Inženýři zkoumající multifyzikální simulaci softwaru Simcenter.

Simcenter

Multifyzikální simulace

Pomocí multifyzikální analýzy můžete přesně předvídat výkon fyzického výrobku.

Vypořádejte se s nejsložitějšími technickými výzvami

Nepříjemnou pravdou o moderním inženýrství je, že už opravdu neexistují žádné snadné problémy, které by se daly vyřešit. Pro splnění požadavků průmyslu už nestačí jen udělat nějakou výpočetní dynamiku tekutin (CFD) nebo analýzu napětí. Složité průmyslové problémy vyžadují řešení zahrnující množství fyzikálních jevů, které lze často řešit pouze pomocí simulačních technik, jež se prolínají několika inženýrskými obory. Řešení Simcenter nabízejí inženýrům sadu nástrojů pro řešení těchto výzev.

Řešení Simcenter vám pomůže zefektivnit multifyzikální simulace, abyste mohli přesněji simulovat reálné podmínky. Kombinuje řešiče světové třídy do jedné platformy a umožňuje tak bezpečnější, efektivnější a spolehlivější multifyzikální analýzu. Výsledky z jedné analýzy lze ihned přesunout do další.

Simcenter 3D pro multifyzikální simulaci

Využívejte standardní průmyslové řešiče pro celou řadu aplikací.

Možnosti multifyzikální simulace

Jednosměrná výměna dat

V tomto nejjednodušším případě mohou být fyzikální řešení slabě provázaná a spojení různých fyzikálních řešení je přesné a snadné. Výsledky odezvy z prvního řešení poskytují data, která mají být použita jako vstup zátěže v druhém fyzikálním řešení. Druhé fyzikální řešení díky slabé vazbě neovlivňuje první fyzikální řešení.

Vizuál integrovaného prostředí multifyzikální simulace softwaru Simcenter 3D.

Obousměrná výměna dat

Pokud existuje silnější vazba mezi fyzikálními řešeními, nelze je posuzovat odděleně a je zapotřebí pevněji vázané řešení. V takovém případě je zapotřebí komplexní algoritmická základna s pokročilými schématy vazeb pro současné spouštění různých fyzikálních řešení, což se často označuje jako kosimulace.

Vizuál řešení Simcenter 3D zefektivňuje multifyzikální simulace.

Integrované propojení

Nejpodstatnější úroveň vazby je tam, kde řešič počítá obě fyzikální řešení společně integrovaným způsobem. Simcenter provádí vibroakustickou analýzu prostřednictvím integrovaného propojeného řešení.

Podívejte se na webinář o vibroakustické simulaci a testování

Počítačová grafika vibroakustické analýzy softwaru Simcenter prováděné na integrovaném propojeném řešení.
Podcast

Multifyzika a průmyslové stroje

Poslechněte si vysvětlení odborníků, co je multifyzikální simulace, diskusi o jejích výhodách a podívejte se, čeho jedna společnost dosáhla, když začlenila multifyzikální simulaci do svých procesů.

Inženýr v helmě stojící v průmyslovém areálu.