1. Home
Hardwarová jednotka řešení Simcenter pro simulaci elektrických zařízení.

Simcenter

Simulace elektrotechnických systémů

Urychlete elektrifikaci pomocí simulace systémů v řešení Simcenter.

Simulujte a integrujte elektrické a elektromechanické systémy od návrhu konceptu až po ověření správy

Řešení Simcenter pomáhá optimalizovat dynamický výkon mechatronických systémů, analyzovat spotřebu energie a navrhovat a ověřovat předpisy pro elektrická zařízení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu a při výrobě průmyslových strojů a těžké techniky.

Díky Simcenteru můžete prozkoumat různé architektury elektrifikace konvenčních vozidel a virtuálně posoudit vliv elektrických podsystémů na důležité vlastnosti elektrických a hybridních vozidel. Simcenter nabízí také řešení pro vývoj elektrifikovaných pohonných systémů.

Virtuální hodnocení e-hnacích ústrojí pomocí nástroje pro hybridní optimalizaci

Naučte se hodnotit a porovnávat architektury vozidel včetně konvenčních, hybridních a elektrických hnacích ústrojí.

Funkce simulace elektrických systémů

Simulace elektrifikovaných vozidel

Zvládněte složitost spojenou s elektrifikací vozidel. Simcenter nabízí modelovací přístupy pro simulace všech důležitých podsystémů. Ať už se zabýváte dimenzováním baterií nebo návrhem elektroniky, díky efektivním modelovacím pracovním postupům můžete snadněji vytvářet a integrovat architektury a podrobné návrhy.

Další informace o simulaci elektrifikovaných vozidel

Vizuál ze softwaru Simcenter Amesim.

Simulace leteckých elektrických systémů

Optimalizujte elektrickou síť letadla se zohledněním tepelných pochodů. Simcenter usnadňuje návrh spolehlivých generátorů a elektrostrojírenských a elektrostatických pohonů a analýzy dopadu rekonfigurace sítě v případě poruchy. Díky společným simulacím v řešení Simulink můžete integrovat generátor řídicích jednotek s vysoce věrnými multifyzikálními modely. Nástroje pro předběžné a následné zpracování, jako je například optimalizace parametrů elektro-hydraulického (EHA) nebo elektromechanického pohonu (EMA), rychlé Fourierovy transformace (FFT) a funkce lineární analýzy, vám pomohou splnit certifikační testy.

Vizuál ze softwaru Simcenter Amesim.

Modelování elektrických systémů

Využijte dodávaných modelů pro baterie, palivové články, měniče, lineární pohony a elektrické motory a vytvořte architekturu libovolného typu elektrického zařízení. Pomocí multifyzikálního, víceúrovňového, škálovatelného a flexibilního přístupu v řešení Simcenter můžete řešit různé inženýrské problémy, jako je návrh systému řízení teploty, hodnocení výkonnosti systému, efektivita se skutečnými mechanickými nebo hydraulickými zatíženími a také návrh a ověření správy.

Vývojový diagram modelování elektrického systému.
Případová studie

PSA Peugeot Citroen

Řešení společnosti Siemens umožňují společnosti PSA Peugeot Citroen zkrátit dobu vývoje výrobků z měsíců na týdny.

An electric Peugeot Citroen car at a charging station
Case Study

French automotive manufacturer uses Simcenter Amesim to optimize battery pack and reduce costs

Firma:PSA Peugeot Citroën

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Paris, France

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim