Blok válců automobilu a píst pro automobil se zlatou barvou. Tento píst pro automobil lze navrhnout pomocí simulace pohonných systémů v řešení Simcenter.

Simcenter

Simulace pohonných systémů

Navrhujte pokročilé technologie pohonů pro mobilitu budoucnosti.

Vývoj pohonných systémů nové generace

Úspěch budoucích návrhů bude záviset zejména na použitých technologiích pohonů. Rostoucí požadavky na výkon, bezpečnost a účinnost nelze uspokojit bez použití inovativních pohonů.

Multifyzikální systémové simulace umožňují posuzovat širokou škálu architektur a technologií. Elektrifikace automobilových pohonných systémů, opakovaně použitelné vesmírné nosné rakety nebo alternativní paliva (LNG) pro lodě, to jsou příklady technologií, které lze modelovat pomocí řešení Simcenter. Díky provádění úplné analýzy vlivů napříč systémy budete moci navrhovat a posuzovat pohonné systémy z hlediska různých metrik, například palubní výroby energie nebo emisí znečišťujících látek, a to na jediné platformě.

Možnosti simulace pohonných systémů

Navrhněte a optimalizujte kompletní spalovací motor, včetně řídicích prvků, a poté analyzujte vstřikování paliva, řízení teploty motoru, elektrická zařízení a komponenty pohonné jednotky. V případě potřeby můžete zkoumat také alternativní koncepty a architekturu motoru.

Další informace o simulaci systémů spalovacích motorů

Software Simcenter Amesim

Řešení pro plynové turbíny v systémech Simcenter umožňuje posoudit širokou škálu provozních bodů v souvislosti s výkonem, posoudit spotřebu paliva a studovat dopad okolních podmínek na tah a výkon. Pomocí specializovaného nástroje pro výkon plynových turbín můžete od začátku vyhodnotit výkon více motorů po stránce návrhu a mimo ni, například jednoproudová nebo víceproudová turbodymachadla, spalovací turbíny a turbohřídele. Můžete provádět parametrické studie cyklů konfigurace motoru. A konečně, knihovna umožňuje simulovat hybridizaci motoru (přidání elektrického generátoru, baterie nebo palivového článku) a jeho vliv na spotřebu paliva.

Řešení pro plynové turbíny v systémech Simcenter umožňuje posoudit širokou škálu provozních bodů v souvislosti s výkonem, posoudit spotřebu paliva a studovat dopad okolních podmínek na tah a výkon.

Regulujte provozní teplotu lopatek plynových turbín a prodlužte jejich životnost. Pochopení chladicího výkonu vnitřních kanálů proudění je zásadní pro vytvoření optimálního návrhu. Simulovat všechny možnosti návrhu za účelem návrhů kanálů ve 3D není praktické. Řešiče 1D proudění a tepelné řešiče poskytují předběžné poznatky o výkonu kanálů proudění a ploch přenášejících teplo u lopatky turbíny.

Regulujte provozní teplotu lopatek plynových turbín a prodlužte jejich životnost. Pochopení chladicího výkonu vnitřních kanálů proudění je zásadní pro vytvoření optimálního návrhu.

Optimalizujte odváděný vzduch z kompresoru pro účely chlazení sekundárního vzduchového systému plynové turbíny a zlepšete účinnost a výkon motoru. Pokročilé simulační funkce umožňují získat včasný přehled o průtokových charakteristikách v dutinách mezi rotorem a statorem a o minimálním tlaku a proudění vzduchu potřebném k minimalizaci nasávání horkého plynu a maximalizaci životnosti plynové turbíny.

Optimalizujte odváděný vzduch z kompresoru pro účely chlazení sekundárního vzduchového systému plynové turbíny a zlepšete účinnost a výkon motoru.

Optimalizujte hydrodynamické vlastnosti pohonného systému lodi díky simulacím různých konfigurací pohonu, například konvenční, hybridní nebo elektrické baterie, v různých scénářích. Integrujte svůj model motoru a řídicí prvky do celkové architektury lodi a vytvářejte odhady spotřeby paliva a emisí NOx pro různé zatěžovací stavy. Dosáhněte kompromisu mezi přesností a rychlostí simulací propojením modelů systémových simulací Simcenteru s daty z výpočtů CFD.

Náhled softwaru Simcenter Amesim

Zhodnoťte výkon vesmírného pohonného systému pomocí analýzy jeho přechodného chování, například během zážehu a zhašení. Simcenter umožňuje optimalizovat vlastnosti pohonů a vyhodnocovat architektury a technologie pro různé podsystémy, například elektrifikaci. Jeho funkce umožňují vyvíjet pokročilé řídicí jednotky využívající prediktivních modelů motorů a díky propojení pohonného systému s dynamikou letu je možné vyhodnocovat i provozní vlastnosti.

Software Simcenter Amesim
Případová studie

MAN Energy Solutions

Přední výrobce lodních motorů pomocí řešení Simcenter Amesim pětinásobně zrychluje vývoj systému vstřikování paliva. Dokáže simulovat vstřikování plynného i kapalného paliva, což výrazně snižuje náklady na testování.

Leading marine engine manufacturer speeds fuel injection system development by a factor of five
Case Study

Leading marine engine manufacturer speeds fuel injection system development by a factor of five

Firma:MAN Energy Solutions

Odvětví:Námořní průmysl

Umístění:Copenhagen, Denmark

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim