1. Home
Muž a žena dívající se na obrazovku počítače

Simcenter

Škálovatelná správa a analýza testovacích dat

Naše integrovaná platforma pro projektování založené na testech je tvořena výkonnými funkcemi umožňujícími tvorbu vlastního řešení.

Organizace a sledování testovacích kampaní

S rostoucím objemem dat z fyzických a virtuálních testů je naprosto zásadní jejich organizace a sledování. Jednoduchý převod, vizualizace, interpretace, porovnání, analýza, tvorba výkazů a sdílení dat jsou každodenní úkony, které často vyžadují specifické znalosti.

Řešení analýzy a správy dat testů jsou navržena s cílem umožnit rychlý přístup k datům z fyzických testů, interaktivní vizualizaci, ověření a srovnání dat z více zdrojů. Výkonné funkce zobrazení analýzu zrychlí a automatizace opakovaných úkonů omezí chyby. Zpracovaná data se bez ztráty informací převedou na srozumitelné aktivní zprávy.

Efektivní zobrazení a tvorba výkazů testovacích a simulačních dat

Umožněte inženýrům efektivně využít hodnotu simulačních a testovacích dat pomocí řešení Simcenter Testlab Neo.

Funkce škálovatelné správy a analýzy testovacích dat

Škálovatelná spolupráce

Řešení fyzického testování Simcenter poskytují škálovatelnou platformu pro spolupráci za účelem sdílení dat v rámci týmu a s ostatními týmy mimo společnost. Řešení Simcenter je také propojeno s funkcí správy procesů Teamcenteru, zatímco integrovaný konektor Teamcenter Share dále umožňuje ad-hoc cloudovou spolupráci s dodavateli.

Přečtěte si více o škálovatelné spolupráci

Dva lidé používají software Simcenter na notebooku a vedle nich stojí žena, která používá ruční zařízení.

Automatizace aplikací

Simcenter je otevřená platforma, která může interagovat s jinými aplikacemi, lze ji přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám, nebo lze integrovat vaše vlastní zpracování. Doprovodné aplikace pro mobilní zařízení mohou zvýšit účinnost plnění konkrétních úkolů.

Muž používající řešení Simcenter přidává program do vrtulníku.

Zobrazení a tvorba výkazů dat

Procházejte naměřená nebo zpracovaná data a ověřujte nebo porovnávejte výsledky ve specializovaných zobrazeních pro inženýring. Automaticky vytvářejte dynamické výkazy řešení Simcenter Testlab a zajistěte velmi účinný způsob porovnávání datových sad. Vytiskněte tyto výkazy do aktivních dokumentů sady Microsoft Office. Sdílejte zprávy řešení Simcenter Testlab nebo zprávy sady Microsoft Office a sdělte úspěchy přesvědčivým a účinným způsobem.

Žena, která kontroluje datové výkazy na monitoru notebooku.

Analýza testovacích dat

Používejte řešení Simcenter pro konzistentní provádění běžných výpočtů nebo k řešení neočekávaných problémů. Analyzujte data přímo z obrazovek, používejte interaktivní kalkulačky nebo spouštějte sekvence zpracování, abyste získali poznatky o inženýrských datech.

Dva muži pracují na komponentě stroje. Jeden z nich používá simulace a testovací software řešení Simcenter na notebooku a druhý kontroluje daný díl.

Korelace testovacích dat

Řešení Simcenter podporuje ověřování nebo doladění inženýrských modelů tím, že spojuje fyzická testovací data a výsledky simulací do specializovaných zobrazení pro inženýring za účelem přímého porovnání a korelace dat.

Dva muži, kteří spouštějí počítačovou simulaci u letadla.

Správa testovacích dat

K naměřeným a zpracovaným testovacím a simulačním datům lze přímo a snadno přistupovat z databáze SQL a lze je do ní také publikovat. Účinně organizujte a spravujte centrální data pomocí funkcí Simcenter Testlab Data Management, které jsou plynule integrovány do řešení Simcenter Testlab a opatřeny poznámkami. Dále sdílejte data v rámci oddělení nebo mezi nimi pomocí standardu ASAM-ODS. Bez ohledu na to, kde jsou data umístěna na místním pevném disku nebo v centrální databázi SQL, uživatelé řešení Simcenter Testlab k nim přistupují a používají je zcela transparentně.

Přečtěte si více o tom, proč je správa testovacích dat zásadní

Inženýr provádí test na notebooku a tabletu.
Případová studie

Briggs & Stratton

Řešení Simcenter umožňují společnosti Briggs & Stratton zkrátit v průběhu analýz dobu testování a postprocesingu.

A Simcenter Testlahb workstation
Case Study

Výrobce malých motorů používá Simcenter Testlab a Simcenter SCADAS k dosažení produktových cílů již na začátku vývojového cyklu

Firma:Briggs & Stratton

Odvětví:Spotřební zboží a maloobchod

Umístění:Milwaukee, Wisconson, United States

Simcenter Testing Solutions