Wiele osób patrzy na oprogramowanie Simcenter do symulacji trwałości na laptopie.

Simcenter

Analiza trwałości i zmęczenia materiału

Oprogramowanie Simcenter do symulacji trwałości zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metod analizy zmęczenia materiału, które umożliwiają szybkie i dokładne przeprowadzanie analiz.

Projektowanie komponentów odpornych na awarie

Jednym z największych wyzwań dla inżynierów wytrzymałości jest z pewnością efektywne projektowanie niezawodnych komponentów oraz całych systemów. Części, które są niewystarczająco odporne na zmęczenie, mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji, a nawet doprowadzić do groźnych dla życia sytuacji. Błędy i wycofania negatywnie wpływają nie tylko na wizerunek produktu, ale również na ogólną reputację marki. Krótsze cykle rozwoju oraz wciąż rosnące wymagania jakościowe sprawiły, że doszliśmy do granic możliwości podejścia opartego na testach wytrzymałości. Jedyną realną alternatywą jest przeprowadzanie oceny i ulepszanie wytrzymałości projektów z wykorzystaniem metod symulacji trwałości.

Oprogramowanie Simcenter zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metod analizy zmęczenia materiału, które pozwalają szybko prowadzić dokładne badania dotyczące zmęczenia materiału uwzględniające rzeczywiste warunki obciążeń.

Przewidywanie charakterystyki zmęczeniowej części wytwarzanej za pomocą produkcji przyrostowej

Simcenter 3D to unikalny solwer zmęczenia materiału, który uwzględnia lokalne właściwości wywołane procesem produkcji przyrostowej w analizie trwałości w skali częściowej.

Możliwości analizy trwałości i zmęczenia materiału

analizę wytrzymałości zmęczeniowej,

Rozwiązanie Simcenter do analizy wytrzymałości, które oparto na ponad 30-letnim doświadczeniu, pozwala skutecznie symulować niskocyklowe i wysokocyklowe zmęczenie materiału. Umożliwia skrócenie czasu analizy zmęczenia materiału poprzez tworzenie szybkich i dokładnych prognoz zmęczenia materiału w oparciu o realistyczne warunki obciążenia. Rozwiązanie Simcenter wykorzystuje przetwarzanie równoległe, aby szybko zapewnić jak najdokładniejsze wyniki.

Przeczytaj blog

Przeczytaj artykuł techniczny

Obraz śmigła w symulacji komputerowej

Zmęczenie spoin

Liczne spoiny punktowe oraz długie spoiny są elementem blach wykorzystywanych w konstrukcji nadwozia i zawieszenia pojazdu. Są również najbardziej narażone na awarie wynikające ze zmęczenia materiału. Oprogramowanie Simcenter pomaga z dużą pewnością symulować wytrzymałość rozległych, elastycznych konstrukcji spawanych lub złożonych podsystemów. Narzędzie automatyzuje na przykład ocenę wytrzymałości spoin liniowych, co pozwala uniknąć żmudnego dostosowywania siatki elementów skończonych (FE) do wytycznych dotyczących spoin. Symulacje zmęczenia spoin punktowych opierają się na podejściu Rupp/LBF, CDH oraz specjalistycznym modelu JSAE (Japanese Society of Aerospace Engineers), a także na podejściu szczegółowego modelowania naprężeń.

Wyniki dotyczące trwałości z oprogramowania Simcenter.

Zmęczenie materiałów kompozytowych.

Łącząc siłę możliwości oprogramowania Simcenter w zakresie rozwiązywania elementów skończonych dla kompozytów z nowym podejściem do solwera trwałości, można poprawnie analizować wpływ uszkodzeń progresywnych. Może to obejmować redukcję sztywności i przeniesienie naprężeń podczas zmęczenia materiałów kompozytowych w sytuacjach złożonego obciążenia. Rozwiązanie Simcenter umożliwia opracowanie odpornej na uszkodzenia, lekkiej konstrukcji, która może działać dobrze pod wieloma obciążeniami o zmiennej amplitudzie. Takie podejście sprawdziło się dla plastików wzmacnianych włóknami krótkimi i ciągłymi, a także materiałów klejonych.

Komputerowy obraz części maszyny z pokolorowanymi punktami naprężeń zmęczeniowych kompozytu.
Przykład wdrożenia

Fiat

Rozwiązania Simcenter pomagają Fiatowi wirtualnie weryfikować i walidować trwałość oraz zmęczenie materiału.

Auto manufacturer uses Simcenter 3D and Simcenter Tecware to verify and validate durability virtually
Case Study

Auto manufacturer uses Simcenter 3D and Simcenter Tecware to verify and validate durability virtually

Firma:Fiat

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Turin, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions