Wnętrze zakładu przetwórczego z układami termiczno-przepływowymi.

Simcenter

Szczegółowe projektowanie układów termiczno-przepływowych

Wykorzystanie analiz stanów nieustalonych do szczegółowego projektowania w całej fazie rozwoju.

Efektywna eksploatacja układów termiczno-przepływowych

Zagwarantuj bezpieczne i wydajne działanie układów termiczno-przepływowych w każdym scenariuszu eksploatacji. Dzięki szybkiemu, niezawodnemu i sprawdzonemu w rygorystycznych testach solwerowi stanów nieustalonych można symulować dynamiczne zachowanie układów termiczno-przepływowych dowolnej wielkości i złożoności. Modeli, które zostały użyte na wczesnym etapie projektowania układu w celu określenia jego rozmiarów i komponentów, można użyć ponownie w szczegółowym projekcie w celu przeprowadzenia analiz stanów nieustalonych. Gwarantuje to ciągłość modelu i danych w całej fazie projektowania.

Można również analizować dynamiczne zachowanie układu w krytycznych scenariuszach, takich jak awaria pompy, zamknięcie zaworu awaryjnego, zalewanie, przedmuchiwanie i odpowietrzanie. Model uwzględnia złożone zjawiska, takie jak skoki ciśnienia, akumulacja, lepkosprężystość rur z tworzyw sztucznych, kawitacja, klinowanie i pełna ściśliwość gazu.

Możliwości szczegółowego projektowania układów termiczno-przepływowych

Analiza stanów nieustalonych układów termiczno-przepływowych

Zagwarantuj bezpieczne i wydajne działanie układów termiczno-przepływowych w każdym scenariuszu eksploatacji. Można szybko oceniać wiele strategii eksploatacji oraz śledzić zmiany temperatury, ciśnienia i przepływu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu w układzie. Solwer stanów nieustalonych jest rygorystycznie testowany pod kątem szczegółowego projektu i pozwala dokładnie analizować złożone dynamiczne zjawiska zachodzącą w systemie podczas krytycznych procesów, scenariuszy awaryjnych i awarii.

Widok oprogramowania Simcenter.

Skok ciśnienia i siły hydrodynamiczne

Zapewnij bezpieczeństwo układu podczas gwałtownych stanów nieustalonych, takich jak zamknięcie zaworów, awaria pompy lub uruchomienie sprężarki. Dzięki dokładnemu solwerowi stanów nieustalonych można oceniać wiele strategii łagodzenia nadmiernego ciśnienia lub kawitacji, uwzględniać efekty tłumienia wynikające z lepkosprężystości rur i wymiarować dodatkowe urządzenia przeciwprzepięciowe. Po zakończeniu analizy skoków ciśnienia można automatycznie wyeksportować wynikowe dane sił hydrodynamicznych w celu przeprowadzenia analizy obciążeń rur przy użyciu wybranego narzędzia.

Schematyczne przedstawienie skoków ciśnienia i sił hydrodynamicznych.

Analiza termiczna układów termiczno-przepływowych

Przeprowadzaj ocenę bezpieczeństwa hydraulicznego i termicznego układu praz jego wydajności oraz zmniejszaj nadmierną przepustowość bez ryzyka gromadzenia się ciepła. Dzięki solwerowi termicznemu można uwzględniać różne obciążenia eksploatacyjne oraz analizować wpływ izolacji rur i środowiska zewnętrznego na rury prowadzone pod wodą lub pod ziemią, rejestrując wszystkie efekty bezwładności cieplnej, jak np. zimne wiry. Można przy tym wybrać wymagany poziom szczegółowości: od uproszczonych do bardzo szczegółowych modeli przemysłowych wymienników ciepła w zależności od potrzeb.

Schemat analizy termicznej układów termiczno-przepływowych.

Projektowanie eksperymentów w zakresie inżynierii układów termiczno-przepływowych

Przeprowadzaj analizy warunkowe przy użyciu szeregu algorytmów, od metody kwadratów łacińskich po symulacje Monte Carlo. Dzięki tej zaawansowanej funkcji można badać wpływ różnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na bezpieczeństwo i wydajność układów hydraulicznych. Pozwala to również na tworzenie metamodeli i powierzchni reagowania, które charakteryzują zachowanie złożonych układów termiczno-przepływowych.

Graficzne przedstawienie projektowania eksperymentów w zakresie inżynierii układów termiczno-przepływowych.
Przykład wdrożenia

Team Bath Racing

Przy użyciu oprogramowania Simcenter Flomaster zespół Team Bath Racing był w stanie zmniejszyć koszty, skrócić czas i ograniczyć zasoby niezbędne do fizycznego przetestowania wszystkich tych aspektów.

Team Bath Racing takes to the track with improved thermal performance
Case Study

Team Bath Racing takes to the track with improved thermal performance

Firma:University of Bath - Team Bath Racing

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Bath, United Kingdom

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Flomaster