1. Home
Grupa osób korzystających z oprogramowania Simcenter do symulacji pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości.

Simcenter

Symulacja pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości

Symulacje pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości w oprogramowaniu Simcenter umożliwiają osiągniecie celów w zakresie działania i podejmowania szybkich decyzji dotyczących rozwoju produktu, zmniejszając liczbę potrzebnych fizycznych prototypów.

Zwiększ możliwości symulacji pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości

Szybsze działanie i odkrywanie dostępnych możliwości
Oprogramowanie Simcenter SPEED umożliwia szybkie projektowanie, testowanie, przeglądanie i modyfikowanie projektów. Dzięki sześciu w pełni sparametryzowanym szablonom najpopularniejszych typów silników i generatorów inżynier może stworzyć wstępny projekt w ciągu zaledwie kilku minut. Pełna kompatybilność z oprogramowaniem HEED pozwala badać lub optymalizować wybrane parametry w ramach badania projektowania eksperymentów (DoE). Dzięki niezawodnym funkcjom łączności z oprogramowaniem Simcenter STAR-CCM+ można wykonywać dalsze analizy w zaawansowanych aplikacjach inżynieryjnych.

Modelowanie złożoności
Zaimportuj plik CAD napędu elektrycznego bezpośrednio do Simcenter Motorsolve, aby zoptymalizować cechy projektu, takie jak uzwojenie cewki, i skorzystać z obszernej biblioteki materiałów elektromagnetycznych. Symulacja wysokiego poziomu analizy metodą elementów skończonych (MES) i łączność z Simcenter MAGNET pozawalają inżynierom dopracować szczegóły projektu za pomocą solwerów parametrów statycznych, harmonicznych czasu, nieustalonych i termicznych.

Zachowaj integrację
Funkcje oprogramowania Simcenter 3D do analiz pól magnetycznych o niskiej częstotliwości umożliwiają tworzenie i edycję modeli Simcenter MAGNET w graficznym interfejsie Simcenter 3D przy użyciu natywnego oprogramowania CAD NX. Stosuj i definiuj zaawansowane materiały magnetyczne oraz definiuj właściwości, warunki brzegowe i obciążenia, w tym obciążenia określane za pomocą zintegrowanego narzędzia do modelowania obwodów 1D.

A broad, multifunctional toolset for electromagnetic engineering

Learn how Simcenter can help you with different approaches to solve electromagnetic problems in innovative applications in the automotive and aerospace industries.

Przykład wdrożenia

skyTran

Rozwiązanie skyTran wykorzystuje oprogramowanie Simcenter MAGNET, aby skrócić czas i koszty tworzenia fizycznego prototypu swojego systemu kolei magnetycznej o 90 procent.

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Firma:skyTran

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Huntington Beach, California, United States

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Funkcje analiz pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości

Symulacje elektromagnetyczne prądu przemiennego są oparte na jednej częstotliwości, co skraca czas ich wykonywania. Dzięki takiemu podejściu można symulować pola elektromagnetyczne w przewodnikach prądu i wokół nich, w obecności materiałów izotropowych, które mogą mieć właściwości przewodzące, magnetyczne bądź jedne i drugie. Pozwala to uwzględnić prądy przesunięcia, prądy wirowe i efekty zbliżeniowe, które są ważne w analizie punktów o podwyższonej temperaturze (hotspot).

Widok symulacji elektromagnetycznej prądu przemiennego.

Dokładność symulacji elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości zależy w dużym stopniu od danych materiałowych. Rozwiązanie Simcenter do zaawansowanego modelowania materiałów elektromagnetycznych uwzględnia nieliniowości, zależności temperaturowe, demagnetyzację magnesów stałych, utratę histerezy i efekty anizotropowe. Umożliwia to analizę efektów, takich jak demagnetyzacja magnesów stałych w celu sprawdzenia ich żywotności, analizę strat zależnych od częstotliwości w cienkich częściach przy jednoczesnym skróceniu czasu przetwarzania danych i uwzględnienie wszystkich strat w celu uzyskania dokładnego bilansu energetycznego.

Widok zaawansowanego modelowania materiałów elektromagnetycznych.

Analiza na poziomie układu lub oparta na modelu wymaga dokładnych modeli podkomponentów, aby uwzględnić interakcje i lokalne stany nieustalone, które wpływają na ogólne zachowanie układu.

Funkcje dostępne w oprogramowaniu Simcenter obejmują natywne symulacje obwodów, połączenia umożliwiające wykonywanie współsymulacji oraz funkcje eksportu modeli systemu 1D do oprogramowania Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim i innych.

Widok modelowania obwodów i układów.

Analiza na poziomie układu lub oparta na modelu wymaga dokładnych modeli podkomponentów, aby uwzględnić interakcje i lokalne stany nieustalone, które wpływają na ogólne zachowanie układu.

Funkcje dostępne w oprogramowaniu Simcenter obejmują natywne symulacje obwodów, połączenia umożliwiające wykonywanie współsymulacji oraz funkcje eksportu modeli systemu 1D do oprogramowania Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim i innych.

Widok symulacji pola elektrycznego.

Symulacja elektromagnetyczna pól nieustalonych może obejmować ruch. Można symulować ruch obrotowy, liniowy i dowolny z sześcioma stopniami swobody (w osi X, Y, Z, obrót, skok i odchył) dla nieograniczonej liczby ruchomych elementów, prądów indukowanych i interakcji mechanicznych.

Efekty mechaniczne obejmują tarcie lepkie, bezwładność, masę, sprężystość i grawitację, a także ograniczenia ruchu narzucone przez ograniczniki mechaniczne. Można też określić dowolne siły obciążeniowe jako funkcję położenia, prędkości i czasu. Funkcje symulacji uwzględniają też prądy indukowane spowodowane przez ruch.

Widok symulacji elektromagnetycznej z uwzględnieniem ruchu.

Umożliwia symulację złożonych problemów, które obejmują zmienne w czasie źródła prądu lub napięcia o dowolnym kształcie i wyjściach w połączeniu z nieliniowością materiałów i efektami zależnymi od częstotliwości. Obejmuje to oscylacje w urządzeniach elektromechanicznych, demagnetyzację magnesów stałych, efekty przełączania, moment obrotowy wywołany prądami wirowymi, naskórkowość i efekty zbliżeniowe.

Widok symulacji elektromagnetycznej pól nieustalonych.