Inżynier objaśniający kilku osobom inżynierię opartą na modelu i przedstawiający oprogramowanie Simcenter Flomaster na ekranie.

Simcenter

Integracja systemów

Rozszerz zakres możliwości symulacji, integrując modele symulacji układów.

Zwiększenie efektywności procesów inżynieryjnych i wzmacnianie współpracy

Rozszerz zakres możliwości symulacji, aby zwiększyć wierność modelu i efektywność procesów inżynierską. Integracja różnych narzędzi symulacyjnych w całym cyklu życia układu, od wczesnego projektowania do fazy eksploatacji, pozwala sprostać wyzwaniu ciągłości cyfrowej oraz zwiększyć efektywność procesów i współpracy między różnymi działami.

Połączenie z systemem zarządzania cyklem życia produktu (PLM) pozwala upewnić się, że wszystkie dane są spójne, ponieważ pochodzą z jednego źródła. Dane geometryczne służą do automatycznego tworzenia modeli układów Niestandardowe połączenie z analizą mechaniki płynów (CFD) umożliwia zwiększenie wierności modelu dzięki scharakteryzowaniu niestandardowych komponentów na podstawie wyników analizy CFD 3D lub tworzeniu sprawnych kosymulacji z zastosowaniem danych 1D i 3D. Obsługa otwartych standardów pozwala na przeprowadzenie symulacji układu układów w celu przeanalizowania interakcji między różnymi układami. Wreszcie badanie przestrzeni projektu umożliwia szybsze odkrywanie innowacyjnych projektów.

Od projektowania komponentów maszyn przemysłowych po integrację układów

Dlaczego producenci maszyn przemysłowych używają oprogramowania Simcenter.

Możliwości integracji układów

Kosymulacja CFD z wykorzystaniem danych 1D i 3D

Zwiększ wierność modelu układu termiczno-przepływowego dzięki wbudowanym funkcjom analizy CFD 3D. Simcenter umożliwia ścisłą kosymulację, aby dokładniej przetwarzać kluczowe elementy układu z umożliwieniem propagowania interakcji między domenami 3D i 1D w celu uzyskania większej dokładności, stabilności przetwarzania i pewności wyników.

Grafika przedstawiająca ścieżkę obwodu z mapą cieplną Simcenter FLOEFD określonego złącza w tym obwodzie.

Charakteryzacja analizy CFD 3D

Użyj analizy CFD 3D jako wirtualnego stanowiska testowego, aby scharakteryzować działanie niestandardowych komponentów i zwiększyć wierność modelu. Charakteryzacja oparta na symulacji (SBC) umożliwia charakteryzowanie komponentów pod względem spadku ciśnienia i zachowania termicznego przy użyciu analizy CFD 3D. Ta charakteryzacja jest bezproblemowo zintegrowana ze środowiskiem układu w celu umożliwienia dokładnej analizy jego ogólnego zachowania.

Użyj analizy CFD 3D jako wirtualnego stanowiska testowego, aby scharakteryzować działanie niestandardowych komponentów i zwiększyć wierność modelu.

Systemy ADAS i rozwój pojazdów autonomicznych

Zweryfikuj zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) oraz systemy jazdy autonomicznej, korzystając z modeli, które wiernie odzwierciedlają dynamikę pojazdu oraz fizykę układu napędowego, Oprogramowanie Simcenter uzupełnia nasze środowisko PreScan oraz rozwiązanie do symulacji czujników, a tym samym zwiększa wydajność drobnych i rozległych symulacji dzięki zastosowaniu gotowych, wiernych i skalowalnych komponentów. Możesz osiągnąć równowagę między czasem trwania obliczeń oraz ich dokładnością podczas oceny bezpieczeństwa, komfortu, zużycia paliwa i energii elektrycznej oraz emisji zanieczyszczeń.

Widok oprogramowania Simcenter Prescan.

Symulacja działania całego pojazdu

Wykorzystaj nowe procesy inżynierskie, które uwzględniają działanie całego pojazdu i pozwalają sprostać wyśrubowanym regulacjom prawnym oraz ograniczeniom finansowym. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci skutecznie wdrożyć podejście projektowe oparte na modelu. Simcenter wspiera wczesne etapy projektowania i pozwala tworzyć modele symulacji zasięgu oraz wydajności pojazdu. Następnie możesz przygotować zaawansowane modele zarządzania energią w pojeździe, które obejmują prognostyczne modelowanie silnika, napędu elektrycznego, akumulatora, systemu HVAC oraz wszystkich powiązanych układów zarządzania ciepłem.

Widok oprogramowania Simcenter do symulacji pojazdów.

Obsługa standardu FMI

Analizuj interakcje między różnymi układami za pomocą symulacji układów. Standard funkcjonalnego interfejsu modelu (FMI) obsługuje import i eksport modeli, umożliwiając ich udostępnianie w różnych narzędziach symulacyjnych. Różne modele można włączać do większych symulacji uwzględniających wzajemne interakcje różnych układów nadrzędnych i podrzędnych

Analizuj interakcje między różnymi układami za pomocą symulacji układów. Standard funkcjonalnego interfejsu modelu (FMI) obsługuje import i eksport modeli, umożliwiając ich udostępnianie w różnych narzędziach symulacyjnych.

Rozwój układów sterowania w oparciu o model

Szybko projektuj wysokiej jakości układy sterowania dzięki symulacjom w Simcenter – w trybie offline oraz w czasie rzeczywistym. Zaprojektowanie skutecznego rozwiązania mechatronicznego wymaga jednoczesnej optymalizacji elementów mechanicznych i elektronicznych oraz oprogramowania w ramach zintegrowanego systemu. Rozwój strategii sterowania nie sprowadza się więc tylko do tworzenia logicznych schematów blokowych. Niektóre funkcje sterowników wymagają bowiem zastosowania zaawansowanych algorytmów fizycznych i matematycznych. Możesz osiągnąć ten cel dzięki najnowocześniejszym technologiom sterowania, takim jak sterowanie predykcyjne (MPC) czy sieci neuronowe (NN).

Szybko projektuj wysokiej jakości układy sterowania dzięki symulacjom w Simcenter – w trybie offline oraz w czasie rzeczywistym. Zaprojektowanie skutecznego rozwiązania mechatronicznego wymaga jednoczesnej optymalizacji elementów mechanicznych i elektronicznych oraz oprogramowania w ramach zintegrowanego systemu.

Badanie przestrzeni projektu

Wykorzystaj pełne możliwości badania przestrzeni projektu, aby szybciej odkrywać udoskonalone projekty. Poprawiaj efektywność działania układów, wychodząc poza tradycyjne podejścia optymalizacyjne. Badanie przestrzeni projektu zapewnia efektywną optymalizację i wgląd w ograniczenia projektowe. Możesz wizualizować kompromisy dotyczące działania między kolidującymi ze sobą celami i ograniczeniami, aby lepiej zrozumieć charakterystykę układu i podejmować świadome decyzje projektowe prowadzące do odkrywania innowacyjnych rozwiązań.

Wykorzystaj pełne możliwości badania przestrzeni projektu, aby szybciej odkrywać udoskonalone projekty. Poprawiaj efektywność działania układów, wychodząc poza tradycyjne podejścia optymalizacyjne.

Wirtualnie zintegrowany statek powietrzny

Zwiększ efektywność realizacji programu statku powietrznego, zarządzając złożonością i integracją układów statku powietrznego oraz badając interakcje między układami już na wczesnych fazach procesu projektowania. Rozwiązania Simcenter do symulacji układów umożliwiają zastosowanie wirtualnie zintegrowanego statku powietrznego (VIA) w celu wsparcia procesów inżynierii systemów, modelowania i symulacji, weryfikacji oraz walidacji opartych na modelu. Podejście to można dostosować do struktury przedsiębiorstwa, aby ułatwić współpracę zespołu inżynieryjnego oraz wyeliminować silosy informacyjne.

Wirtualny statek powietrzny w oprogramowaniu Simcenter.
Przykład wdrożenia

Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Jądrowej w Szanghaju (SNERDI)

Zintegrowanie środowisk CAD i CAE umożliwiło zoptymalizowanie przepływów informacji w zakresie holistycznego projektowania i inżynierii układów hydraulicznych.

SNERDI integrates CAD and CAE to optimize workflows for holistic fluid systems design and engineering
Case Study

Simcenter Flomaster helps reduce engineering effort from months to minutes

Firma:Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute

Branża:Energetyka i media komunalne

Lokalizacja:Shanghai, China

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Flomaster