Kilka osób przygląda się możliwościom symulacji termicznej rozwiązania Simcenter.

Simcenter

Analiza i symulacja obciążeń termiczna

Skorzystaj z wszechstronnych możliwości symulacji termicznej, aby zrozumieć charakterystykę cieplną w celu dostosowania rozwiązania do zarządzania ciepłem.

Utrzymanie optymalnej wydajności cieplnej

Zarządzanie procesami termicznymi stanowi ważny aspekt projektowania produktów z wielu branż, w tym przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnej i elektroniki użytkowej. Celem rozwiązania problemu zarządzania procesami termicznymi jest zapewnienie temperatury produktu w zakresie optymalnym dla jego działania. Osiągnięcie tego celu może wymagać dostarczania lub odprowadzania ciepła w sposób aktywny bądź pasywny; można to oszacować za pomocą oprogramowania do analizy termicznej.

Oprogramowanie Simcenter zapewnia wszechstronne, niezawodne funkcje symulacji termicznej pomagające poznać charakterystykę termiczną produktu i dostosować rozwiązania do zarządzania procesami termicznymi w celu zapewnienia optymalnego działania.

Przegrzanie ciężkiego sprzętu w trudnych warunkach pracy

Podczas tego webinaru dowiesz się, jak chronić ciężki sprzęt przed przegrzaniem w trudnych warunkach pracy, powtarzalnych zadaniach i podczas długich dni pracy.

Przykład wdrożenia

asa hydraulik

Rozwiązanie firmy Siemens Digital Industries Software umożliwia firmie ASA Hydraulik opracowywanie najnowocześniejszych produktów chłodzących do zastosowań elektrycznych.

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs
Case Study

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs

Firma:asa hydraulik

Branża:Motoryzacja i transport, Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Vienna, Austria

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Solid Edge

Funkcje symulacji termicznej

przekazywanie ciepła przez przewodzenie,

Przewodnictwo cieplne występuje, gdy ciepło jest przekazywane przez ciało stałe z regionów o wyższej temperaturze do regionów o niższej temperaturze. To zjawisko odbywa się spontanicznie i trwa do momentu osiągnięcia równowagi termicznej. Przykłady przewodnictwa cieplnego w życiu codziennym obejmują rozgrzewanie się uchwytu czajnika z wrzącą wodą, wzrost temperatury zewnętrznej ścianki rurki miedzianej wypełnionej gorąca wodą lub ochłodzenie odczuwane po zjedzeniu łyżki lodów.

Zrozumienie przewodnictwa cieplnego może być pomocne podczas projektowania bezpieczniejszych, bardziej niezawodnych i trwalszych produktów. Oprogramowanie Simcenter zapewnia łatwy dostęp do rozbudowanych funkcji analizy przekazywania ciepła przewodzącego.

Grafika wymiany ciepła przewodzącego z oprogramowania Simcenter.

przekazywanie ciepła przez konwekcję,

Konwekcja to główny sposób przekazywania ciepła występujący w wielu zastosowaniach, procesach i w przyrodzie. Wiele produktów jest opartych na wydajnym zarządzaniu procesami termicznymi, co zapewnia ich optymalne działanie i trwałość. Optymalizacja konwekcyjnego przekazywania ciepła w tych urządzeniach przez strategiczne rozmieszczenie komponentów lub zastosowanie płynów roboczych stanowi niezwykle złożony problem. Rozwiązanie Simcenter oferuje rozbudowane możliwości rozwiązywania problemu z konwekcją w projektowaniu produktów.

Wizualizacja oprogramowania Simcenter optymalizującego konwekcyjne przenoszenie ciepła.

przekazywanie ciepła przez promieniowanie,

Przekazywanie ciepła przez promieniowanie występuje, gdy obiekty emitują energię elektromagnetyczną z powodu temperatury. Energia ta, zwykle zlokalizowana w obszarze widma fali podczerwieni, jest również znana jako promieniowanie cieplne.

Oprogramowanie Simcenter zapewnia możliwości rozwiązywania najbardziej złożonych problemów związanych z przekazywaniem ciepła przez promieniowanie, takich jak zaawansowana analiza promieniowania i modele ogrzewania przez promieniowanie. Dostępne są zaawansowane metody promieniowania, takie jak śledzenie promieni (deterministyczne i Monte Carlo) oraz wielopasmowe przekazywanie niepochłoniętego ciepła przez promieniowanie.

Grafika reflektora samochodowego z oprogramowania Simcenter.

Analiza termiczna systemów kosmicznych

Rozwiązanie Simcenter zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do wykonywania orbitalnej analizy termicznej zintegrowanej z procesem projektowania i inżynierii. Pozwala to zmaksymalizować wydajność dzięki zautomatyzowanemu rozwiązaniu, które przeprowadza analizę termiczną w jednym przebiegu.

Oprogramowanie Simcenter pomaga rozwiązywać wyzwania inżynieryjne na wczesnym etapie procesu projektowania i jest cennym narzędziem do przewidywania i zrozumienia fizyki termicznej dla pojazdów kosmicznych, orbitalnych i międzyplanetarnych.

Wizualizacja kuli ziemskiej z oprogramowaniem Simcenter.
Webinar na życzenie | 56 minut

Symulacja termiczna

Usprawnij działanie sekcji gorącej dzięki lepszemu projektowi komory spalania oraz bardziej wydajnemu chłodzeniu łopatek turbiny.

Symulacja termiczna turbiny

Learn more