1. Home
Dużo kolorowych plastikowych rolek.

Simcenter

Projektowanie układów termiczno-przepływowych na wczesnym etapie procesu

Oprogramowanie Simcenter oferuje rozwiązania do symulacji układów termiczno-przepływowych, pozwalające obniżyć koszty i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

Podejmowanie decyzji projektowych dotyczące układów termiczno-przepływowych na wczesnym etapie

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek i obniż koszty, przeprowadzając symulację układów termiczno-przepływowych dowolnych rozmiarów i złożoności na wczesnym etapie procesu projektowania. Oszczędzaj czas, automatycznie importując dane geometryczne (P&ID, CAD lub GIS) w celu zbudowania modelu i wykorzystuj dokładny solwer statyczny do szybkiego określania rozmiaru i równoważenia systemów. Zaawansowany postprocessing umożliwia szybkie zrozumienie zachowania systemu i zidentyfikowanie problemów na skutek wprowadzania zmian w projekcie przy minimalnym wpływie na koszty.

Najlepsze w swojej klasie solwery i wbudowane korelacje gwarantują dokładność wyników symulacji. Dzięki dużej bibliotece komponentów opartych na danych Millera, zawierającej dokładne rzeczywiste pomiarów wykonywane na platformach przemysłowych i weryfikowanych przez wiele lat przez różnych użytkowników można bez obaw podejmować decyzje projektowe i zaopatrzeniowe na wczesnym etapie procesu.

Możliwości projektowania układów termiczno-przepływowych na wczesnym etapie

Importowanie geometrii układu termiczno-przepływowego

Zbudowanie modelu symulacji układu termiczno-przepływowego pozwala zaoszczędzić ponad 90% czasu. Niezależnie od tego, czy dane geometryczne mają postać P&ID (schematu rur oprzyrządowania), rur izometrycznych, natywnych danych 3D CAD lub GIS (systemu informacji geograficznych), można ich użyć, aby automatycznie utworzyć model zaledwie kilkoma kliknięciami, eliminując błędy wynikające z ręcznego wprowadzania i oszczędzając cenny czas, który można poświęcić na bardziej wartościowe zadania inżynieryjne.

Widok importu geometrii układu termiczno-przepływowego.

Dobór rozmiaru układu termiczno-przepływowego i jego komponentów

Aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie układu, należy wybrać komponenty o odpowiednich rozmiarach. Na wczesnym etapie procesu projektowania konieczne jest wybranie kluczowych komponentów, takich jak pompy, sprężarki i wymienniki ciepła, ponieważ mają one duży wpływ na ogólne osiągi i koszty operacyjne układu w całym okresie jego eksploatacji. Szybki i dokładny solwer statyczny oparty na danych empirycznych pochodzących z publikacji „Internal Flow Systems” autorstwa Dona Millera umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących doboru komponentów.

Widok schematu blokowego działania pompy z oprogramowania Simcenter.

Równoważenie układu termiczno-przepływowego

Zapewnij odpowiednie warunki przepływu i temperatury dzięki złożonym, wielogałęziowym układom powalającym uzyskać maksymalne osiągi. Technicy pracujący w terenie zazwyczaj dostosowują ustawienia układu ręcznie, metodą prób i błędów, aby zapewnić wymagane natężenie przepływu. Przy użyciu funkcji równoważenia przepływu można wirtualnie określać wymiary ograniczeń lub otwory zaworów regulacyjnych, dzięki czemu czynności wymagające tygodni pracy na rzeczywistej instalacji można wykonać w kilka sekund na cyfrowym bliźniaku.

Schemat blokowy równoważenia układu termiczno-przepływowego.

Wizualizacja zjawisk fizycznych

Oceniaj działanie układów termiczno-przepływowych na pierwszy rzut oka. Dzięki kilku metodom wizualizacji dowolnych wyników bezpośrednio na modelu funkcja wizualizacji zjawisk fizycznych skraca czas potrzebny na ręczny postprocessing wyników. W ten sposób można poświęcić więcej czasu na podejmowanie istotnych decyzji inżynieryjnych. Można również szybko udostępniać swoje obserwacje współpracownikom z wszystkich poziomów przedsiębiorstwa, w zrozumiałej dla nich postaci.

Przedstawienie wizualizacji zjawisk fizycznych.

Dane Millera

Gotowe do użycia komponenty scharakteryzowane na podstawie danych Millera (z publikacji „Internal Flow Systems”) ułatwiają analizę układów termiczno-przepływowych. Jest to zbiór bardzo dokładnych danych empirycznych opartych na pomiarach wykonanych na platformach przemysłowych. Publikacja „Internal Flow Systems” opisuje dane i procedury, a także jest standardowym punktem odniesienia dla inżynierów zajmujących się projektowaniem układów termiczno-przepływowych.

Książki i grafiki przedstawiające dane Millera (publikacja „Internal Flow Systems”).
Przykład wdrożenia

ZF WIND POWER

Zastosowanie oprogramowania Simcenter Flomaster znaczne usprawniło proces rozwoju. Tworzenie modelu przepływu płynów jest łatwe i intuicyjne od samego początku.

Harnessing the power of the wind with Simcenter solutions
Case Study

Harnessing the power of the wind with Simcenter solutions

Firma:ZF Wind Power

Branża:Energetyka i media komunalne

Lokalizacja:Lommel, Belgium

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Flomaster