Inżynierowie badający symulację wielodomenową w oprogramowaniu Simcenter.

Simcenter

Symulacje wielodomenowe

Dokładnie przewiduj wydajność fizycznego produktu dzięki analizie wielodomenowej.

Sprostaj najbardziej złożonym wyzwaniom inżynieryjnym

Jedną z niewygodnych prawd o nowoczesnej inżynierii jest to, że nie ma już łatwych problemów do rozwiązania. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez przemysł, nie wystarczy już przeprowadzić jakąś analizę mechaniki płynów (CFD) lub naprężeń. Złożone problemy przemysłowe wymagają rozwiązań obejmujących różne dziedziny fizyki. Często jedynym sposobem jest wykorzystanie symulacji uwzględniającej różne dziedziny inżynierii. Rozwiązania Simcenter oferują inżynierom zestaw narzędzi do sprostania tym wyzwaniom.

Oprogramowanie Simcenter może pomóc usprawnić symulację wielodomenową, aby dokładniej symulować rzeczywiste warunki działania. Łączy światowej klasy solwery na jednej platformie, dzięki czemu analiza wielodomenowa jest bezpieczniejsza, bardziej skuteczna i niezawodna. Wyniki jednej analizy można łatwo kaskadować do następnej.

Simcenter 3D do symulacji wielodomenowej

Wykorzystaj standardowe solwery branżowe w pełnym zakresie zastosowań.

Funkcje symulacji wielodomenowej

jednokierunkowa wymiana danych,

W tym najprostszym przypadku fizyka może być słabo sprzężona, a połączenie różnych rozwiązań fizycznych jest dokładne i łatwe. Odpowiedź wynikająca z pierwszego rozwiązania dostarcza danych, które mają zostać wykorzystane jako obciążenie wejściowe przez drugie rozwiązanie fizyczne. Z powodu słabego sprzężenia druga fizyka nie wpływa na pierwszą fizykę.

Wizualizacja zintegrowanego środowiska symulacji wielodomenowej w oprogramowaniu Simcenter 3D.

dwukierunkowa wymiana danych,

Gdy istnieje silniejsze sprzężenie między fizykami, nie można ich traktować oddzielnie i wymagane jest ściślej powiązane rozwiązanie. W takim przypadku do jednoczesnego uruchomienia różnych rozwiązań fizycznych wymagana jest złożona baza algorytmiczna z zaawansowanymi schematami sprzężenia, co często określa się mianem kosymulacji.

Widok symulacji wielodomenowej w oprogramowaniu Simcenter 3D.

Zintegrowane i sprzężone

Najbardziej znaczącym poziomem sprzężenia jest to, że solwer oblicza obie fizyki razem w zintegrowany sposób. Rozwiązanie Simcenter przeprowadza analizę wibroakustyczną za pomocą zintegrowanego, sprzężonego rozwiązania.

Obejrzyj webinarium na temat symulacji i testowania wibroakustycznego

Grafika komputerowa analizy wibroakustycznej w rozwiązaniu Simcenter wykonywanej na zintegrowanym, sprzężonym rozwiązaniu.
Podcast

Wielodomenowość i maszyny przemysłowe

Posłuchaj, jak eksperci wyjaśniają, czym jest symulacja wielodomenowa, omawiają korzyści i zobacz, co jedna firma była w stanie osiągnąć, gdy włączyła symulację wielodomenową do swoich procesów.

Inżynier w kasku stojący w lokalizacji przemysłowej.