Opcenter

Opcenter Laboratory

Řešení Opcenter Laboratory je plnohodnotný systém LIMS (Laboratory Information Management System), který zvyšuje kapacitu a efektivitu laboratoře při provádění zkoušek kvality.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

výzkumný pracovník upravující složení v laboratoři na základě zpětné vazby zkoušky kvality ze systému LIMS (Laboratory Information Management System)

Bezproblémová podpora procesů správy laboratoře

Řešení Opcenter Laboratory podporuje produktivitu, efektivitu, zajištění kvality a integritu dat v průběhu operací laboratoře.

Uzavření smyčky v oblasti kvality a zkrácení doby zpracování v laboratoři
Řešení Opcenter Laboratory zabezpečuje kvalitu od rané fáze vytváření složení přes správu odebírání vzorků v blízkosti výrobního procesu a mimo něj, takže jsou uvolněny pouze dávky prémiové kvality. Analyzujte vzorky z příchozích dodávek před uvolněním dávky surovin do výroby.

Zkrácení doby zpětné vazby při analýze vzorků
Vneste do laboratoře efektivitu od okamžiku, kdy vzorky dorazí, až do doby, kdy je k dispozici, ověřen a sdělen konečný výsledek analýzy. Systém LIMS zkracuje dobu zpětné vazby a urychluje dobu uvádění výrobků na trh.

Integrace řešení RD&L a MES pro účely kvality v uzavřené smyčce
Zrychlete analýzu vzorků v blízkosti výrobního procesu a mimo něj, abyste umožnili rychlé sdělení rozhodnutí o použití systému pro realizaci výroby (MES). Přijměte nápravná opatření a znovu analyzujte dávky, abyste v případě potřeby zlepšili kvalitu. Odebírejte vzorky hotových výrobků, abyste zajistili prémiovou kvalitu odchozích výrobků.

Obousměrné připojení laboratorních přístrojů
Vyhněte se chybám a ušetřete čas. Připojte se přímo k laboratorním přístrojům za účelem sdílení ID vzorků a registrace výsledků analýzy v systému správy laboratorních informací bez nutnosti ručního zadávání dat.

Efektivnější správa zařízení
Automaticky zajistěte následné akce u všech plánovaných i neplánovaných zásahů. Řešení Opcenter Laboratory nepřijme výsledky analýz z žádného přístroje, který neobdržel včasný zásah.

Využití správy kvalifikací operátorů
Zajistěte následné akce u všech kvalifikací operátorů a jejich obnovení. Automaticky upozorněte operátory, kdy mají znovu absolvovat kvalifikační zkoušky. Systém LIMS řešení Opcenter Laboratory nebude přijímat výsledky analýz od operátorů se zastaralou kvalifikací.

Upozornění na výkon a na odchylky statistické kontroly kvality (SQC – Statistical quality control)
Vyhněte se výrobě zmetků a nutnosti přepracování tím, že obdržíte upozornění v případě, že se výsledky analýzy (a vzorky polotovarů) odchylují na základě pravidel Western Electric. Komponenta Opcenter Laboratory SQC automaticky sleduje výsledky a odesílá upozornění na odchylky, pokud jsou zjištěny.

Správa přístupu externích uživatelů
Udělte externím uživatelům přístup k systému LIMS pro účely přímého načtení výsledků analýzy / certifikátů analýzy, čímž omezíte pomalejší nepřímou komunikaci (například e-mail).

Zobrazení trendů
Graficky zobrazujte výsledky analýzy systému LIMS za dlouhou dobu. Funkce trendů a grafů řešení Opcenter Laboratory pomáhají snadno identifikovat pozitivní nebo negativní vývoj.

Vytváření úplných výkazů
Vytvářejte analytické certifikáty, výkazy o výkonu, výkazy správy a další položky přímo z řešení Opcenter Laboratory.

Žena provádějící zkoušky v prostředí laboratoře
Video s případovou studií

Deoleo, společnost vyrábějící olivový olej

Přední světový výrobce olivového oleje používá digitalizaci k podpoře udržitelnosti.

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.