Inżynier zajmujący się lokalizacją źródła dźwięku za pomocą rozwiązania Simcenter Sound Camera.

Simcenter

Lokalizacja źródła dźwięku

Dokładnie, intuicyjnie i szybko wizualizuj źródła dźwięku dzięki naszym rozwiązaniom do lokalizacji źródeł dźwięku (SSL).

Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki dostępności informacji

Nasze rozwiązania do lokalizacji źródeł dźwięku (SSL) pomagają wizualizować dźwięk bezpośrednio u źródła. Typowe zastosowania narzędzi SSL to rozwiązywanie problemów związanych z hałasem, porównywanie profilu akustycznego różnych wariantów produktów i potwierdzanie subiektywnych ocen dźwięku przy użyciu obiektywnych danych. Dzięki narzędziom SSL można mieć pewność, że podejmowane działania naprawcze dotyczą właściwego problemu.

Webinar

Podstawy lokalizowania źródeł dźwięku

Z tego dwuczęściowego webinaru dowiesz się, w jaki sposób lokalizacja źródła dźwięku może przyspieszyć proces rozwiązywania problemów akustycznych.

Podstawowe informacje dotyczące źródeł dźwięku – część 1
Podstawowe informacje dotyczące źródeł dźwięku – część 2

Sprzęt mechaniczny wykorzystujący rozwiązanie Simcenter Sound Camera.

Możliwości lokalizacji źródeł dźwięku

Lokalizowanie źródła dźwięku w czasie rzeczywistym

Nasz system kamer dźwiękowych Simcenter to modułowa macierz mikrofonowa wysokiej jakości, dostarczająca błyskawiczna informacje o wszystkich źródłach dźwięku w dowolnym obiekcie emitującym hałas. To doskonałe narzędzie zarówno dla okazjonalnych, jak i doświadczonych użytkowników, pozwalające przyspieszyć rozwiązywanie problemów akustycznych. Konstrukcja systemu obejmuje ramiona, które można dodawać lub usuwać, dzięki czemu kamerę można bez problemu dostosować do różnych warunków wykonywania testów.

System kamer dźwiękowych Simcenter.

Kwantyfikacja dźwięku przy użyciu zaawansowanych metod o wysokiej rozdzielczości

Zaawansowane metody lokalizacji źródła dźwięku mogą poprawić dokładność wyników w porównaniu z tradycyjnym kształtowaniem wiązki. Należą do nich: fokalizacja, holografia akustyczna nieregularnego bliskiego pola, metody oparte na dekonwolucji i metody oparte na inwersji, takie jak ogniskowanie bayesowskie.

Ogniskowanie bayesowskie to metoda oparta na macierzy mikrofonowej, która przewyższa tradycyjne metody zarówno w zakresie lokalizacji źródła dźwięku, jak i jego kwantyfikacji. Obejmuje pełny zakres częstotliwości może być stosowana w większej odległości od źródła w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Jest skuteczna zarówno w przypadku źródeł skorelowanych, jak i nieskorelowanych, w przeciwieństwie do innych metod szerokopasmowych. Co również istotne, pozwala uzyskiwać skwantyfikowane wyniki.

Osoba używająca oprogramowania Simcenter do lokalizacji źródeł dźwięku na laptopie.

Sferyczna kamera akustyczna 3D do źródeł wewnętrznych

Nasza kamera akustyczna 3D to sferyczna macierz mikrofonowa, która dostarcza informacje na temat struktury hałasu we wnękach, takich jak np. kokpit pojazdu. Skaner geometrii szybko skanuje objętość wewnętrzną z rozdzielczością dostosowaną do wymogów analizy akustycznej, a następnie wykorzystuje sferyczne kształtowanie wiązki do wizualizacji źródeł dźwięku bezpośrednio w geometrii wnęki. Jest również w stanie analizować wkład mocy akustycznej różnych źródeł w całej wnęce lub jej częściach. Źródła można wizualizować w postaci hologramów 3D lub jako widma mocy akustycznej w celu ich porównania.

Sferyczna kamera akustyczna 3D dostarcza informacje na temat struktury hałasu we wnękach, takich jak np. kokpit pojazdu.

Wizualizacja 3D natężenia dźwięku

Soundbrush, nasze rozwiązanie do rozwiązywania problemów akustycznych 3D w czasie rzeczywistym, łączy pomiar 3D natężenia dźwięku z lokalizacją źródła dźwięku. Umożliwia wizualizację słyszanych dźwięków i dostarcza szczegółowe, natychmiastowe wyniki umożliwiające łatwe zidentyfikowanie źródeł hałasu, w tym wartości natężenia dźwięku, kierunków propagacji dźwięku i wartości mocy akustycznej.

Laptop z wyświetlanym oprogramowaniem do analiz akustycznych, kamerą na statywie, silnikiem i urządzeniem Soundbrush.
Przykład wdrożenia

Uniwersytet w Pretorii

Uniwersytet w RPA znacznie skrócił czas wykonywania testów i pomiarów dzięki rozwiązaniu firmy Siemens.

The University of Pretoria uses Simcenter to help mining companies achieve lower sound levels
Case Study

The University of Pretoria uses Simcenter to help mining companies achieve lower sound levels

Firma:University of Pretoria

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Pretoria, South Africa

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions