Kobieta w osobistym wyposażeniu ochronnym stoi w fabryce.

Ocena bezpieczeństwa i ryzyka

Przeanalizuj i zrozum wagę ryzyka funkcjonalnego dla określonej konfiguracji projektu. Ustal i udokumentuj potencjalny wpływ awarii na operacje i koszt eksploatacji.

Automatyczne generowanie szeregu ocen bezpieczeństwa i ryzyka

Zdefiniuj parametry krytyczności dla poszczególnych funkcji komponentów, aby zautomatyzować tworzenie licznych ocen bezpieczeństwa i ryzyka, które są niezbędne przy rozwoju i obsłudze kluczowego pod względem powodzenia misji sprzętu, na przykład trybu awarii, analizy skutków i krytyczności (FMECA) oraz analizy drzewa błędów.

Możliwości oceny bezpieczeństwa i ryzyka

Zwiększ produktywność i ogranicz koszty, obiektywnie identyfikując wszystkie możliwe błędy i usterki projektu lub produktu. Twórz standardowe artefakty trybu awarii i skutków (FMEA) oraz FMECA bezpośrednio z poziomu cyfrowego bliźniaka ryzyka, realizując korzyści płynące ze skalowalnego modelu, a także korzystając z możliwości wygenerowania typowych dokumentów podczas modelowania na dowolnym etapie procesu rozwoju.

Kobieta korzysta z oprogramowania Simcenter na iPadzie.

Zadbaj o to, aby błędy były opisane, wyświetlane i raportowane w spójny i możliwy do śledzenia sposób. Diagramy błędów w graficzny sposób przedstawiają przyczyny i mechanizmy awarii, które prowadzą do zaburzenia funkcji systemu – są one opisane w oparciu o specjalistyczną taksonomię błędów. Skorzystaj z interfejsu graficznego, aby przedstawić procesy fizyczne, które mogą doprowadzić do awarii elementu (przyczyna, mechanizm, awaria, symptomy) oraz ich propagację w ramach całego systemu (automatyczne mapowanie zależności) Diagramy błędów są tworzone dla każdego elementu i pozwalają określić możliwe awarie komponentu w oparciu o fizykę. Każdą awarię charakteryzują warunki wystąpienia, elementy zabezpieczeń oraz metody wykrywania, które można przedstawić w raporcie z analizy FMECA.

Ręce osoby korzystającej z oprogramowania Simcenter na iPadzie.

Określ zależności między rodzajami ryzyka inżynierskiego dla konkretnej konfiguracji systemu, korzystając z analizy drzewa błędów (FTA). Analiza FTA jest generowana automatycznie na podstawie cyfrowego bliźniaka ryzyka w celu ustalenia potencjalnych przyczyn awarii, ich relatywnej wagi oraz prawdopodobieństwa wystąpienia.

Schemat blokowy analizy drzewa błędów z oprogramowania Simcenter.

Wykonaj ocenę zagrożeń funkcjonalnych (FHA) na poziomie platformy i systemów, aby zidentyfikować potencjalne awarie funkcjonalne oraz sklasyfikować zagrożenia powiązane z wystąpieniem określonych warunków. Analiza FHA powstaje na wczesnym etapie procesu rozwoju i jest aktualizowana w miarę dodania nowych funkcji oraz wykrycia warunków wystąpienia awarii.

Wizualizacja oceny zagrożeń funkcjonalnych z oprogramowania Simcenter.