1. Home
Mężczyzna i kobieta patrzący na ekran komputera.

Simcenter

Skalowalne zarządzanie danymi testowymi i ich analiza

Naszą zintegrowaną platformę inżynierii opartej na testach tworzą skuteczne funkcje, które pozwalają na stworzenie indywidualnego rozwiązania.

Organizowanie i śledzenie kampanii testowych

Ilość danych zbieranych z testów wirtualnych i fizycznych stale rośnie, dlatego ich organizacja i śledzenie zyskuje na znaczeniu. Codzienne zadania — szybka konwersja, wizualizacja i interpretacja danych, ich porównanie i analiza, tworzenie raportów i udostępnianie informacji — często wymagają zaawansowanej wiedzy.

Nasze specjalistyczne rozwiązania analityczne do zarządzania danymi testowymi zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybki i bezpieczny dostęp do danych z testów fizycznych i symulacji, interaktywną wizualizację, walidację i korelację danych z różnych źródeł, usprawnienie analizy poprzez skuteczną prezentację informacji oraz oszczędność czasu dzięki ograniczeniu liczby błędów i automatyzacji powtarzalnych zadań. Przetworzone dane są prezentowane w formie zwięzłych, aktywnych raportów, które nie pomijają istotnych informacji.

Efektywne przeglądanie i raportowanie danych testowych i symulacyjnych

Umożliwiaj inżynierom efektywne wykorzystanie wartości symulacji i danych testowych dzięki rozwiązaniu Simcenter Testlab Neo.

Możliwości skalowalnego zarządzanie danymi testowymi i ich analizy

Skalowalna współpraca

Rozwiązania Simcenter Physical Testing zapewniają skalowalną platformę współpracy do udostępniania danych w zespole i innym zespołom spoza firmy. Platforma Simcenter łączy się również z możliwościami zarządzania procesami Teamcenter, podczas gdy zintegrowane połączenie Siemens Teamcenter Share dodatkowo umożliwia współpracę ad hoc w chmurze z dostawcami.

Dowiedz się więcej o skalowalnej współpracy

Kilka osób korzysta z oprogramowania Simcenter na laptopie, a kobieta stoi obok nich i używa urządzenia przenośnego.

Automatyzacja aplikacji

Simcenter to otwarta platforma, która może współpracować z innymi aplikacjami, zostać dostosowana do konkretnych potrzeb lub osadzać własne dane przetwarzania. Aplikacje towarzyszące dla urządzeń przenośnych mogą zwiększyć wydajność określonych zadań.

Mężczyzna korzystający z rozwiązania Simcenter dodający program do helikoptera

Wyświetlanie danych i raportowanie

Nawiguj po zmierzonych lub przetworzonych danych, aby weryfikować lub porównywać wyniki na dedykowanych wyświetlaczach inżynierskich. Automatycznie twórz dynamiczne raporty Simcenter Testlab i zapewnij bardzo wydajny sposób porównywania zestawów danych. Drukuj te raporty w aktywnych dokumentach pakietu Microsoft Office. Udostępniaj raporty Simcenter Testlab lub Microsoft Office i przekazuj wyniki w przekonujący i skuteczny sposób.

Kobieta przegląda raporty z danymi na monitorze laptopa

Analiza danych testowych

Użyj rozwiązania Simcenter do spójnego wykonywania rutynowych obliczeń lub rozwiązywania nieoczekiwanych problemów. Bezpośrednio analizuj dane z poziomu wyświetlaczy, korzystaj z interaktywnych kalkulatorów lub uruchamiaj sekwencje przetwarzania, aby uzyskać wgląd w dane inżynierskie.

Dwóch mężczyzn pracujących nad częścią do maszyny. Jedna osoba korzysta z oprogramowania Simcenter do symulacji i testów na laptopie, podczas gdy druga przeprowadza inspekcję części.

Korelacja danych testowych

Rozwiązanie Simcenter ułatwia walidację lub dostrajanie modeli inżynierskich, łącząc fizyczne dane testowe i wyniki symulacji w dedykowanych wyświetlaczach inżynierskich w celu bezpośredniego porównania i korelacji danych.

Dwóch mężczyzn przeprowadzających symulację komputerową w samolocie

Zarządzani danymi testowymi

Zmierzone i przetworzone dane testowe i symulacyjne mogą być bezpośrednio i łatwo dostępne z bazy danych SQL i publikowane w niej. Efektywnie organizuj centralne dane i zarządzaj nimi dzięki możliwościom zarządzania danymi Simcenter Testlab doskonale zintegrowanymi z pulpitem Simcenter Testlab i adnotacjami, udostępniaj dane w działach lub między działami przy użyciu standardu ASAM-ODS. Bez względu na to, gdzie dane znajdują się na lokalnym dysku twardym lub w centralnej bazie danych SQL, użytkownicy rozwiązania Simcenter Testlab uzyskują dostęp i wykorzystują dane z pełną przejrzystością.

Dowiedz się więcej o znaczeniu zarządzania danymi testowymi

Inżynier przeprowadza test na laptopie i tablecie.
Przykład wdrożenia

Briggs & Stratton

Rozwiązania Simcenter umożliwiają firmie Briggs & Stratton zaoszczędzenie czasu na testowanie i postprocessing podczas wykonywania analiz.

A Simcenter Testlahb workstation
Case Study

Producent małych silników używa oprogramowania Simcenter Testlab i Simcenter SCADAS do osiągnięcia celów na wczesnym etapie cyklu rozwoju

Firma:Briggs & Stratton

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Milwaukee, Wisconson, United States

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions