Skupina lidí sleduje na obrazovce simulaci vysokofrekvenčního elektromagnetismu.

Simcenter

Vysokofrekvenční elektromagnetická simulace

Řešení Simcenter pro vysokofrekvenční elektromagnetismus umožňuje inženýrům vyvíjet modely antén a kabelových svazků. Navrhujte a optimalizujte vysokofrekvenční zařízení v grafickém rozhraní řešení Simcenter 3D s přidruženým CAD. Definujte složité materiály, vlastnosti prvků, okrajové podmínky a buzení.

Zkoumejte elektromagnetismus v libovolném měřítku

Modelujte složitost
Díky 3D elektromagnetice řešení Simcenter je možné zkoumat problémy ultra velkého rozsahu (velká elektrotechnická velikost) pro modely různých délkových měřítek (malé antény integrované do velkých systémů). Vyšetřete účinky uživatelem definovaných složitých materiálů, vlastností prvků, okrajových podmínek a buzení a poté použijte vylepšené hodnoty k okamžité aktualizaci návrhu přidruženého modelu CAD.

Zajistěte si integraci
Přímo importujte kabelový svazek ze softwaru Capital s automatickým generováním 3D tras a přiřazením vlastností a poté analyzujte elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Simulace automobilu realizovaná pomocí 3D elektromagnetiky řešení Simcenter, která ukazuje vysokofrekvenční elektromagnetiku.

Schopnosti vysokofrekvenčního elektromagnetismu

Jednotná teorie difrakce (UTD) je „paprsková“ metoda založená na asymptotickém řešení Maxwellových rovnic. Metoda UTD je použitelná v případě, kdy zdroj záření interaguje s rozptylovou strukturou, jejíž rozměry jsou mnohem větší než vlnová délka pole (například lodě, vozidla nebo scénáře, jako jsou letiště, továrny, města a pod.). Za těchto předpokladů je možné podobně jako v případě optiky popsat elektromagnetický rozptyl jako kombinaci diskrétních příspěvků (odrazů a difrakcí různých řádů) z řady hotspotů rozmístěných na struktuře (hrana, klín, vrchol) podle relativně jednoduchých geometrických zákonů týkajících se šíření paprsků. Metoda UTD spravuje skutečné materiály charakterizované pomocí koeficientů přenosu a odrazu.

Jednotná teorie difrakce (UTD) je „paprsková“ metoda založená na asymptotickém řešení Maxwellových rovnic. Metoda UTD je použitelná v případě, kdy zdroj záření interaguje s rozptylovou strukturou, jejíž rozměry jsou mnohem větší než vlnová délka pole (například lodě, vozidla nebo scénáře, jako jsou letiště, továrny, města a pod.).

Metoda MoM řeší Maxwellovy rovnice v diskrétní podobě bez jakýchkoli aproximací: Problém je diskrétně převeden na soustavu lineárních rovnic. K dispozici je jak standardní (přímé), tak rychlé (iterační s víceúrovňovým rychlým multipólovým algoritmem) řešení. Jsou spravovány různé okrajové podmínky: Integrální rovnice elektrického pole (EFIE), impedanční okrajové podmínky (IBC), kombinovaná integrální rovnice pole (CFIE) a Poggio-Miller-Chang-Harrington-Wu-Tsai (PMCHWT).

Předběžné podmínky (např: Multi-Resolution, SPLU, ILUT) urychlují konvergenci iteračního řešení. Metody nízkofrekvenční stabilizace (formulace S-PEEC) řeší problém nízkofrekvenční poruchy (velmi špatně podmíněný lineární systém). Víceportový přístup minimalizuje výpočetní zátěž při vyhodnocování aktivních řešení. Metoda MoM je vhodná v případě, že je zapotřebí přesnost pro složité problémy (z hlediska geometrie a materiálů) a pokud je interakce mezi zdrojem záření a rozptylovou strukturou silná.

Vizuál metody momentů (MoM).

Iterativní fyzikální optika (IPO) je iterativní vysokofrekvenční technika založená na proudu. Technika IPO se používá při vyhodnocování interakce mezi vyzařujícím zdrojem a rozptylovou strukturou, jejíž rozměry jsou větší než vlnová délka pole (například anténní reflektory, radomy, vozidla a pod.). Použití teorému ekvivalence pro popis mechanismu rozptylu a přijetí iteračního procesu umožňuje rekonstruovat interakce mezi objekty ve složitých scénářích, aniž by se muselo přistoupit k ray-tracingu. Výpočetní možnosti jsou optimalizovány využitím nejmodernějších technologií: Výpočet na GPU, algoritmus rychlé aproximace vzdáleného pole a iterační relaxační techniky. K dispozici jsou formulace okrajových podmínek pro tenký list a impedanční okrajové podmínky.

Vizuál iterativní fyzikální optiky.

Proveďte analýzu výkonnosti kabelového svazku EMC a vyřešte síť vícevodičového přenosového vedení s cílem zlepšit emise, citlivost a chyby v komunikaci uvnitř svazku a mezi svazky.

Zobrazení modelování kabelového svazku v automobilu.