Część zoptymalizowana pod kątem topologii jest projektowana w oprogramowaniu.

Projektowanie pod wytwarzanie addytywne

Najnowocześniejsze narzędzia do projektowania stanowią podstawę uzyskiwania wysokiej jakości wydruków wytwarzania addytywnego (AM).

Sprawdzone narzędzia do projektowania części wytwarzanych addytywnie

Uzyskanie żądanego wyniku procesu wytwarzania addytywnego rozpoczyna się od właściwego projektu. Projektowanie pod wytwarzanie addytywne, DfAM, nie ogranicza się do optymalizacji geometrii dla dodatku, lecz także obejmuje weryfikację, czy drukowanie projektu będzie przebiegało zgodnie z oczekiwaniami. Uzyskaj narzędzia potrzebne do zapewnienia najwyższej jakości wydruku.

Niezrównane narzędzia do projektowania

Wykorzystaj kompletny parametryczny system projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), który umożliwia pracę z bryłami NURBS (Non-Uniform Rational Basis Spline), fasetami/siatką, a nawet bryłami podziałowymi, zamiennie i w ramach tej samej części. Solidne rozwiązania konstrukcyjne w oprogramowaniu NX gwarantują dostępność wszystkich narzędzi niezbędnych do projektowania prostych lub złożonych części drukowanych.

Więcej informacji o funkcjach CAD w oprogramowaniu NX

Projekt części drukowanej zawierający bryły NURBS (Non-Uniform Rational Basis Spline) i siatkowe.

Struktury kratownicowe

Wykorzystanie struktur kratownicowych Technologia wytwarzania addytywnego doskonale nadaje się do produkcji struktur kratownicowych, które są złożonymi, replikowanymi strukturami, znajdującymi się często we wnętrzu części. Są one często stosowane do redukcji masy części lub w szczególnych przypadkach, takich jak osteointegracja implantów medycznych. Oprogramowanie NX zapewnia niezawodne funkcje tworzenia kratownic, w tym kratownic regularnych, struktur TPMS (Triply Periodic Minimal Surface), a nawet geometrii kratownic zdefiniowanej przez użytkownika.

Dowiedz się więcej o tworzeniu struktury kratownicowej

Struktura kratownicowa przeznaczona do zastosowania w podeszwie buta.

Projektowanie generatywne

Szybko iteruj setki lub tysiące potencjalnych zoptymalizowanych projektów. Projektowanie generatywne to metoda automatycznego generowania i porównywania wielu opcji projektowych w celu znalezienia idealnego, najlepiej dopasowanego rozwiązania. Simcenter HEEDS to generatywne rozwiązanie do projektowania, wykorzystujące geometrię w oprogramowaniu NX CAD w połączeniu z narzędziami symulacji Simcenter CAE w celu uzyskiwania zoptymalizowanych projektów. Efektem końcowym jest rzeczywiście zoptymalizowany projekt, który można następnie wydrukować w 3D.

Dowiedz się więcej o funkcjach badania przestrzeni projektu w oprogramowaniu Simcenter 3D

Wiele opcji projektowych tworzonych w procesie projektowania generatywnego.

Optymalizacja topologii

Zoptymalizuj działanie części dzięki optymalizacji topologii: procesowi, który wykorzystuje oprogramowanie CAE ze specjalnymi funkcjami matematycznymi. Na podstawie zestawu danych dostarczanego podczas optymalizacji wytrzymałości system generuje zoptymalizowaną geometrię części.

Optymalizacja topologii w połączeniu z technologią wytwarzania addytywnego pomaga uzyskać części spełniające wymagania wytrzymałościowe przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości użytego materiału, masy i innych cech.

Dowiedz się więcej o optymalizacji topologii

Obraz przedstawiający tradycyjnie zaprojektowaną część i jej wersję zoptymalizowaną pod względem topologii.

Optymalizacja przepływu płynów

Wykorzystaj imponujące możliwości analizy przepływu płynów dostępne w oprogramowaniu Star-CCM+, stosując tę technologię do optymalizacji topologii. Dzięki temu można zoptymalizować geometrię części pod kątem efektywnego przepływu płynów; oznacza to możliwość normalizacji przepływu w układach płynów między wieloma wylotami oraz sterowania przepływem przez układ kanałów w maksymalnie efektywny sposób.

Dowiedz się więcej o optymalizacji przepływu płynów w oprogramowaniu Star-CCM+

Obraz przedstawiający sztuczny kanał i jego wersję zoptymalizowaną pod kątem przepływu płynów.

Symulacja osiągów

Symuluj osiągi projektu przeznaczonego do wydruku w rzeczywistych warunkach po ukończeniu fazy projektowania. Simcenter 3D przyspiesza proces symulacji, oferując najlepsze w swojej klasie funkcje edycji geometrii, asocjatywne modelowanie symulacji oraz multidyscyplinarne rozwiązania – a wszystko to stworzone przez branżowych specjalistów.

Dowiedz się więcej o symulacji osiągów w oprogramowaniu Simcenter 3D

Projekt drukowanej części z kodami kolorystycznymi po symulacji wytrzymałości.

Walidacja gotowości do produkcji

Zarządzaj wyjątkowymi wymaganiami w procesach wytwarzania addytywnego, w tym dopuszczalnym zawisem, rozdzielczością wydruku i nakładem. Oprogramowanie NX zawiera szereg zintegrowanych rozwiązań do walidacji projektów pod kątem tych wymagań procesowych, dzięki czemu zarówno projektant, jak i operator w hali produkcyjnej mają pewność, że projekty przekazane do produkcji nadają się do druku. Pozwala to oszczędzić czas i pieniądze.

Dowiedz się więcej o walidacji wytwarzania addytywnego w oprogramowaniu NX

Część pokazująca wyniki walidacji maksymalnego nawisu.
Przykład wdrożenia

Sintavia

Budowanie przyszłości dzięki wytwarzaniu addytywnemu

Firma:Sintavia

Lokalizacja:Stany Zjednoczone

Siemens Software:NX

Wielkość:Small