1. Home
Grupa osób korzystających z oprogramowania Simcenter do symulacji pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości.

Simcenter

Symulacja pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości

Symulacje pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości w oprogramowaniu Simcenter umożliwiają osiągniecie celów w zakresie działania i podejmowania szybkich decyzji dotyczących rozwoju produktu, zmniejszając liczbę potrzebnych fizycznych prototypów.

Zwiększ możliwości symulacji pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości

Szybsze działanie i odkrywanie dostępnych możliwości
Oprogramowanie Simcenter SPEED umożliwia szybkie projektowanie, testowanie, przeglądanie i modyfikowanie projektów. Dzięki sześciu w pełni sparametryzowanym szablonom najpopularniejszych typów silników i generatorów inżynier może stworzyć wstępny projekt w ciągu zaledwie kilku minut. Pełna kompatybilność z oprogramowaniem HEED pozwala badać lub optymalizować wybrane parametry w ramach badania projektowania eksperymentów (DoE). Dzięki niezawodnym funkcjom łączności z oprogramowaniem Simcenter STAR-CCM+ można wykonywać dalsze analizy w zaawansowanych aplikacjach inżynieryjnych.

Modelowanie złożoności
Zaimportuj plik CAD napędu elektrycznego bezpośrednio do Simcenter Motorsolve, aby zoptymalizować cechy projektu, takie jak uzwojenie cewki, i skorzystać z obszernej biblioteki materiałów elektromagnetycznych. Symulacja wysokiego poziomu analizy metodą elementów skończonych (MES) i łączność z Simcenter MAGNET pozawalają inżynierom dopracować szczegóły projektu za pomocą solwerów parametrów statycznych, harmonicznych czasu, nieustalonych i termicznych.

Zachowaj integrację
Funkcje oprogramowania Simcenter 3D do analiz pól magnetycznych o niskiej częstotliwości umożliwiają tworzenie i edycję modeli Simcenter MAGNET w graficznym interfejsie Simcenter 3D przy użyciu natywnego oprogramowania CAD NX. Stosuj i definiuj zaawansowane materiały magnetyczne oraz definiuj właściwości, warunki brzegowe i obciążenia, w tym obciążenia określane za pomocą zintegrowanego narzędzia do modelowania obwodów 1D.

Symulacje elektromagnetyczne dostępne w ramach procesu projektowania to doskonałe rozwiązanie

Specjaliści ds. analizy pól elektromagnetycznych (EMAG) i inżynierowie elektrycy mają większe możliwości dzięki usprawnionym pakietom EMAG CAE (inżynierii wspomaganej komputerowo), takim jak Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve i Simcenter MAGNET.

Przykład wdrożenia

skyTran

Rozwiązanie skyTran wykorzystuje oprogramowanie Simcenter MAGNET, aby skrócić czas i koszty tworzenia fizycznego prototypu swojego systemu kolei magnetycznej o 90 procent.

Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Firma:skyTran

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Huntington Beach, California, United States

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Funkcje analiz pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości

Symulacja elektromagnetyczna prądu przemiennego

Symulacje elektromagnetyczne prądu przemiennego są oparte na jednej częstotliwości, co skraca czas ich wykonywania. Dzięki takiemu podejściu można symulować pola elektromagnetyczne w przewodnikach prądu i wokół nich, w obecności materiałów izotropowych, które mogą mieć właściwości przewodzące, magnetyczne bądź jedne i drugie. Pozwala to uwzględnić prądy przesunięcia, prądy wirowe i efekty zbliżeniowe, które są ważne w analizie punktów o podwyższonej temperaturze (hotspot).

Widok symulacji elektromagnetycznej prądu przemiennego.

Zaawansowane modelowanie materiałów elektromagnetycznych

Dokładność symulacji elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości zależy w dużym stopniu od danych materiałowych. Rozwiązanie Simcenter do zaawansowanego modelowania materiałów elektromagnetycznych uwzględnia nieliniowości, zależności temperaturowe, demagnetyzację magnesów stałych, utratę histerezy i efekty anizotropowe. Umożliwia to analizę efektów, takich jak demagnetyzacja magnesów stałych w celu sprawdzenia ich żywotności, analizę strat zależnych od częstotliwości w cienkich częściach przy jednoczesnym skróceniu czasu przetwarzania danych i uwzględnienie wszystkich strat w celu uzyskania dokładnego bilansu energetycznego.

Widok zaawansowanego modelowania materiałów elektromagnetycznych.

Modelowanie obwodów i układów

Analiza na poziomie układu lub oparta na modelu wymaga dokładnych modeli podkomponentów, aby uwzględnić interakcje i lokalne stany nieustalone, które wpływają na ogólne zachowanie układu.

Funkcje dostępne w oprogramowaniu Simcenter obejmują natywne symulacje obwodów, połączenia umożliwiające wykonywanie współsymulacji oraz funkcje eksportu modeli systemu 1D do oprogramowania Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim i innych.

Widok modelowania obwodów i układów.

Symulacje pola elektrycznego

Analiza na poziomie układu lub oparta na modelu wymaga dokładnych modeli podkomponentów, aby uwzględnić interakcje i lokalne stany nieustalone, które wpływają na ogólne zachowanie układu.

Funkcje dostępne w oprogramowaniu Simcenter obejmują natywne symulacje obwodów, połączenia umożliwiające wykonywanie współsymulacji oraz funkcje eksportu modeli systemu 1D do oprogramowania Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim i innych.

Widok symulacji pola elektrycznego.

Symulacja elektromagnetyczna z uwzględnieniem ruchu

Symulacja elektromagnetyczna pól nieustalonych może obejmować ruch. Można symulować ruch obrotowy, liniowy i dowolny z sześcioma stopniami swobody (w osi X, Y, Z, obrót, skok i odchył) dla nieograniczonej liczby ruchomych elementów, prądów indukowanych i interakcji mechanicznych.

Efekty mechaniczne obejmują tarcie lepkie, bezwładność, masę, sprężystość i grawitację, a także ograniczenia ruchu narzucone przez ograniczniki mechaniczne. Można też określić dowolne siły obciążeniowe jako funkcję położenia, prędkości i czasu. Funkcje symulacji uwzględniają też prądy indukowane spowodowane przez ruch.

Widok symulacji elektromagnetycznej z uwzględnieniem ruchu.

Symulacja elektromagnetyczna pól nieustalonych

Umożliwia symulację złożonych problemów, które obejmują zmienne w czasie źródła prądu lub napięcia o dowolnym kształcie i wyjściach w połączeniu z nieliniowością materiałów i efektami zależnymi od częstotliwości. Obejmuje to oscylacje w urządzeniach elektromechanicznych, demagnetyzację magnesów stałych, efekty przełączania, moment obrotowy wywołany prądami wirowymi, naskórkowość i efekty zbliżeniowe.

Widok symulacji elektromagnetycznej pól nieustalonych.