Testování motocyklu v aerodynamickém tunelu

Simcenter

Testování rotačních strojů

Naše řešení pro testování rotačních strojů umožňují inženýrům zabývajícím se hlukem a vibracemi (NVH) optimalizovat výkon rotačních strojů pomocí získání a analýzy dat.

Vylaďte návrh pohonné jednotky tak, aby splňoval všechny požadavky

Optimalizovaný výkon a energetická účinnost jsou zásadní kritéria pro zajištění vývoje tradičních spalovacích motorů a nových hybridních elektrických pohonných jednotek. Spotřebitelé však očekávají, že tato kritéria budou spojena s vysokou spolehlivostí a nízkou hladinou hluku. Vedle toho se výrobci snaží navrhnout příjemný zvuk výrobku, který odráží image značky společnosti. Vyladění pohonné jednotky tak, aby splňovala všechny požadavky, je složité z hlediska nalezení rovnováhy.

Naše řešení pro testování rotačních strojů umožňují inženýrům v oblasti NVH optimalizovat výkon rotačních strojů tím, že získávají a analyzují vliv otáček, točivého momentu a řídicích strategií na kvalitu zvuku, (torzní) vibrace a energetickou účinnost. Náš víceoborový testovací systém šetří čas, zvyšuje spolehlivost dat a maximalizuje přehled o chování stroje v laboratorních podmínkách i v praxi.

Testování pohonné jednotky nové generace za účelem urychlení vývoje ekologických pohonů

Pokročilé testování a simulace pohonných jednotek, které umožňuje předvídání výkonu VNH u pohonných jednotek.

Funkce testování rotačních strojů

Testování pohonných jednotek hybridů a elektromobilů

Výrobci vozidel navrhují hybridizaci (HEV) a elektrifikaci (EV) vozidel, aby dosáhli cílů snížení emisí znečišťujících látek a spotřeby paliva. Současně by měly hybridy a elektromobily nabízet vynikající výkon motoru a pohodlí ve vozidle. Naše testovací řešení se využívají pro inženýring (hybridní) elektrické pohonné jednotky za účelem snížení kvílení převodů, integrace pohonné jednotky a optimalizace strategie ovládání pulzní šířkové modulace (PWM). Pomáhají také pochopit interakci plynule měnitelného převodu (CVT), spalovacího motoru a elektromotoru.

Vozidlo prochází testováním.

Testování spalovacích motorů

Naše řešení pro interní testování spalovacích motorů současně získávají všechny parametry motoru potřebné pro efektivní vyvážení NVH a výkonu. Kombinovaná analýza informací o kvalitě zvuku, torzních vibracích, úhlové oblasti, spalování a řídicí jednotce šetří čas, zvyšuje spolehlivost dat a maximalizuje přehled již v rané fázi procesu vývoje.

Dvojice inženýrů provádí testování spalovacího motoru.

Shromažďování provozních dat

Dodávání vysoce kvalitních výrobků vyžaduje stanovení určeného cíle, provedení srovnání s konkurencí a ověření fyzického prototypu. S našimi testovacími řešeními Simcenter snadno shromáždíte provozní data z terénu a laboratoře pro účely úplného vývoje VNH u pohonných jednotek.

Muž, který řídí vůz s testovacím zařízením Simcenter.

Testování signatur

Základem testování vibrací a zvuku rotačních strojů je harmonická analýza. Naše nejmodernější řešení pro testování signatur zahrnují pevné vzorkování a synchronní sledování řádu pro účely odvození vodopádového grafu, výřezů řádů a map motoru z měření otáček a krouticího momentu za jakýchkoli provozních podmínek. Díky nim je plně automatizované nebo vysoce interaktivní porovnávání variant návrhu jednodušší než kdy dříve.

Náhled softwaru Simcenter Testlab

Testování torzních vibrací

Torzní vibrace v systémech převodu hnací síly vyvolávají hluk a vibrace, které negativně ovlivňují pohodlí a mohou způsobit selhání systému. Naše testovací řešení vám pomohou vizualizovat torzní vibrace a provádět vysoce přesná měření rotační rychlosti na široké škále senzorů úhlů a rychlostí a analyzovat řády, úzkopásmové vodopádové grafy a chyby převodů.

Testování torzních vibrací na lodi
Případová studie

GEA Grasso

Společnost GEA Grasso zkrátila dobu testování kompresorů a snížila počet testovacích systémů ze 3 na 1 pomocí řešení Simcenter.

Mechanical component built by GEA Grasso, a company that uses Simcenter.
Case Study

Use of Simcenter enables manufacturer to significantly reduce compressor testing time

Firma:GEA Grasso

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:’s-Hertogenbosch, Netherlands

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions