Pohled na rozložené zobrazení vozidla pro TPA založené na komponentách ze softwaru Simcenter.

Simcenter

TPA založená na komponentách

Vytvářejte modulární a spolehlivé modely komponent NVH.

Technologie TPA založené na komponentách

Ve všech průmyslových odvětvích se vytvářejí strategie platforem, které znovu využívají složité komponenty ve všech variantách výrobku, a dostupnost prototypů výrobků pro testování a hodnocení vlastností NVH se výrazně snižuje. Kromě toho dochází v automobilovém průmyslu k posunu směrem k elektrickému pohonu. Inženýři musí zkoumat nové koncepce pohonných jednotek s komplexními zatěžovacími stavy a musí brát v úvahu zvýšený význam hluku ze silnice a sekundárních zdrojů hluku.

TPA založená na komponentách je technologie, která tyto výzvy pomáhá řešit. Umožňuje modelovat zdrojovou složku hluku nezávisle na struktuře přijímače a předpovídat její chování při spojení s různými přijímači. To urychluje vývoj, což výrazně zvyšuje flexibilitu návrhu. Tato metoda umožňuje dodavatelům komponent charakterizovat svůj výrobek nezávisle na přijímacím výrobku a předpovědět interakci rozhraní s přijímací konstrukcí a hlukový komfort konečného výrobku.

Výsledkem je prevence pozdního řešení problémů, nákladných činností při jejich odstraňování a nákladných úprav návrhu. Pomáhá také při udržování znalostí, protože klíčové odborné znalosti jsou zakotveny v procesu vývoje založeném na modelu.

Případová studie

Hitachi Automotive Systems

Řešení společnosti Siemens umožňují společnosti Hitachi Automotive Systems výrazně rozšířit možnosti jejího inženýrského týmu.

Siemens solutions enable Hitachi Automotive Systems to significantly extend its engineering team’s capabilities
Case Study

Using Simcenter Engineering and Simcenter Testlab to reduce testing time by 66 percent

Firma:Hitachi Automotive Systems

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Kanagawa, Japan

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions