Widok rozstrzelony komponentów samochodu na potrzeby analizy TPA opartej na komponentach w oprogramowaniu Simcenter.

Simcenter

Analiza TPA oparta na komponentach

Twórz modułowe i niezawodne modele komponentów NVH.

Technologia analizy TPA opartej na komponentach

We różnych branżach opracowuje się strategie platformowe umożliwiające ponowne użycie złożonych komponentów we wszystkich wariantach produktu, a dostępność prototypów produktu na potrzeby oceny osiągów w zakresie NVH ulega radykalnemu ograniczeniu. Ponadto w przemyśle motoryzacyjnym obserwujemy zwrot w stronę napędu elektrycznego: inżynierowie muszą analizować nowe koncepcje układów napędowych z uwzględnieniem złożonych obciążeń oraz większego znaczenia hałasu drogowego i dodatkowych źródeł hałasu.

Analiza TPA oparta na komponentach może być skuteczną odpowiedzią na te wyzwania. Pozwala modelować komponenty źródła hałasu niezależnie od konstrukcji odbiornika i przewidywać jego zachowanie po sprzężeniu z różnymi odbiornikami. Przenosi to rozwój tych komponentów na wcześniejszy etap procesu rozwoju, co znacznie zwiększa elastyczność projektu. Zastosowanie tej metody pozwala dostawcom komponentów charakteryzować swoje produkty niezależnie od odbiorników oraz prognozować interakcję interfejsu z konstrukcją odbiornika i jej wpływ na komfort akustyczny złożenia końcowego.

W rezultacie pozwala to wyeliminować konieczność rozwiązywania problemów na późnym etapie, kosztowne działania naprawcze oraz modyfikacje projektu. Sprzyja również rejestrowaniu i zachowywaniu wiedzy, ponieważ specjalistyczna wiedza o kluczowym znaczeniu jest zintegrowana z procesem rozwoju opartym na modelu.

Przykład wdrożenia

Hitachi Automotive Systems

Rozwiązania firmy Siemens umożliwiły firmie Hitachi Automotive Systems znaczne zwiększenie możliwości działania swoich zespołów inżynieryjnych.

Siemens solutions enable Hitachi Automotive Systems to significantly extend its engineering team’s capabilities
Case Study

Using Simcenter Engineering and Simcenter Testlab to reduce testing time by 66 percent

Firma:Hitachi Automotive Systems

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Kanagawa, Japan

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions