Muž u počítače používající řešení Simcenter pro testování systému

Simcenter

Modelové testování systémů

Integrujte virtuální simulaci do fyzického testování.

Optimalizace a zdokonalení výkonu výrobku

V reakci na hlavní trendy na trhu – energetickou účinnost, bezpečnost a výkon – nyní mnoho výrobků obsahuje řídicí jednotky a elektronické komponenty, které pomáhají optimalizovat výkon výrobku nebo vylepšit charakter jeho značky. Široké použití pokročilých řídicích systémů zvyšuje složitost vývoje, simulace a testování výrobků.

Pro účely urychlení testování systému v jakékoli fázi procesu vývoje založeného na modelu rozšiřuje řešení Simcenter své portfolio o funkce modelového testování systémů. Integrací testování a simulace do jediného prostředí pro ověřování výkonnosti výrobku lze snížit náklady na testování a rizika, zvýšit produktivitu a získat další poznatky o systému. Modelové testování systémů maximalizuje konzistenci používaných nástrojů a metod a zároveň poskytuje vysoce agilní prostředí pro inženýrství mechatronických systémů. Umožňuje také hodnocení specifických atributů pomocí virtuálních modelů, kombinovaných virtuálně-fyzických modelů a fyzických prototypů.

Efektivní spojení testování a simulací při vývoji podle modelů

Toto jedinečné řešení spojuje fyzické testování a simulace do jednoho prostředí a urychluje tak vývoj výrobků, protože poskytuje rozšířené technické poznatky.

Funkce modelového testování systémů

Konzistentní analýza

Zajistěte konzistenci výsledků analýz simulovaného a fyzického testování. Modelové testování systémů umožňuje využívat stejné metody analýzy, stejné knihovny a nastavení parametrů bez ohledu na původ dat. Naše řešení poskytuje přístup k simulovaným datům z raných technických fází a umožňuje analýzu pomocí dat naměřených na fyzických prototypech. Metody analýzy a zpracování aplikované současně na měřených a simulovaných kanálech poskytují jednoznačné datové sady.

Několik lidí si prohlíží obrazovku.

Okamžitá korelace

Zapomeňte na formátování souborů, import dat, synchronizaci na základě času a převod jednotek. Modelové testování systémů vás zbaví problému tím, že spouští simulační modely v řešení Simcenter Testlab a umožní modelem řízený výběr dat pro získání výsledků multifyzikální simulace z řešení Simcenter Amesim. Výměna simulačních dat a simulačních modelů pomáhá udržovat výsledky automaticky uspořádané a správně zobrazené pro okamžitou korelaci.

Náhled softwaru Simcenter Testlab

Modelové virtuální senzory

Snadno začleňte simulační modely používající standard FMI 2.0 – a podobně modely simulace systémů z řešení Simcenter Amesim – do jakéhokoli procesu analýzy v řešení Simcenter Testlab Process Designer. Použijte testovací data jako vstupní data modelu rozhraní FMI (Functional Mock-up Interface) k simulaci provozních podmínek. Výstupy modelu FMI jsou k dispozici jako další virtuální kanály ve formátu testovacích dat pro účely rozšíření testovacích dat kvůli lepším technickým poznatkům, například když nejsou možná přímá měření. Propojte výstupy modelu FMI se všemi existujícími metodami analýzy v aktivním procesu.

Vývojový diagram modelového testování systémů
Webinář na vyžádání

Testování systému ve smyčce

Integrace subsystému vozidla je složitý proces, při kterém se spojují komponenty a subsystémy do jednoho integrovaného systému, aby bylo zajištěno, že vše spolupracuje tak, jak je zamýšleno. S rostoucím počtem variant výrobků nepřipadá objevování problémů s integrací v pozdní fázi návrhu jednoduše v úvahu.

Znázornění testování systému ve smyčce