Vizuál řešení Simcenter Testlab provádějícího analýzu přenosových drah (TPA).

Simcenter

Analýza přenosových drah

Pomocí různých technik analýzy přenosových drah můžete vysledovat hlavní příčinu problémů s vibracemi.

Identifikujte přenosové dráhy energie

Aby inženýři plně porozuměli chování vibrací systému, provádějí analýzu přenosových drah (TPA), která jim pomáhá identifikovat a posoudit strukturální a vzdušné přenosové dráhy energie od zdroje buzení k danému místu.

Analýza přenosových drah kvantifikuje různé zdroje a jejich dráhy a zjišťuje, které z nich se na šumu podílejí nejvíce a které se navzájem vyruší. Na základě kvantifikovaných a modelovaných zdrojů a cest je poměrně snadné optimalizovat vibroakustické vlastnosti a hlučnost a vibrace (NVH) systému.

Analýza přenosových drah na základě komponent pro předpovídání výkonu NVH

Funkce analýzy přenosových drah

Auralizace

Ověřte podíl hluku pomocí modelu analýzy přenosových drah v časové oblasti. Tento model umožňuje poslechnout si nahraný zvuk komponent pohonné jednotky, tření pneumatik, větru a dalších zdrojů hluku. Rozšiřuje použití modelů analýzy přenosových drah o návrh zvuku a inženýrství kvality zvuku. Tento proces lze použít také na přechodné události, například restart motoru a sešlápnutí/puštění plynového pedálu.

Dvojice inženýrů se sluchátky na uších ověřuje zdroje hluku pomocí analýzy přenosových drah v časové oblasti.

TPA založená na komponentách

Předvídání podílu komponent, jako je například pohonná jednotka, pneumatiky, systémy HVAC a systém řízení, na hluk v interiéru vozidla je obzvláště v rané fázi vývoje mimořádně obtížné. Aby se konstruktéři vyhnuli nekonečným iteracím návrhu, potřebují modulární technologii, která dokáže analyzovat jednotlivé modely komponent a výsledky využít pro předpověď celkového hluku vozidla.

A právě k tomu slouží TPA založená na komponentách. Proces začíná vyhodnocením vlastností jednotlivých zdrojových zatížení ze struktury příjemce podle získaných volných rychlostí nebo zablokovaných sil. Inženýři mohou následně pomocí technik pro zkoumání podskupin analyzovat NVH jednotlivých komponent, aniž by museli vytvořit prototyp vozidla ve všech jeho variantách. Díky těmto raným předpovědím se tak mohou vyhnout budoucím problémům a vytvořit reálnější návrh.

Další informace o TPA založené na komponentách

Vizuál automobilových komponent z řešení Simcenter.

Integrace pohonné jednotky

Inženýři pro analýzu NVH u pohonů potřebují sledovat tok vibroakustické energie z pohonu a určovat podíl její cesty za účelem analýzy proměnných, které mohou mít vliv na vibroakustické výsledky. Díky analýze přenosových drah můžete vyhodnotit různé varianty a porovnat jejich výsledky. To je zásadní pro proces optimalizace NVH výkonu celého vozidla.

Vizuál motoru vozidla, který prochází testem hlučnosti a vibrací (NVH).

Prediktivní hlukové inženýrství při průjezdu

Snižování limitů hladiny hluku při průjezdu, aktualizované certifikační normy a zavádění nových technologií nutí týmy NVH k zavádění inovativních a efektivních metod inženýrství hluku při průjezdu. Spolehněte se na naše řešení pro certifikaci hluku při průjezdu ve vnitřním a venkovním prostředí, která urychlí testování podle široké škály institucionálních předpisů a směrnic. Naše řešení zahrnují inženýrské metody založené na testech, které umožňují navrhovat zvuky vozidel a předpovídat hladiny hluku při průjezdu.

Zařízení, které provádí testování snižování hladiny hluku při průjezdu vozidla.

Řešení problémů s hlukem od vozovky

Hluk přenášený od vozovky má velký vliv na celkový hluk v interiéru. U hybridních nebo elektrických vozidel je hluk přenášený od vozovky ještě znatelnější, protože jej nepřehlušuje zvuk pohonné jednotky. Analýza přenosových drah umožňuje oddělit vzdušné a strukturální zdroje a také podíl přední a zadní nápravy a odpružení. Pomáhá při určování hlavních příčin hluku a umožňuje posuzovat úpravy podvozku a karoserie tak, aby se zvýšilo pohodlí posádky.

Inženýři řeší problémy s hlukem od vozovky pomocí řešení Simcenter.

Předpověď systému v oblasti NVH

Můžete přesně vytvářet nebo sestavovat systémy ve virtuálním prostředí pomocí testovacích a simulačních dat, snadno vyhodnocovat vliv úprav nebo komponent v různých fázích vývoje a maximalizovat využití všech dat ve vaší společnosti. Uživatelské rozhraní se snadno používá a umožňuje i laikům přesně předpovídat hlučnost a vibrace (NVH) konečného výrobku. Naše řešení umožní vašemu vývojovému týmu dosáhnout vynikajícího výkonu v oblasti NVH a zároveň udržet pod kontrolou dobu vývoje a náklady.

Další informace o předpovědi výkonu systému NVH
Přečíst informační leták

Dvě osoby používající software pro předpověď výkonu systému hluku a vibrací (NVH) na vozidle.

Řešení problémů a srovnávání

Odhalte příčiny nechtěného hluku a vibrací díky experimentální analýze přenosových drah. Díky této metodě získáte detailní informace o šíření hluku a vibrací v systému. Tato metoda je založená na modelu zdroj-přenos-příjemce a umožňuje nastavit správná a přesná protiopatření. V raných fázích vývoje vám navíc umožní stanovit si realistické cíle na úrovni celého systému i jednotlivých komponent.

Vizuál vozidla procházejícího analýzou hluku a vibrací.
Případová studie

Renault

Společnost Renault šetří náklady tím, že využívá řešení Simcenter k přesnějšímu virtuálnímu posouzení NVH již v rané fázi návrhu.

Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Firma:Renault

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Boulogne-Billancourt, France

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions