Kilka kobiet patrzących na oprogramowanie Simcenter do symulacji silnika na ekranie laptopa.

Projektowanie elementów sterowania silnika

Symulacja układów silnika spalinowego

Rozwój układów silnika spalinowego i elementów sterowania

Dokładne modele fizycznych silników i komponentów

Projektuj, weryfikuj i optymalizuj wszystkie podsystemy silnika o spalaniu wewnętrznym, korzystając z dokładnych modeli fizycznych silnika i jego poszczególnych komponentów — od układów dolotowych, wylotowych i spalania aż po układy oczyszczania spalin i sterowania silnikiem. Możliwości symulacji silników o spalaniu wewnętrznym są rozwijane w ścisłej współpracy z instytutem IFP Energies nouvelles.

Wykorzystując symulację systemów w oprogramowaniu Simcenter, możesz teraz analizować integrację z podsystemami wtrysku paliwa oraz zarządzania ciepłem, urządzeniami elektrycznymi, układem napędowym oraz innymi elementami, a także dopasować definicję modelu do wielu różnych scenariuszy. Simcenter pozwala zbadać wpływ zaawansowanej technologii na działanie pojazdu i udostępnia solidny zestaw narzędzi do analizy alternatywnych koncepcji architektury silnika.

Czy wdrożony plan rozwoju układu napędowego jest zwirtualizowany w odpowiednim stopniu?

Następna norma Euro 7 i Tier 4: sprostanie przyszłym wyzwaniom. Równoważenie/optymalizacja konstrukcji konwencjonalnego układu napędowego w celu przekształcenia go w zelektryfikowany układ napędowy.

Symulacja układów silnika spalinowego

Przepływ powietrza i ładowanie

Opracowuj innowacyjną architekturę przepływu powietrza, która obejmuje elementy wykonawcze, układy doładowania oraz chłodzenia, i przeanalizuj jej wpływ na zarządzanie przepływem gazu, spalaniem oraz emisję zanieczyszczeń. Obok szerokiego zestawu komponentów, które pozwalają projektować złożone ścieżki przepływu powietrza i analizować działanie silnika, oprogramowanie Simcenter oferuje wydajne narzędzia analityczne dostosowane do konkretnych zastosowań, dostęp do interfejsu Simulink oraz neutralne funkcje kosymulacji. Wszystko to umożliwia integrację z oprogramowaniem do analizy mechaniki płynów (CFD).

Widok analizy zarządzania gazem, spalania i emisji w oprogramowaniu Simcenter.

Spalanie

Zapewnij swoim klientom lepsze działanie silnika i niższe zużycie paliwa. Oprogramowanie Simcenter obsługuje projektowanie i optymalizację tradycyjnych oraz innowacyjnych procesów spalania, jak również wykorzystanie paliw alternatywnych. Możesz zoptymalizować różne aspekty silnika, takie jak zapłon, turbulencje, działanie sondy lambda i rozdział wtrysku dla różnych typów paliwa, a następnie ocenić korzyści, jeśli chodzi o wydajność, moment obrotowy oraz emisje zanieczyszczeń.

Widok oprogramowania Simcenter Flomaster.

Sterowanie silnikiem

Opanuj rosnącą złożoność strategii sterowania silnikiem, korzystając z funkcji modelowania atrybutów wielodomenowych w oprogramowaniu Simcenter. Inżynierowie projektujący elementy sterowania, wykonujący ich walidacje (w czasie rzeczywistym lub w trybie offline) oraz kalibrację mogą korzystać z nowoczesnych modeli silnika, układu wydechowego oraz napędowego dostępnych w oprogramowaniu Simcenter. Wydajny interfejs Simulink oraz prosty eksport informacji ułatwiają integrację modeli w ramach prowadzonych procesów.

Widok oprogramowania Simcenter Amesim.

Oczyszczanie spalin

Spełnij standardy dotyczące emisji zanieczyszczeń, w tym normę Real Driving Emissions (RDE), optymalizując działanie układów wydechowych oraz powiązane strategie sterowania. Oprogramowanie Simcenter pozwala dokładnie modelować i analizować przemiany chemiczne tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC) oraz procesy filtrowania sadzy. Można pracować nad komponentami układu wydechowego oraz elementami sterowania i zintegrować system oczyszczania spalin z całym pojazdem, aby oceniać poziom emisji zanieczyszczeń dla różnych cyklów jazdy.

Widok oprogramowania Simcenter.
Przykład wdrożenia

École Centrale de Lyon

Rozwiązanie firmy Siemens Digital Industries Software umożliwiło studentom École Centrale de Lyon poprawienie wydajności układu dolotowego i wydechowego silnika.

Engineering school uses Simcenter Amesim to gain five horsepower in racecar engine
Case Study

Engineering school uses Simcenter Amesim to gain five horsepower in racecar engine

Firma:École Centrale de Lyon

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Lyon , France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim