Kobieta korzystająca z oprogramowania Simcenter Testlab na kilku ekranach.

Simcenter

Skalowalna współpraca

Dziel się danymi, współpracuj bezpiecznie i harmonizuj procesy oraz zarządzanie danymi dzięki Simcenter.

Lepsza komunikacja i współpraca dzięki Simcenter

Simcenter Testing Solution to skalowalne rozwiązanie do współpracy, od udostępniania danych, w zespole i miedzy innymi zespołami firmy w oparciu o standard ASAM-ODS dodawania adnotacji do danych. Platforma Simcenter Testlab łączy się również z możliwościami zarządzania procesami Teamcenter za pośrednictwem Teamcenter Simulation, podczas gdy zintegrowane połączenie Siemens Xcelerator Share dodatkowo umożliwia współpracę ad hoc w chmurze z dostawcami. Ponadto możliwa jest doraźna współpraca z dostawcami w chmurze za pośrednictwem rozwiązania Siemens Xcelerator Share.

Simcenter Testlab 2206: skalowalne zarządzanie danymi

Przeczytaj ten blog, aby dowiedzieć się, w jaki sposób skalowalne ekosystemy Simcenter Testlab poprawiają wydajność i współpracę.

Skalowalne możliwości współpracy

Doraźna współpraca

Uzyskuj dostęp do danych i publikuj je bezpośrednio z/do Siemens Xcelerator Share z poziomu oprogramowanie Simcenter Testlab i umożliwiaj doraźną współpracę przy projektach inżynieryjnych z kluczowymi interesariuszami, w tym projektantami, menedżerami, inżynierami symulacji, dostawcami, a nawet klientami z odpowiednią kontrolą dostępu. Udostępniaj odpowiednie wymagania testowe, procesy, nieprzetworzone dane pomiarowe i / lub przetworzone wyniki, aby zapewnić spójność pracy. Szybciej podejmuj decyzje, umożliwiając udostępnianie raportów Simcenter Testlab na naszych najnowocześniejszych ekranach danych inżynieryjnych.

Reprezentacja współpracy doraźnej z oprogramowania Simcenter.

Narzędzie do tworzenia i inżynieryjne

Użyj szablonów Simcenter Testlab, procesów, szablonów adnotacji i nie tylko, aby ustandaryzować pomiary, przetwarzanie i raporty. Bezpośrednio odczytuj formaty plików innych firm i udostępniaj projekty oraz raporty Simcenter Testlab lub raporty Microsoft Office w celu wydajnej współpracy.

Narzędzie do tworzenia i inżynieryjne.

Wykorzystaj w pełni swoje dane

Łatwy odczytuj lub eksportuj zmierzone i przetworzone dane testowe. Organizuj dane i efektywnie nimi zarządzaj dzięki zintegrowanym funkcjom zarządzania danymi Simcenter Testlab i udostępniaj dane w działach lub między działami przy użyciu standardu ASAM-ODS. Dodawaj adnotacje do danych w pełnej zgodności z ASAM-ODS i zgodnie z potrzebami swojego zespołu lub firmy. Zapewnij spójne dodawanie adnotacji do danych, optymalizując ponowne wykorzystanie podczas ustalania celu, porównując wersje produktów lub warunki testowe.

Dowiedz się więcej o znaczeniu zarządzania danymi testowymi

Oprogramowanie Simcenter Testlab.

Zarządzaj procesem

Kontroluj proces symulacji i zarządzaniem danymi (SPDM) potrzebnymi do symulacji systemu 1D, symulacji 3D i testów fizycznych dzięki Teamcenter Simulation. Pozwala to uzyskać tak zwane zharmonizowane podejścia do symulacji i zarządzania testami we wszystkich domenach. Oprogramowanie Teamcenter Simulation jest w pełni zintegrowane z rozwiązaniem Teamcenter. Skorzystaj z tej ścisłej integracji:

  • Można tworzyć relacje między procesami i danymi tworzonymi w kontekście cyklu życia produktu i symulacji; w ten sposób tworzy się prawdziwy cyfrowy wątek od definicji produktu do oceny i przesłania danych z powrotem.
  • Projekty Simcenter Testlab lub raporty Simcenter Testlab można przesyłać bezpośrednio do rozwiązania Teamcenter.
  • Przesłane projekty zawierają rzeczywiste wyniki fazy testów fizycznych, podczas gdy przesłane raporty zawierają edytowalne przez użytkownika odniesienia do danych opublikowanych w rozwiązaniu do zarządzania danymi Simcenter Testlab.
Inżynierowie korzystający z oprogramowania Simcenter.

Rozwiązanie do zarządzania danymi Simcenter Testlab

Przeczytaj ten blog, aby dowiedzieć się, dlaczego zarządzanie danymi testowymi jest niezbędne do współpracy zespołowej.

Oprogramowanie Simcenter Testlab.