Wiele osób sprawdzających oprogramowanie do symulacji akustycznej Simcenter na iPadzie.

Simcenter

Symulacja akustyczna

Oprogramowanie akustyczne minimalizujące hałas i optymalizujące dźwięk dzięki symulacji akustycznej.

Skrócenie czasu potrzebnego do przewidywania zasięgu pól dźwiękowych

Twoi klienci oczekują cichszych produktów, a konkurencja nie stoi w miejscu, więc charakterystyka techniczna produktu może być wyróżnikiem. Zaostrzone przepisy dotyczące hałasu mogą mieć wpływ na sprzedaż produktów. Rozwiązania Simcenter do symulacji akustycznej mogą pomóc skrócić czas poświęcany na przewidywanie zasięgu pól dźwiękowych i mogą skrócić realizację złożonych zadań, takich jak rozruch silnika o wiele tygodni.

Simcenter oferuje funkcje symulacji akustycznej wewnątrz i na zewnątrz produktu w ramach zintegrowanego rozwiązania, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji na wczesnych etapach projektowania. Pozwala to zoptymalizować parametry akustyczne produktu. Ujednolicone i skalowalne środowisko modelowania w połączeniu z wydajnymi rozwiązaniami i łatwymi w interpretacji możliwościami wizualizacji pozwala na szybkie uzyskanie wglądu we właściwości produktu.

Model łodzi podwodnej, pokazujący drgania dźwięku wizualnie z oprogramowania Simcenter.
Case study

Mazda Motor Company

Read how Mazda is perfecting in-vehicle audio with model-based development and full-vehicle simulation using Simcenter 3D and HEEDS to optimize audio acoustic performance and reduce simulation from 2.5 days to 4 hours.

Case Study

Perfecting in-vehicle audio with model-based development and full-vehicle simulation

Firma:Mazda Motor Corporation, Mazda Engineering and Technology

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Fuchū, Hiroshima, Japan

Siemens Software:HEEDS, Simcenter 3D Solutions

Funkcje symulacji akustycznej

Modelowanie akustyczne

Symulacje akustyczne wymagają specjalistycznych możliwości wykraczających poza standardowe możliwości modelowania elementów skończonych (FE). Często wymagane jest modelowanie parametrów takich jak objętość powietrza i obszar, w którym ma zostać zmierzone ciśnienie akustyczne. Rozwiązanie Simcenter zapewnia zaawansowane funkcje, których potrzebujesz, takie jak otaczanie powierzchni, wypukłe siatki, pogrubianie siatki i możliwość tworzenia siatek hybrydowych (sześcio-cztero wymiarowa), aby przyspieszyć procesy tworzenia siatki akustycznej w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami przetwarzania końcowego. Dostępność różnych modeli materiałowych zarówno dla konstrukcji, jak i płynów, a także szeroka gama strukturalnych i akustycznych warunków brzegowych oraz obciążeń pozwala na efektywne skonfigurowanie analizy.

Rendering 3D modelowania akustycznego silnika samochodu

Akustyka elementów skończonych

Metoda elementów skończonych (MES) do analizy akustyki jest optymalna w przypadku symulacji problemów akustyki wnętrza. Oprócz tego, że MES jest bardziej wydajną metodą pod względem szybkości tworzenia rozwiązania, umożliwia wykonywanie sprzężonych analiz wibroakustycznych, które uwzględniają tryby konstrukcyjne i materiały dźwiękoszczelne. Akustykę MES można łatwo wykorzystać do rozwiązywania problemów związanych z akustyką zewnętrzną, takich jak analiza promieniowania hałasu dla elementów układu napędowego, systemy doprowadzania powietrza, przekładnie lub całkowicie elektryczne zespoły napędowe.

Wizualizacja analizy akustycznej z oprogramowania Simcenter.

Akustyka elementów brzegowych

Metoda elementów brzegowych, często stosowana w przypadku problemów akustyki zewnętrznej, jest optymalna do rozwiązywania problemów związanych z bardzo złożoną geometrią, które mogą stanowić wyzwanie w przypadku modelowania metodą MES. Metoda BEM pomaga uprościć symulację akustyki zewnętrznej, ponieważ potrzebna jest tylko zewnętrzna siatka powierzchni geometrii. Upraszcza to zarówno proces modelowania, jak i zmniejsza stopnie swobody w modelu symulacyjnym, co ułatwia analizę.

Badanie akustyczne silnika

Aeroakustyka

Hałas aeroakustyczny wywołany przepływem jest istotnym elementem charakterystyki akustycznej pojazdu lub innych produktów. Przewidywanie i rozumienie mechanizmów generowania hałasu, lokalizowanie źródeł dźwięku, identyfikowanie ścieżek przepływu i przewidywanie reakcji akustycznej systemu są kluczem do dobrego projektowania akustycznego. Dzięki rozwiązaniu Simcenter możesz uzyskać kompleksowe analizy prognoz hałasu, które umożliwiają opracowanie skutecznych środków zaradczych. Dzięki temu Twoje produkty zachowują optymalną charakterystykę akustyczną i przewagę konkurencyjną na rynku.

Przykładowe zastosowania obejmują: hałas z przwodów systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz systemu kontroli środowiska (ECS), wózków i pantografów kolejowych, wentylatorów, śrub statków, śmigieł samolotów i nie tylko.

Prezentaqcja szumu aeroakustycznego za pomocą oprogramowania Simcenter.

Aerowibroakustyka

Twórz źródła aeroakustyczne w pobliżu emitujących hałas przepływów turbulentnych obliczonych na podstawie rozwiązania CFD i obliczaj ich reakcję akustyczną w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym. W zastosowaniach aerowibroakustycznych turbulencje przepływu są wytwarzane zarówno pod ciśnieniem aerodynamicznym, jak i aeroakustycznym i działają na konstrukcję, która reaguje drganiem. Drgania te powodują, że fale akustyczne promieniują w otoczeniu. Na przykład można przewidzieć hałas w kabinie wewnątrz samochodów i samolotów z powodu wiatru działającego na szyby i kadłub/nadwozie. Obciążenia ciśnieniowe na początku tych analiz mogą pochodzić z rozwiązań CFD lub z zestawu tak zwanych turbulentnych modeli warstwy granicznej zawartych w oprogramowaniu.

Wizualizacja wibroakustyki lotniczej z oprogramowania Simcenter.
Dowiedz się więcej

Powiązane treści