Zrzut ekranu oprogramowania Simcenter do symulacji bezpieczeństwa pasażera zapewniającego dokładne i skuteczne techniki symulacji umożliwiające projektowanie bezpieczniejszych pojazdów.

Simcenter

Symulacja bezpieczeństwa pasażera

Zastosuj rzetelne i skuteczne techniki symulacji, aby projektować bezpieczniejsze pojazdy

Zoptymalizuj konstrukcję pojazdu pod kątem ochrony pasażerów

Bezpieczeństwo pasażerów i pieszych to krytyczne aspekty projektowania, które określają, czy pojazd może uzyskać homologację. To właśnie dlatego przed wprowadzeniem go na rynek konieczne jest dokładne przetestowanie prototypu. Niestety takie testy są drogie i mogą być przyczyną znaczących opóźnień, zwłaszcza jeżeli zostaną wykryte problemy. Z tego powodu producenci pojazdów skracają fazę prototypowania, wykonując wcześniejsze badania i analizę z wykorzystaniem symulacji.

Simcenter oferuje rozwiązania programowe do symulacji bezpieczeństwa pasażerów i pieszych. Oprogramowanie to jest wyposażone w szeroką gamę modeli wielobryłowych ludzi i manekinów, które są wykorzystywane do analizy różnych krytycznych scenariuszy bezpieczeństwa. Ze względu na przewagę prędkości obliczeniowej oferowaną przez dynamikę wielobryłową porównaniu z analizą elementów skończonych (FEA), inżynierowie mogą szybciej projektować systemy bezpieczeństwa.

Simcenter Active Human

Uzyskaj dokładne prognozy reakcji ludzkiego ciała podczas manewrów pojazdu.

Możliwości symulacji bezpieczeństwa pasażera

Modele manekinów

Wykorzystaj wyniki dziesięcioleci badań i rozwoju zebranych w jednej z największych dostępnych baz danych dotyczących manekinów do testów zderzeniowych. Modele manekinów Simcenter są znane ze swojej dokładności, szybkości obliczeniowej, wydajności i prostoty użycia. Modele manekinów są zatwierdzone na poziomie komponentu, złożenia oraz całego systemu przy użyciu szerokiej bazy danych testowych.

Modele manekinów Simcenter do testów zderzeniowych są z powodzeniem stosowane w analizie i projektowaniu licznych urządzeń ochronnych w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, obronnej i kolejowej.

Kilka manekinów do testów zderzeniowych przedstawiających ludzi o różnych rozmiarach.

Modele ludzi

Oceniaj i optymalizuj pasywne i aktywne systemy przytrzymujące w szerokim zakresie rzeczywistych warunków obciążenia dzięki wydajnym pod względem wydajności procesora, biofilicznym i dobrze zweryfikowanym modelom ludzkim.

Rozwiązanie Simcenter może przewidzieć ludzkie reakcje na warunki, które są niemożliwe w przypadku fizycznych manekinów. Portfolio modeli ludzkich obejmuje zarówno modele pasywne, jak i aktywne. Modele łączą pasywną sztywność i aktywną kontrolę, aby realistycznie odzwierciedlić reakcję żywych ludzi. Modele Simcenter są zatwierdzane wielokierunkowo, co pozwala na analizę bardziej skomplikowanych scenariuszy. Od lutego 2023 r. są to jedyne modele ludzkie na rynku, które mogą dokładnie symulować zachowanie pasażerów podczas hamowania awaryjnego przed zderzeniem i manewrów unikania zderzeń.

Zrzut ekranu przedstawiający oprogramowanie Simcenter Madymo weryfikujące modele manekinów do testów zderzeniowych i ludzkiego ciała.

Symulacja poduszki powietrznej

Symuluj zdarzenia podczas których pasażer znajduje się w nienaturalnej pozycji i aktywują się poduszki bezpieczeństwa. W takiej sytuacji urazy mogą powstać przy zderzeniu się pasażera z poduszką. Unikalny solwer wielodomenowy Simcenter pozwala połączyć jawną analizę wielobryłową (MB), analizę elementów skończonych (FE) i obliczeniową dynamikę płynów (CFD) dla dynamiki gazu poduszki powietrznej w jeden spójny zestaw funkcji.

Manekin uderzający w poduszkę powietrzną samochodu

Pasy bezpieczeństwa i elementy wykończenia

Twórz rzetelne modele struktur ulegających odkształceniu w przestrzeni pasażerskiej: pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrznej, siedzeń oraz elementów wykończenia. Dedykowane do tego zastosowania rozwiązanie Simcenter wykorzystuje jawny solwer elementów skończonych (FE), który zawiera szeroki wybór definicji elementów, modeli materiałowych i algorytmów kontaktu.

Symulacja testów pasów bezpieczeństwa przeprowadzona za pomocą rozwiązania Simcenter Madymo.

Parametryczne badania projektów

Przeprowadzaj obszerne parametryczne badania projektów przy użyciu szybkiej obliczeniowo metody modelowania złożonych systemów dynamicznych. W rozwiązaniu Simcenter można opisać układy jako sztywne lub odkształcalne bryły połączone złączami kinematycznymi i przypisać właściwości geometryczne, materiałowe i kontaktu, aby uchwycić wszystkie cechy fizyczne.

Komputerowy obraz dwóch samochodów zderzających się ze sobą, z manekinami na obu siedzeniach kierowcy

Łączenie z kodami FE

Połącz rozwiązanie Simcenter z innymi popularnymi kodami elementów skończonych (FE) do projektowania systemów bezpieczeństwa, aby móc wykorzystać dynamiczne modele manekinów Simcenter z preferowanymi rozwiązaniami FE. Można również połączyć się z programem MATLAB, aby uwzględnić algorytmy sterowania i zbadać ich wpływ na system przytrzymujący. Oprogramowanie Simcenter obsługuje następujące kody FE:

  • Ansys LS-DYNA
  • ESI PAM-CRASH
  • Altair RADIOSS
  • SIMULIA Abaqus
Model pasażera i systemu ochronnego w rozwiązaniu Simcenter Madymo.
Webinar na żądanie

Rozwój systemu bezpieczeństwa pieszych i pasażerów

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa to połączenie pasywnych i aktywnych systemów bezpieczeństwa, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i pasażerów.

Symulacja CFD dotycząca samochodu z dwoma osobami, wykonana przy użyciu oprogramowania Simcenter Madymo.
Przykład wdrożenia

Grupa EDAG

Grupa EDAG wykorzystuje rozwiązanie Simcenter Madymo do skrócenia czasu wprowadzenia na rynek nowych systemów bezpieczeństwa pieszych, skracając czas symulacji zachowania ludzkiego ciała z kilku dni do kilku godzin.

The legs and shadow of a person running across a crosswalk
Case Study

Reducing simulation time for human body behavior from days to hours

Firma:EDAG Group

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Munich, Germany

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Madymo