Dvojice žen sleduje software pro simulaci motorů Simcenter na obrazovce notebooku.

Návrh řídicích prvků motorů

Simulace systémů spalovacích motorů

Vývoj systémů a řídicích prvků spalovacích motorů

Přesné fyzikální modely motorů a komponent

Pracujte s přesnými fyzikálními modely komponent a vyhodnocujte, navrhujte a optimalizuje systémy spalovacích motorů, od řešení proudění vzduchu a spalování až po využití výfukových plynů a systémy řízení motoru. Funkce pro simulace spalovacích motorů byly vyvinuty v úzké spolupráci se společností IFP Energies nouvelles.

Díky systémovým simulacím v Simcenteru je možné analyzovat motor s ohledem na vstřikování paliva, tepelnou správou motoru, elektrická zařízení i návazné komponenty hnacího ústrojí a přizpůsobit definice modelů širokému spektru podmínek a situací. Simcenter umožňuje analyzovat vliv různých technologií na celkový výsledek a obsahuje nástroje pro průzkum alternativních architektur a konceptů motorů.

Je váš časový plán ohledně pohonné jednotky dostatečně digitální?

Příští normy Euro 7 a Tier 4: Řešení výzev, které leží před námi. Vyvážení/optimalizace návrhu konvenčních pohonných jednotek směrem k elektrifikované pohonné jednotce.

Možnosti systémů spalovacích motorů

Vyvíjejte inovativní architektury vzdušného proudění, včetně pohonů, nabíjecích a chladicí systémů, a analyzujte rychle jejich vliv na regulaci, spalování a emise plynů. Vedle řady modelů komponent umožňujících navrhovat systémy vzdušného proudění a studovat výkon motoru nabízí Simcenter výkonné analytické nástroje, rozhraní Simulink a kosimulaci, které umožňují propojení se softwarem pro výpočetní dynamiku kapalin (CFD).

Software Simcenter, který zobrazuje regulaci, spalování a emise plynů.

Nabídněte svým zákazníkům lepší odezvu motoru a nižší spotřebu paliva. Simcenter podporuje návrh a optimalizaci konvenčních i inovativních spalovacích procesů a také alternativní paliva. Navíc umožňuje optimalizovat parametry motoru, například zážeh, turbulenci, lambda-řízení nebo vstřikování různých typů paliv a posuzovat jejich vlastnosti z hlediska účinnosti, točivého momentu a emisí.

Náhled softwaru Simcenter Flomaster

Zvládněte rostoucí složitost strategií řídicích prvků motorů pomocí funkcí řešení Simcenter pro multifyzikální modelování v závodech. Inženýři pro řízení motorů, kteří mají na starosti návrh, ověření (offline nebo v reálném čase) a kalibraci řídicích prvků, mohou používat nejmodernější modely motorů, výfukových systémů a pohonných jednotek v řešení Simcenter ve všech fázích vývoje. Efektivní rozhraní Simulink a přímé pracovní postupy pro export usnadňují integraci modelů do vašich procesů.

Náhled softwaru Simcenter Amesim

Splňte emisní normy, například emise v běžném provozu (RDE), a optimalizujte výfukové systémy a související řídicí strategie. Simcenter umožňuje přesně modelovat a analyzovat přeměnu oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC) a filtraci sazí. Můžete pracovat na komponentách a řídicích prvcích výfukového systému, integrovat systém dodatečného zpracování do konfigurace vozidla a vyhodnocovat emise v jízdních cyklech.

Náhled softwaru Simcenter
Případová studie

École Centrale de Lyon

Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software umožňuje studentům univerzity École Centrale de Lyon zlepšit výkon sání a výfukového systému motoru.

Engineering school uses Simcenter Amesim to gain five horsepower in racecar engine
Case Study

Engineering school uses Simcenter Amesim to gain five horsepower in racecar engine

Firma:École Centrale de Lyon

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Lyon , France

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim