Několik pracovníků, kteří se dívají na software Simcenter pro simulaci odolnosti na notebooku.

Simcenter

Analýza odolnosti a únavy materiálu

Software Simcenter pro simulaci odolnosti vám poskytuje přístup k nejmodernějším metodám pro analýzu únavy materiálu, které vám umožní provádět analýzy rychle a přesně.

Navrhujte komponenty zabezpečené proti selhání

Jedním z nejtěžších úkolů konstruktérů je nepochybně navržení bezpečných komponent a systémů co nejefektivnějším způsobem. Součásti systému s nedostatečnou odolností vůči únavě mohou způsobit trvalé poškození výrobku nebo dokonce ohrozit život uživatele. V případě chyby dojde k reklamaci výrobku, což nemá dobrý vliv nejen na výrobek ale i na celkovou pověst značky. Požadavky na kratší vývojové cykly a rostoucí kvalitu mnohdy přesahují možnosti testování životnosti výrobků. Jedinou možnou alternativou je vyhodnotit a upravit výkonnost v oblasti odolnosti použitím simulací a metod softwaru z oblasti odolnosti.

V řešení Simcenter máte k dispozici nejmodernější metody analýzy únavy, pomocí kterých můžete přesně a rychle analyzovat únavu materiálu i životnost v reálných podmínkách.

Předpovídání únavových vlastností aditivně vyráběných dílů

Řešení Simcenter 3D je jedinečný řešič pro únavu materiálu, který při analýze odolnosti dílů zohledňuje lokální vlastnosti způsobené procesem aditivní výroby.

Funkce analýzy odolnosti a únavy materiálu

Analýza únavové pevnosti

Řešení Simcenter pro odolnost, které využívá více než 30 let našich zkušeností, efektivně simuluje jakékoli mechanismy únavy materiálu včetně nízkých i vysokých cyklů. Umožňuje zkrátit dobu analýzy únavy materiálu vytvořením rychlých a přesných předpovědí životnosti únavy materiálu na základě realistických podmínek zatížení. Řešení Simcenter využívá paralelní zpracování, které poskytuje ty nejrychlejší a nejpřesnější výsledky.

Přečíst blog

Přečíst technický dokument

Počítačová simulace vrtule

Únava svarů

Karoserie vozidel a systémy odpružení a jejich plechové struktury mohou obsahovat stovky bodových svárů a dlouhých švových svárů. Právě na těchto místech může dojít k selhání z důvodu únavy materiálu. Řešení Simcenter umožňuje spolehlivě simulovat odolnost velkých flexibilních svařovaných systémů nebo komplexních subsystémů. Řešení Simcenter například automatizuje vyhodnocení odolnosti švových svárů, díky čemuž se vyhnete zdlouhavému přizpůsobování sítě konečných prvků (FE) podle pokynů pro síťování švových spárů. Simulace únavy materiálu bodových svárů využívají přístup Rupp/LBF, CDH, speciální model JSAE (japonské asociace inženýrů v letectví a kosmonautice) a také přístup založený na namáhání využívající podrobné modelování.

Výsledky odolnosti ze softwaru Simcenter.

Únava kompozitů

Kombinací silných stránek řešení Simcenter pro kompozitní materiály na bázi konečných prvků a nového přístupu k řešení odolnosti můžete správně analyzovat vliv progresivního poškození. Toto řešení může zahrnovat snížení tuhosti a přerozdělení napětí během únavové životnosti kompozitů ve složitých zatěžovacích situacích. Řešení Simcenter vám umožní vyvinout lehkou konstrukci odolnou proti poškození, která bude dobře fungovat při vícenásobném zatížení s proměnlivou amplitudou. Tento přístup je prověřený u kompozitů s krátkými i nekonečnými vlákny a také u adhezivních struktur.

Počítačový sníme komponenty stroje s barevně vyznačenými kompozitními únavovými body.
Případová studie

Fiat

Řešení Simcenter pomáhají společnosti Fiat ověřovat a validovat odolnost a únavu materiálu.

Auto manufacturer uses Simcenter 3D and Simcenter Tecware to verify and validate durability virtually
Case Study

Auto manufacturer uses Simcenter 3D and Simcenter Tecware to verify and validate durability virtually

Firma:Fiat

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Turin, Italy

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions