V softwaru se navrhuje topologicky optimalizovaná součást.

Návrh pro aditivní výrobu

Špičkové konstrukční nástroje jsou základem kvalitního výstupu aditivní výroby.

Osvědčené konstrukční nástroje pro aditivně vyráběné díly

Vytvoření požadovaného výstupu z aditivního výrobního procesu začíná správným návrhem. Návrh pro aditivní výrobu je více než jen optimalizace geometrie, ale také ověření, že návrh bude možné tisknout podle očekávání. Získejte nástroje, které potřebujete k zajištění kvality tisku hned napoprvé.

Bezkonkurenční nástroje pro navrhování

Využijte kompletní parametrický systém počítačem podporovaného navrhování (CAD), který vám umožní pracovat s technologií NURBS (non-uniform rational B-spline), facetami/sítěmi a dokonce i s dílčími tělesy zaměnitelně a společně v jednom dílu. Díky robustním konstrukčním řešením dostupným v řešení NX máte k dispozici všechny nástroje potřebné k návrhu nejjednodušších i nejsložitějších tištěných dílů.

Další informace o softwaru CAD v řešení NX

Návrh tištěného dílu s technologií NURBS (non-uniform rational B-spline) a síťovanými tělesy ve stejném dílu.

Mřížkové konstrukce

Využijte výhod mřížkových struktur. Aditivní výroba je jedinečně vhodná pro výrobu mřížkových struktur, což jsou složité, opakující se struktury, které se často nacházejí uvnitř dílu. Často se používají pro snížení hmotnosti nebo pro speciální případy, jako je osteointegrace lékařských implantátů. Řešení NX poskytuje robustní možnosti pro vytváření mřížek, včetně pravidelných mřížek, struktur s trojnásobně periodickým minimálním povrchem (TPMS) a dokonce i uživatelsky definované geometrie mřížek.

Další informace o vytváření mřížkových struktur

Mřížková struktura pro použití v podrážce obuvi.

Generativní návrh

Rychle projděte stovky nebo tisíce možných optimalizovaných návrhů. Generativní návrh je metoda automatického generování a porovnávání více možností návrhu s cílem najít ideální, nejvhodnější řešení. Řešení Simcenter HEEDS je generativní konstrukční řešení, které může využívat geometrii řešení NX CAD se simulací Simcenter CAE a poskytovat optimalizované návrhy. Konečným výsledkem je skutečně optimalizované řešení, které lze následně vytisknout na 3D tiskárně.

Další informace o prozkoumávání návrhového prostoru v řešení Simcenter 3D

Více možností návrhu vygenerovaných v procesu generativního návrhu.

Optimalizace topologie

Optimalizujte výkonnost dílu pomocí optimalizace topologie, což je proces, který využívá CAE se speciální matematikou. Při optimalizaci na pevnost zadáte sadu vstupů a systém pak vygeneruje optimalizovanou geometrii dílu.

Ve spojení s aditivní výrobou může optimalizace topologie vést k dílům, které splňují požadavky na pevnost a zároveň minimalizují spotřebu materiálu, hmotnost a další vlastnosti.

Další informace o optimalizaci topologie

Obrázek zobrazující tradičně navrženou součást a topologicky optimalizovanou verzi téže součásti.

Optimalizace průtoku tekutin

Využijte výkonné možnosti analýzy proudění tekutin v produktu Star-CCM+ při aplikaci této technologie na optimalizaci topologie. Výsledkem je systém, který dokáže optimalizovat geometrii dílů pro efektivní proudění tekutin, což znamená, že můžete optimalizovat systémy tekutin pro normalizaci proudění mezi více výstupy a co nejefektivněji směrovat proudění systémem kanálů.

Další informace o optimalizaci proudění tekutin v softwaru Star-CCM+

Obrázek zobrazující kanál navržený člověkem a verzi optimalizovanou pro proudění tekutin.

Simulace výkonu

Simulujte výkonnost tištěného návrhu v reálných podmínkách, jakmile je návrh dokončen. Simcenter 3D umožňuje urychlit proces simulace kombinací úprav geometrie, asociativního modelování simulací a víceoborových řešení.

Další informace o simulaci výkonu v softwaru Simcenter 3D

Barevné odlišení návrhu tištěného dílu po simulaci pevnosti.

Ověřování připravenosti k výrobě

Spravujte jedinečné požadavky na procesy aditivní výroby, včetně přípustného převisu, rozlišení tisku a objemu tisku. Řešení NX obsahuje řadu integrovaných řešení pro ověřování návrhů podle těchto procesních požadavků, což umožňuje konstruktérům i pracovníkům v dílně mít jistotu, že návrhy uvolněné do výroby jsou tisknutelné. To šetří čas i peníze.

Další informace o ověřování aditivní výroby v řešení NX

Část zobrazující výsledky validace maximálního převisu.
Případová studie

Sintavia

Budování budoucnosti pomocí aditivní výroby

Firma:Sintavia

Umístění:USA

Řešení NX

Velikost:Small