zostać ponownie wykorzystany w fazie eksploatacji do wirtualnego wykrywania i monitorowania pod kątem poprawy efektywności i zapewnienia bezpieczeństwa. Oprogramowanie Simcenter Flomaster może się łączyć z innymi przydatnymi narzędziami i platformami, w tym systemem PLM, CAD, rozwiązaniami do symulacji i przemysłowym IoT, umożliwiając w ten sposób szybką transformację cyfrową i opracowywanie innowacji.

Co nowego?

Zmniejsz koszty operacyjne, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo złożonych systemów termiczno-przepływowych rurociągów o dowolnej skali i poziomie dzięki funkcjom modelowania i analiz.

Funkcje oprogramowania Simcenter Flomaster

Integracja systemów

Rozwiązanie Simcenter Systems oferuje integrację różnych narzędzi symulacji w całym cyklu życia systemu, od wczesnego projektowania do fazy operacyjnej. Pozwala to zapewnić ciągłość cyfrową i zwiększyć wydajność przepływów informacji oraz współpracy między różnymi działami. Rozwiązanie Simcenter Systems obsługuje połączenia z systemem zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i danymi geometrycznymi, współsymulacje między narzędziami CAE 1D i 3D, badanie przestrzeni projektu, proces rozwoju funkcji sterowania oparty na modelu i interakcje między różnymi systemami przy użyciu interfejsu FMI (Functional Mockup Interface).

Dowiedz się więcej o integracji systemów

Grafika przedstawiająca ścieżkę obwodu z mapą cieplną Simcenter FLOEFD określonego złącza w tym obwodzie.

Symulacja systemu termiczno-przepływowego

Zoptymalizuj wydajność systemów termiczno-przepływowych, zapewniając jednocześnie ich bezpieczną pracę. Przy użyciu rozwiązania Simcenter Systems można symulować dynamiczne zachowanie systemów termiczno-przepływowych dowolnej wielkości i złożoności, analizować złożone zjawiska fizyczne, mające kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i wydajnej pracy, oraz ponownie wykorzystywać cyfrowe bliźniaki w fazie eksploatacji systemu do monitorowania jego działania w czasie rzeczywistym w celu uzyskania maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa.

Rozwiązanie Simcenter Systems umożliwia wymiarowanie i równoważenie przemysłowych systemów gazowych, systemów chłodzenia zakładów przemysłowych, obiegów Rankine'a do wytwarzania energii, morskich systemów balastowych lub dużych systemów dystrybucji i rurociągów, a wszystko to przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i skróceniu czasu wprowadzania na rynek.

Dowiedz się więcej o symulacji systemów termiczno-przepływowych

Projektowanie systemów termiczno-przepływowych na wczesnym etapie

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek i obniż koszty, przeprowadzając symulację systemów termiczno-przepływowych dowolnych rozmiarów i złożoności na wczesnym etapie procesu projektowania. Oszczędzaj czas, automatycznie importując dane geometryczne (P&ID, CAD lub GIS) w celu zbudowania modelu i wykorzystuj dokładny solwer statyczny do szybkiego określania rozmiaru i równoważenia systemów. Zaawansowany postprocessing umożliwia szybkie zrozumienie zachowania systemu i zidentyfikowanie problemów na skutek wprowadzania zmian w projekcie przy minimalnym wpływie na koszty.

Najlepsze w swojej klasie solwery i wbudowane korelacje gwarantują dokładność wyników symulacji. Dzięki dużej bibliotece komponentów opartych na danych Millera, zawierającej bardzo dokładne rzeczywiste pomiarów wykonywane na platformach przemysłowych i weryfikowanych przez wiele lat przez różnych użytkowników można bez obaw podejmować decyzje projektowe i zaopatrzeniowe na wczesnym etapie procesu.

Projektowanie systemów termiczno-przepływowych na wczesnym etapie

Szczegółowy projekt systemów termiczno-przepływowych

Zagwarantuj bezpieczne i wydajne działanie systemów termiczno-przepływowych w każdym scenariuszu eksploatacji. Dzięki szybkiemu, niezawodnemu i sprawdzonemu w rygorystycznych testach solwerowi stanów nieustalonych można symulować dynamiczne zachowanie systemów termiczno-przepływowych dowolnej wielkości i złożoności. Modeli, które zostały użyte na wczesnym etapie projektowania systemu w celu określenia jego rozmiarów i komponentów, można użyć ponownie w szczegółowym projekcie w celu przeprowadzenia analiz stanów nieustalonych. Gwarantuje to ciągłość modelu i danych w całej fazie projektowania.

Można również analizować dynamiczne zachowanie systemu w krytycznych scenariuszach, takich jak awaria pompy, zamknięcie zaworu awaryjnego, zalewanie, przedmuchiwanie i odpowietrzanie. Model uwzględnia złożone zjawiska, takie jak skoki ciśnienia, akumulacja, lepkosprężystość rur z tworzyw sztucznych, kawitacja, klinowanie i pełna ściśliwość gazu.

Szczegółowy projekt systemów termiczno-przepływowych

Wnętrze zakładu przetwórczego z systemem termiczno-przepływowym.

Zaawansowana fizyka w inżynierii systemów termiczno-przepływowych

Analizuj złożone zjawiska fizyczne, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy systemów termiczno-przepływowych. Przy użyciu funkcji zaawansowanych zjawisk fizycznych można dokładnie modelować nieliniowe zachowanie cieczy nienewtonowskich i przepływów dwufazowych. Można również modelować złożone ścieżki przepływu w układach wirujących, takich jak turbiny gazowe, uwzględniając wpływ rotacji na przepływ płynu.

Podczas procesu rozwoju produktu wszystkie możliwości są rygorystycznie testowane w odniesieniu do wyników teoretycznych i publicznie dostępnego piśmiennictwa, aby zapewnić dokładność i spójność uzyskiwanych wyników. Dzięki temu można bez obaw korzystać z cyfrowego bliźniaka w całym cyklu życia systemu termiczno-przepływowego, aby zrozumieć jego zachowanie, zoptymalizować działanie i zapewnić bezpieczeństwo.

Funkcje zaawansowanej fizyki dla systemów termiczno-przepływowych

Dziecko badające model złożonego atomu.

Symulacja układów napędowych

Wielodomenowe podejście do symulacji systemów umożliwia badanie wielu różnych architektur i technologii. Technologie obsługiwane przez funkcje modelowania w oprogramowaniu Simcenter to na przykład elektryfikacja układów napędowych dla branży motoryzacyjnej, systemy startowe wielokrotnego użytku dla branży kosmicznej oraz wykorzystanie gazu LNG na statkach. Możesz projektować układy napędowe i oceniać ich wpływ na różne wskaźniki, takie jak poziom energii generowanej na pokładzie lub emisja zanieczyszczeń, wykonując pełną analizę zależności systemowych w ramach jednej platformy.

Dowiedz się więcej o symulacji układów napędowych

Konserwacja, naprawa i eksploatacja systemów termiczno-przepływowych

Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji, wykorzystując cyfrowego bliźniaka systemu termiczno-przepływowa w całym cyklu życia produktu. Możesz ponownie użyć modelu zbudowanego w fazie projektowania jako wykonywalnego cyfrowego bliźniaka do obsługi zaopatrzenia, rozruchu i eksploatacji.

Przeprowadź optymalizację projektu opartą na kosztach, aby zminimalizować wydatki kapitałowe i operacyjne oraz wspomagać procesy zaopatrzenia. Podłącz cyfrowego bliźniaka systemu termiczno-przepływowego do wirtualnego programowalnego sterownika logicznego, aby zweryfikować ich interakcje w bezpiecznym środowisku wirtualnym przed zbudowaniem fizycznego systemu. Możesz wreszcie połączyć wykonywalnego cyfrowego bliźniaka z rzeczywistymi sensorami i sterownikami za pośrednictwem przemysłowego Internetu rzeczy (IoT), aby rozbudować informacje dostępne dla operatorów w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa eksploatacji systemu.

Dowiedz się więcej o konserwacji systemów termiczno-przepływowych

Mężczyzna i kobieta patrzący na wiele ekranów.