Inženýrka vysvětluje inženýrství založené na modelech několika lidem tak, že na obrazovce ukazuje software Simcenter Flomaster.

Simcenter

Systémová integrace

Rozšiřte možnosti simulace integrací modelů systémové simulace.

Zlepšení efektivity inženýringu a podpora spolupráce

Rozšiřte možnosti simulace a zvyšte věrnost modelu a efektivitu inženýrství. Integrace různých simulačních nástrojů v průběhu celého životního cyklu vašeho systému, od rané fáze návrhu až po provozní fázi, vám umožní řešit problém digitální kontinuity a zvýšit efektivitu pracovních postupů a spolupráce mezi různými odděleními.

Připojení k systému správy životního cyklu výrobků (PLM) vám umožní zajistit, aby všechna data byla konzistentní, protože pocházejí z jediného směrodatného zdroje. Geometrická data se používají k automatickému vytváření systémových modelů. Připojení k 3D výpočetní dynamice kapalin (CFD) na míru umožňuje zvýšit věrnost modelu vyhodnocením vlastností nestandardních komponent na základě výsledků 3D CFD nebo vytvořením bezproblémových společných simulací mezi 1D a 3D. Podpora otevřených standardů umožňuje spustit simulaci na různých úrovních systémů za účelem analýzy interakcí mezi různými systémy. A konečně, průzkum návrhového prostoru vám umožní rychleji objevovat inovativní návrhy.

Od návrhu komponent těžké techniky až po systémovou integraci

Proč výrobci těžké techniky používají řešení Simcenter.

Možnosti systémové integrace

Společná simulace 1D až 3D CFD

Zvyšte věrnost modelu tepelně-kapalinového systému pomocí integrovaného 3D CFD. Řešení Simcenter umožňuje úzce propojenou společnou simulaci pro účely podrobnějšího řešení nejdůležitějších součástí systému, což umožňuje šíření interakcí mezi 3D a 1D doménou, aby bylo dosaženo větší přesnosti, stability řešení a důvěry ve výsledky.

Grafika dráhy obvodu s tepelnou mapou Sinmcenter FLOEFD s konkrétní křižovatkou v tomto obvodu.

Vyhodnocení vlastností 3D CFD

Použijte 3D CFD jako virtuální testovací nástroj k vyhodnocení vlastností komponent na míru a zvýšení věrnosti modelu. Vyhodnocení vlastností založené na simulaci (Simulation Based Characterization – SBC) umožňuje vyhodnotit vlastnosti komponent s ohledem na pokles tlaku a tepelné chování pomocí 3D CFD. Toto vyhodnocení vlastností je bez problémů integrováno do prostředí systému za účelem přesné analýzy celkového chování systému.

Použijte 3D CFD jako virtuální testovací nástroj k vyhodnocení vlastností komponent na míru a zvýšení věrnosti modelu.

Systémy ADAS a simulace autonomních vozidel

Ověřujte pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS) a autonomní řídicí systémy s modely obsahujícími správnou dynamiku vozidla a věrně znázorněné fyzikální jevy pohonné jednotky. Řešení Simcenter doplňuje naše řešení pro simulace prostředí a senzorů PreScan a díky svým předpřipraveným škálovatelným komponentám vám zajišťuje větší efektivitu při malých i rozsáhlých úlohách simulací. Díky řešení Simcenter vždy dosáhnete optimální rovnováhy mezi výpočetní dobou procesoru a přesností z hlediska bezpečnosti, pohodlí, spotřeby paliva i elektrické energie a škodlivých emisí.

Náhled softwaru Simcenter Prescan

Úplné simulace vozidel

Vyzkoušejte si zcela nové inženýrské procesy, které umožňují pracovat s vozidlem jako s celkem a analyzovat jeho vlastnosti s ohledem na předpisy a omezení. Simcenter vám pomůže zahájit tvorbu návrhů podle modelů. Software podporuje rané fáze návrhu tím, že umožňuje vytvářet simulační modely pro nejrůznější provozní režimy vozidla, například dynamické chování motoru, fungování elektrické pohonné jednotky, dobíjení baterie či vliv klimatizace na spotřebu vozidla.

Náhled simulačního softwaru vozidel Simcenter

Podpora standardu FMI

Analyzujte interakce mezi různými systémy pomocí simulací na různých úrovních systémů. Rozhraní FMI (Functional Mock-up Interface) podporuje import a export modelů, což umožňuje sdílet modely napříč různými simulačními nástroji. Různé modely lze začlenit do větších simulací schopných zohlednit vzájemné interakce různých systémů a podsystémů.

Analyzujte interakce mezi různými systémy pomocí simulací na různých úrovních systémů. Rozhraní FMI (Functional Mock-up Interface) podporuje import a export modelů, což umožňuje sdílet modely napříč různými simulačními nástroji.

Vývoj ovládacích prvků podle modelu

Navrhujte kvalitní ovládací prvky snadno a rychle pomocí řešení Simcenter, od simulací v offline režimu až po simulace v reálném čase. Vývoj úspěšného řešení mechatroniky samozřejmě vyžaduje souběžnou optimalizaci mechaniky, elektroniky a softwaru v podobě integrovaného systému. Vývoj řídicí strategie tak představuje více než jen tvorbu logických vývojových diagramů. Některé funkce ovládacích prvků vyžadují pokročilé algoritmy s hlubokou odborností a vysokou matematikou. K tomuto cíli vám pomohou pokročilé techniky řízení, například prediktivní řízení podle modelu (MPC) nebo neuronová síť (NN).

Navrhujte kvalitní ovládací prvky snadno a rychle pomocí řešení Simcenter, od simulací v offline režimu až po simulace v reálném čase. Vývoj úspěšného řešení mechatroniky samozřejmě vyžaduje souběžnou optimalizaci mechaniky, elektroniky a softwaru v podobě integrovaného systému.

Průzkum návrhového prostoru

Využijte možnosti průzkumu návrhového prostoru a rychleji objevujte lepší návrhy. Zlepšete výkon systémů tím, že budete pracovat mimo rámec tradičních přístupů k optimalizaci. Průzkum návrhů poskytuje efektivní optimalizaci a poznatky o omezeních návrhů. Můžete vizualizovat kompromisy v oblasti výkonu návrhů mezi konkurenčními cíli a omezeními, abyste podrobněji porozuměli systému a učinili informovaná rozhodnutí o návrzích a současně objevovali inovativní řešení.

Využijte možnosti průzkumu návrhového prostoru a rychleji objevujte lepší návrhy. Zlepšete výkon systémů tím, že budete pracovat mimo rámec tradičních přístupů k optimalizaci.

Virtuální integrovaná letadla

Zvyšte efektivitu programu vývoje letadel tím, že se zaměříte na složitost a integraci leteckých systémů a prozkoumáte interakce systému již od raných fází návrhu. Simulační řešení systémů Simcenter umožňují přístup v podobě virtuálních integrovaných letadel (VIA) pro účely podpory procesů systémového inženýrství, modelování, simulace a ověřování na základě modelů. Tento přístup lze přizpůsobit struktuře společnosti a pomáhá inženýrskému týmu spolupracovat, a ten tedy nepracuje odděleně.

Virtuální letadlo v softwaru Simcenter
Případová studie

Shanghai Nuclear Engineering R&D Institute

Využívá integraci CAD a CAE k optimalizaci pracovních postupů a dosažení uceleného návrhu a inženýringu kapalinových systémů.

SNERDI integrates CAD and CAE to optimize workflows for holistic fluid systems design and engineering
Case Study

Simcenter Flomaster helps reduce engineering effort from months to minutes

Firma:Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute

Odvětví:Energetika a technické sítě

Umístění:Shanghai, China

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Flomaster