Snímek obrazovky řešení Simcenter pro simulaci bezpečnosti posádky poskytuje přesné a účinné simulační techniky pro navrhování bezpečnějších vozidel.

Simcenter

Simulace bezpečnosti posádky

Využijte přesnější a efektivnější simulační techniky k návrhu bezpečnějších vozidel.

Optimalizujte návrh vozidla z hlediska ochrany posádky

Bezpečnost posádky a chodců jsou kritické konstrukční aspekty, které určují, zda může být vozidlo homologováno. Před uvedením vozidla na trh je tedy nutné provést celou řadu testů prototypu. To je však velmi nákladné a způsobuje to výrazné časové prodlevy, obzvláště když jsou zjištěny problémy. Z toho důvodu se výrobci vozidel zkracují čas potřebný ke tvorbě prototypů tím, že pomocí simulací provádějí předběžný výzkum a analýzy.

Simcenter nabízí softwarová řešení pro simulaci bezpečnosti posádky a chodců. Software je vybaven širokou škálou modelů lidských těl a figurín, které se používají k analýze různých kritických scénářů z hlediska bezpečnosti. Díky výhodě výpočetní rychlosti, kterou nabízí dynamika více těles ve srovnání s analýzou konečných prvků (FEA), mohou inženýři navrhovat bezpečnostní systémy časově efektivním způsobem.

Simcenter Active Human

Získejte přesnou předpověď odezvy lidského těla během manévrů vozidla.

Možnosti simulace bezpečnosti posádky

Modely figurín

Využijte výsledků desetiletí výzkumu a vývoje v jedné z nejobsáhlejších dostupných databází modelů figurín pro nárazové testy. Modely figurín Simcenter jsou vyhlášeny svou přesností, výpočetní rychlostí, robustností a uživatelskou přívětivostí. Modely figurín jsou validovány na úrovni komponent, sestav a celých systémů pomocí rozsáhlé databáze testovacích dat.

Modely figurín Simcenter pro nárazové zkoušky se úspěšně používají při analýze a návrhu mnoha ochranných zařízení v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového, leteckého, obranného a železničního.

Několik figurín pro nárazové zkoušky, které představují několik různých velikostí lidí.

Modely lidského těla

Vyhodnocujte a optimalizujte pasivní a aktivní zádržné systémy za různých provozních podmínek pomocí výkonných, biologicky věrných a dobře validovaných modelů lidského těla.

Simcenter dokáže předpovědět lidské reakce na podmínky, které fyzické figuríny nedokážou. Portfolio modelů lidského těla obsahuje pasivní i aktivní modely. Modely kombinují pasivní charakteristiky tuhosti a aktivní ovládání, aby realisticky reprezentovaly reakce živých lidí. S modely Simcenter je možné manipulovat více směry a tím analyzovat i složitější situace. K únoru 2023 se jedná o jediné modely lidského těla na trhu, které umožňují přesně simulovat chování cestujících při nouzovém brzdění a manévrech zabraňujících srážce.

Snímek obrazovky řešení Simcenter Madymo, ve kterém dochází k ověřování modelu figuríny a lidského těla při nárazu.

Simulace airbagu

Simulujte události posunutí airbagu, kdy může ke zraněním dojít během kontaktu cestujícího s airbagem. Unikátní multifyzikální řešič Simcenter umožňuje kombinovat více explicitních těles (MB), konečné prvky (FE) a výpočetní dynamiku tekutin (CFD) pro dynamiku plynů airbagu jako jedinou bezproblémovou sadu funkcí.

Náraz figuríny do airbagu automobilu

Bezpečnostní pásy a obložení sedadel

Modelujte přesně deformovatelné části (např. bezpečnostní pásy, airbagy nebo sedadla) v prostoru pro cestující. Simcenter je určen pro tuto aplikaci a používá explicitní přechodový řešič konečných prvků (FE), který obsahuje rozsáhlý výběr definic prvků, materiálových modelů a kontaktních algoritmů.

Simulace testování bezpečnostních pásů pomocí Simcenter Madymo.

Parametrické návrhové studie

Provádějte rozsáhlé parametrické návrhové studie pomocí výpočetně rychlé metody pro modelování složitých dynamických systémů. V řešení Simcenter můžete systémy popsat jako tuhá nebo deformovatelná tělesa propojená kinematickými spoji a můžete jim přiřadit geometrické a materiálové vlastnosti a vlastnosti kontaktů, abyste zachytili veškerou fyziku.

Počítačový snímek dvou do sebe narážejících aut s figurínami na obou sedadlech řidiče

Propojení FE kódů

Spojte Simcenter s dalšími oblíbenými kódy konečných prvků (FE) pro bezpečnostní návrh, abyste mohli využívat rychlé modely figurín Simcenter s preferovanými FE řešeními. Můžete se také propojit se softwarem MATLAB a zahrnout do něj řídicí algoritmy a studovat jejich účinky na zádržný systém. Simcenter podporuje tyto FE kódy:

  • Ansys LS-DYNA
  • ESI PAM-CRASH
  • Altair RADIOSS
  • SIMULIA Abaqus
Model řešení Simcenter Madymo pro posádku a zádržný systém.
Webinář na vyžádání

Vývoj bezpečnostních systémů pro chodce a posádku

Integrované bezpečnostní systémy jsou kombinací pasivních a aktivních bezpečnostních systémů, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost chodců a posádky.

CFD simulace dvou lidí v autě pomocí řešení Simcenter Madymo.
Případová studie

Skupina EDAG

Skupina EDAG používá Simcenter Madymo k urychlení uvedení nových systémů pro bezpečnost chodců na trh, protože zkrátila dobu simulace chování lidského těla ze dnů na hodiny.

The legs and shadow of a person running across a crosswalk
Case Study

Reducing simulation time for human body behavior from days to hours

Firma:EDAG Group

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Munich, Germany

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Madymo