Několik lidí zkoumá možnosti tepelné simulace Simcenter.

Simcenter

Tepelná analýza a simulace

Využijte komplexní možnosti tepelné simulace, které vám pomohou porozumět tepelným charakteristikám, abyste si mohli své řešení řízení teploty přizpůsobit.

Udržujte optimální tepelný výkon

Správa tepelných podmínek je důležitým faktorem pro celou řadu výrobků, včetně průmyslových strojů, automobilů a spotřební elektroniky. Cílem každého řešení pro správu tepelných podmínek je udržet teplotu výrobku v rozmezí, které je optimální pro jeho výkon. To může vyžadovat odvádění nebo přidávání tepla, ať už pasivním nebo aktivně řízeným způsobem, což lze vyhodnotit pomocí softwaru pro tepelnou simulaci.

Řešení Simcenter zahrnuje komplexní funkce pro správu tepelných podmínek, které jsou nejlepší ve své třídě a umožňují porozumět tepelným charakteristikám výrobků a následně upravit řešení pro správu tepelných podmínek a zajistit si tak patřičnou výkonnost.

Přehřívání těžkých zařízení v náročných provozních podmínkách

Během tohoto webináře se naučíte chránit vaše těžká zařízení před přehřátím v náročných provozních podmínkách, při opakujících se úkolech a během dlouhých pracovních dnů.

Případová studie

asa hydraulik

Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software umožňuje společnosti asa hydraulik vyvíjet špičkové chladicí produkty pro návrhy elektrických zařízení.

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs
Case Study

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs

Firma:asa hydraulik

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava, Průmyslové stroje

Umístění:Vienna, Austria

Simcenter 3D Solutions, Solid Edge

Možnosti tepelné simulace

Přenos tepla vedením

K vedení tepla dochází při přenosu tepla pevným tělesem z oblastí s vyšší teplotou do oblastí s nižší teplotou. K tomu dochází samovolně a pokračuje to tak dlouho, dokud není dosaženo tepelné rovnováhy. Typickým příkladem vedení v každodenním životě je zahřívání rukojeti hrnce s vařící vodou, zvýšení teploty vnější stěny měděného potrubí při průchodu horké vody nebo samovolné ochlazení lžíce při konzumaci zmrzliny.

Pochopení chování při vedení vám může pomoci navrhovat bezpečnější, spolehlivější a výkonnější výrobky. Simcenter vám nabízí robustní možnosti analýzy přenosu tepla vedením na dosah ruky.

Grafika přenosu tepla vedením ze softwaru Simcenter.

Konvekční přenos tepla

Konvekce je hlavním způsobem přenosu tepla, který se vyskytuje v celé řadě aplikací, procesů a přírodních jevů. Řada výrobků spoléhá na robustní strategii řízení tepla pro optimální výkon a životnost. Optimalizace konvekčního přenosu tepla v těchto zařízeních, ať už strategickým umístěním součástí nebo použitím jiných pracovních kapalin, je složitý problém. Simcenter nabízí rozsáhlé možnosti řešení konvekce při návrhu výrobků.

Vizualizace softwaru Simcenter pro optimalizaci konvekčního přenosu tepla.

Přenos tepla sáláním

K přenosu tepla sáláním dochází, když objekty vyzařují elektromagnetickou energii v důsledku teploty. Tato energie, která se obvykle nachází v infračervené oblasti vlnového spektra, se také nazývá tepelné záření.

Simcenter nabízí možnosti řešení nejsložitějších problémů týkajících se sálavého přenosu tepla, jako jsou sofistikovaná analýza záření a modely sálavého ohřevu. K dispozici jsou pokročilé metody vyzařování, jako je deterministické sledování paprsků, metoda Monte Carlo a vícepásmový sálavý přenos tepla bez šedé barvy.

Grafika světlometů vozu ze softwaru Simcenter.

Tepelná analýza kosmických systémů

Simcenter poskytuje ucelenou sadu nástrojů pro provádění orbitální tepelné analýzy, která je integrována do konstrukčního a inženýrského procesu. Umožňuje maximalizovat efektivitu díky automatizovanému řešení, které provádí tepelnou analýzu v jednom průchodu.

Simcenter pomáhá řešit technické problémy v rané fázi procesu návrhu a je cenným nástrojem pro předvídání a pochopení tepelné fyziky pro vesmírná, orbitální a meziplanetární vozidla.

Vizuál zeměkoule ze softwaru Simcenter.
Webinář na vyžádání | 56 minut

Tepelná simulace

Zlepšete výkon horké části díky optimalizovanému spalování a efektivnějšímu chlazení lopatek turbíny.

Tepelná simulace turbíny

Learn more