Hardware pro tepelné testování řešení Simcenter, obvody a notebook zobrazující tepelný test

Simcenter

Tepelné testování

Testujte a charakterizujte polovodičová zařízení v oblasti tepelného výkonu.

Měřte balené polovodičové součástky v reálném čase

Hardware pro stanovení tepelných vlastností umožňuje dodavatelům komponent a systémům přesně a efektivně testovat, měřit a tepelně charakterizovat polovodičové integrované obvody, LED (jednu nebo více v poli), stohované a vícečipové komponenty, elektronické moduly, vlastnosti materiálu tepelného rozhraní (TIM) a elektronické systémy.

Naše hardwarová řešení nepřetržitě a v reálném čase přímo měří skutečné křivky ohřevu nebo chlazení sestav polovodičových zařízení. nemusí se proto uměle skládat z výsledků několika jednotlivých testů. Měření skutečné přechodové tepelné odezvy tímto způsobem je mnohem účinnější a přesnější, což vede k přesnějším tepelným metrikám než metody ustáleného stavu. Měření je třeba provést u vzorku pouze jednou, nikoliv je opakovat a vypočítat průměr jako u ustálených metod.

Zlepšení tepelného návrhu výkonové elektroniky a její spolehlivosti díky testování a simulacím

Při návrhu spolehlivých modulů výkonové elektroniky pro různá použití, například elektrifikaci vozidel, návrh vlaků, letadel a transformátorů, je během vývoje nutné pečlivě vyhodnocovat správu teploty komponent i celých funkčních celků.

Případová studie

Yaskawa Electric

Řešení Simcenter T3STER umožňuje globální elektrotechnické společnosti přímo měřit teploty čipů a zvyšovat tepelnou kvalitu výrobků.

Společnost Yaskawa zajišťuje spokojenost zákazníků pomocí pokročilého řešení společnosti Siemens pro tepelné testování
Case Study

Yaskawa delivers customer satisfaction using Siemens’ advanced thermal testing solution

Firma:Yaskawa Electric

Umístění:Kitakyushu Fukuoka, Japan

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Micred T3STER