Mężczyzna i kobieta patrzący na wiele ekranów.

Simcenter

Konserwacja układów termiczno-przepływowych

Osiągnij doskonałą jakość procesów i zmaksymalizuj zwrot z inwestycji, wykorzystując cyfrowego bliźniaka układu termiczno-przepływowego w całym cyklu życia produktu.

Cyfrowy bliźniak układów termiczno-przepływowych

Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji, wykorzystując cyfrowego bliźniaka układu termiczno-przepływowego w całym cyklu życia produktu, Możesz ponownie użyć modelu zbudowanego w fazie projektowania jako wykonywalnego cyfrowego bliźniaka do obsługi zaopatrzenia, rozruchu i eksploatacji.

Przeprowadź optymalizację projektu opartą na kosztach, aby zminimalizować wydatki kapitałowe i operacyjne oraz wspomagać procesy zaopatrzenia. Podłącz cyfrowego bliźniaka układu termiczno-przepływowego do wirtualnego programowalnego sterownika logicznego, aby zweryfikować ich interakcje w bezpiecznym środowisku wirtualnym przed zbudowaniem fizycznego systemu. Możesz wreszcie też wykonywalnego cyfrowego bliźniaka z rzeczywistymi sensorami i sterownikami za pośrednictwem przemysłowego Internetu rzeczy (IoT), aby rozszerzyć dostępne informacje w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa eksploatacji systemu.

Zmniejszenie kosztów przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa wszystkich złożonych układy termiczno-przepływowych

Układy hydrauliczne są używane do różnych zadań, w tym chłodzenia i ogrzewania, transportu produktów, wytwarzania energii i zapewniania ogólnego bezpieczeństwa instalacji. Dlatego też zoptymalizowanie ich wydajności i bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie.

Możliwości konserwacji układów termiczno-przepływowych

Wirtualne sterowanie układami termiczno-przepływowymi

Zwiększ wydajność cyklu projektowania dzięki wirtualnemu sterowaniu. Takie podejście umożliwia debugowanie logiki sterowania automatyką i kodu PLC w środowisku wirtualnym przed wczytaniem ich na rzeczywistym sprzęcie. Przy użyciu wirtualnej symulacji i weryfikacji zautomatyzowanych urządzeń można potwierdzić, że będą one działać zgodnie z oczekiwaniami i znacznie zmniejszyć koszty instalacji systemu i czas uruchamiania.

Schematyczne przedstawienie wirtualnego sterowania układami termiczno-przepływowymi.

Szkolenie operatorów układów termiczno-przepływowych

Zminimalizuj czas między uruchomieniem i efektywnym rozpoczęciem eksploatacji dzięki przeszkoleniu personelu, zanim system będzie w pełni gotowy do pracy. Ponownie wykorzystaj model utworzony w fazie inżynieryjnej, aby uzyskać dokładnego cyfrowego bliźniaka układu i uruchomić na pulpicie operatora, bez konieczności podłączenia fizycznego sprzętu. W ten sposób użytkownicy mogą bez ryzyka zapoznać się z całym układem i zrozumieć jego reakcje na ich działania. Pozwala to zwiększyć efektywność pracowników i niezawodność ich pracy.

Inżynier pracujący z układami termiczno-przepływowymi.

Monitorowanie układów termiczno-przepływowych w czasie rzeczywistym

Popraw bezpieczeństwo i wydajność pracy zakładu dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym. Wychodząc od cyfrowego bliźniaka utworzonego w fazie inżynierii, można utworzyć wykonywalnego cyfrowego bliźniaka układu termiczno-przepływowego działającego w czasie rzeczywistym. Takiego wykonywalnego cyfrowego bliźniaka można używać do wykrywania wirtualnego w celu dostarczenia układu rozbudowanych informacji. Może on też służyć do konserwacji predykcyjnej w czasie rzeczywistym, analizy niezawodności i wykrywania usterek.

Sprzęt służący do monitorowania układów termiczno-przepływowych w czasie rzeczywistym