Simcenter

Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE)

Platforma Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE) pozwala identyfikować i minimalizować ryzyko techniczne oraz optymalizować projektowanie złożonych systemów inżynieryjnych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Schemat utworzony w środowisku MADe czyli środowisku Maintenance Aware Design environment

Dlaczego warto wybrać platformę MADE?

Uzyskaj dostęp do platformy MADE firmy PHM Technology do analizy niezawodności, dostępności, łatwości konserwacji i bezpieczeństwa (RAMS) opartej na modelu.

Rozwiązanie problemu zwiększonej złożoności systemu
Tradycyjne ręczne metody identyfikacji i ograniczania ryzyka nie są już praktyczne ani realistyczne w obliczu coraz bardziej złożonych systemów inżynieryjnych. Platforma wykorzystuje cyfrowego bliźniaka, aby pomóc zidentyfikować i ograniczyć ryzyko techniczne, zoptymalizować proces projektowania, zwiększyć dostępność i promować ciągłe innowacje inżynieryjne dla złożonych systemów inżynieryjnych.

Pokonanie rozproszonej struktury organizacyjnej
Firmy projektowe muszą wykorzystywać technologię, aby zapewnić, że dane, metody analizy i procesy są spójne, niezawodne i wydajne, gdy są używane w rozproszonym środowisku pracy.

Zachowanie wiedzy z danej dziedziny w formie cyfrowej
Bardzo ważne jest, aby zachować wiedzę i doświadczenie swojego zespołu, aby nie utracić ich po odejściu pracowników. Rozwiązanie RAMS oparte na modelu może w tym pomóc, integrując wiedzę z danej dziedziny z modelem.

Wsparcie transformacji cyfrowej
Transformacja cyfrowa nie doprowadzi automatycznie do zwiększenia możliwości RAMS, chyba że wszystkie aspekty procesu zostaną zdigitalizowane. Wszelkie analogowe kroki w tym procesie ograniczą potencjalne korzyści płynące z transformacji cyfrowej. Oparte na modelu podejście do RAMS może prowadzić do udokumentowanych kosztów, harmonogramu i korzyści technicznych w organizacji.

Dowiedz się więcej o platformie Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE)

Samolot w hangarze

Dowiedz się więcej o naszej kompleksowej platformie zapewniającej niezawodność, dostępność, łatwość konserwacji i bezpieczeństwo (RAMS, ang. reliability, availabillity, maintainability, safety).

WEBINAR

Bezpieczeństwo statków kosmicznych i realizacja misji

Z tego webinaru dowiesz się, w jaki sposób cyfrowy bliźniak ryzyka wspiera bezpieczeństwo statków kosmicznych i realizację misji.

Statek kosmiczny w kosmosie.

Możliwości systemu platformy MADE

Cyfrowy bliźniak ryzyka

Zbuduj cyfrowego bliźniaka ryzyka swojego systemu, aby zapewnić bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne działanie oraz wydajność. Posiadanie cyfrowego bliźniaka ryzyka opartego na modelu umożliwia wcześniejsze przeprowadzanie analizy tam, gdzie ma ona największy wpływ – unikanie wprowadzania kosztownych zmian w celu ograniczenia ryzyka na późniejszym etapie cyklu projektowania. ​

Użyj platformy MADE, aby zbudować rozszerzalną wizualną reprezentację swojego produktu wielokrotnego użytku w oparciu o znormalizowaną taksonomię funkcji i awarii, zapewnić spójność w całej organizacji oraz ułatwić rejestrowanie i przesyłanie informacji Wykorzystaj i połącz ilościowe wyniki symulacji bliźniaka wydajności 1D z jakościowym wynikiem cyfrowego bliźniaka ryzyka, aby wprowadzić zmiany projektowe i zwiększyć dostępność operacyjną.

Schemat techniczny systemów statku powietrznego.

Ocena bezpieczeństwa i ryzyka

Przeanalizuj i zrozum istotną wagę ryzyka funkcjonalnego dla określonej konfiguracji projektu, aby określić i udokumentować potencjalny wpływ błędów i awarii na działalność operacyjną oraz koszty posiadania. Zdefiniuj krytyczne parametry dla poszczególnych funkcji komponentów, aby zautomatyzować tworzenie licznych ocen bezpieczeństwa i ryzyka, które są niezbędne przy rozwoju i obsłudze kluczowego pod względem powodzenia misji sprzętu, na przykład analizy FMECA oraz analizy drzewa błędów.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie i ocenie ryzyka

Kobieta w osobistym wyposażeniu ochronnym stoi w fabryce.

Projektowanie z myślą o niezawodności, dostępności i łatwości konserwacji

Skoncentruj się na projektowaniu pod kątem niezawodności i zapewnij rozwiązanie oparte na modelu, które łączy możliwości alokacji niezawodności, schematów blokowych niezawodności oraz analizy niezawodności i dostępności z wieloma metodologiami rozpraszania awarii. Umożliwiaj inżynierom generowanie zaleceń projektowych i serwisowych na każdym etapie cyklu życia produktu w oparciu o analizę symulacyjną, którą można dostosować do określonego stanu projektu lub konfiguracji operacyjnej.

Przeczytaj o projektowaniu pod kątem niezawodności, dostępności i łatwości konserwacji

Odrzutowiec startuje na pasie startowym.

Prognostyka i zarządzanie zdrowiem

Wykorzystaj zintegrowane rozwiązanie analityczne, aby zaprojektować i zweryfikować wymagania diagnostyczne na potrzeby konserwacji złożonych systemów w oparciu o ich stan. Utrzymanie to główny element zwiększający koszty pracy ze złożonymi systemami, dlatego warto opracować skuteczny proces konserwacji, który pozwoli zoptymalizować dostępność platformy, całkowity koszt jej posiadania oraz przyszłe procesy wprowadzania zmian. Zapewnij dokładność szacunków dotyczących budżetu w ofercie, generując dane, które potwierdzają wiele wskaźników wpływających na atrakcyjność oferty (np. koszt konserwacji na godzinę użytkowania, średni czas między procesami konserwacji [MTBM] itd.).

Inżynier korzystający z zaawansowanego sprzętu Simcenter do badania poziomu drgań.