Opcenter

Opcenter Execution Discrete

Řešení Opcenter Execution Discrete je specializovaný systém pro realizaci výroby (MES) pro diskrétní výrobní dílny a komplexní sestavovací úkony.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

inženýři kontroly kvality diagnostikují potenciální problém ve výrobním procesu

Zvyšte přehled o celém výrobním procesu

Spravujte rostoucí produktové řady
Spravujte efektivní a vysoce kvalitní výrobu a zajistěte si úplné sledování a přehled o výrobě, i když se vaše portfolio výrobků a jejich varianty výrazně rozšiřují. Náš systém pro realizaci výroby (MES) pro diskrétní výrobu je navržen tak, aby spravoval nové složitosti, které se mohou vyskytnout v několika rovinách – rekonfigurovatelné výrobní zařízení a uspořádání továrny, rozsáhlé a variabilní kusovníky a technologické postupy, četné pracovní příkazy a závislosti pracovních příkazů a tak podobně.

Spravujte velký počet kvalifikovaných pracovníků
Zajistěte efektivitu a přesnost těch aspektů pracovního postupu, které se nejlépe provádějí ručně. Větší závislost na kvalifikované pracovní síle, která je u mnoha výrobců diskrétních výrobků vyšší než v jiných odvětvích, znamená, že systém pro realizaci výroby (MES) musí podporovat komplexní správu pracovní síly, procesy spolupráce člověka se strojem a používání nástrojů rozšířené a virtuální reality (AR). Náš systém pro realizaci výroby pro diskrétní výrobu tyto funkce nabízí.

Využijte správu neshod a výjimek
Zachyťte a řešte všechny odchylky zjištěné během kontrol. Řešení Opcenter Execution Discrete využívá chytrý katalog problémů k zahájení systematického procesu řešení problémů a následných nápravných opatření. Při zjištění odchylek provádí náš systém pro realizaci výroby pro diskrétní výrobu správu výjimek a analýzu příčin a poskytuje vám protokoly k nápravě neshod.

Zjednodušte správu změn
Snadno se přizpůsobte změnám i po zahájení výroby. Řešení Opcenter Execution Discrete zjednodušuje komplexní správu změn, protože zvládá složité propojení mezi inženýrským nebo výrobním příkazem ke změnám, pracovními příkazy a všemi materiály, součástmi a procesy, kterých se změna týká.

Využijte úzké digitální propojení s rozsáhlými dodavatelskými řetězci
Optimalizujte nákladovou efektivitu v celém dodavatelském řetězci díky těsně synchronizované produktivitě typu just-in-time / just-in-sequence (JIT/JIS). Řešení Opcenter Execution Discrete poskytuje výrobcům OEM přehled o jejich vysoce stratifikovaných dodavatelských řetězcích. Pro dodavatele tento systém pro realizaci výroby pro diskrétní výrobu organizuje složitý a velmi proměnlivý výrobní plán a zajišťuje sledování a dohledávání každé vyrobené součásti, a to i pro více výrobců OEM nebo zákazníků na různých úrovních.

Využijte velké objemy dat
Zachyťte obrovský a rostoucí proud dat, který denně vzniká ve vaší výrobní hale, a přeměňte tento velký objem dat na chytrá data, která budou sloužit jako zdroj informací pro váš výrobní systém. Řešení Opcenter Execution Discrete zpracovává tento nápor dat, agreguje je a smysluplně předává jak směrem dolů v dílně, tak směrem nahoru do podnikových systémů.

Začleňte převratné technologie
Přijměte nové výzvy v oblasti elektrifikace, propojených služeb, autonomní navigace, udržitelného návrhu a výroby a dalších převratných technologií. Náš systém pro realizaci diskrétní výroby nabízí výkonné a flexibilní funkce, které tyto změny vyžadují.

Zaměstnanec, který si prohlíží diskrétní výrobu.
Video s případovou studií

Robopac

Systém pro realizaci výroby v automobilovém průmyslu

Různé metody štíhlé výroby formovaly automobilový průmysl. Zaveďte systém pro realizaci výroby a využijte výrobu typu Just-In-Time (JIT) a Just-In-Sequence (JIS). Výrobci automobilů tak mají jistotu, že materiály a komponenty jsou na výrobní linku dodávány přesně v okamžiku, kdy jsou potřeba, což vede k optimalizaci výroby.

Systém pro realizaci výroby v průmyslu letectví a obrany

V leteckém a obranném průmyslu usilují výrobci o zkrácení doby pro uvedení výrobků na trh, lepší výkonnost programů a vyšší kvalitu. Uzavřená spolupráce se systémem PLM umožňuje úspěšně spravovat flexibilní a komplexní sestavovací procesy v prostředí s malým objemem a vysokou variabilitou.

Systém pro realizaci výroby v oboru výroby průmyslových strojů

Výrobní procesy při výrobě průmyslových strojů a těžké techniky je možné zlepšit zavedením systému pro realizaci výroby v dílně. Konsolidací všech výrobních procesů zákazníci zvyšují výkonnost a efektivitu realizace, flexibilitu a dobu uvedení na trh.

Přizpůsobte si svůj systém pro realizaci výroby

Další informace

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.