Obraz kobiety korzystającej z rozwiązania Simcenter do symulacji opon na iPadzie.

Simcenter

Symulacje i testy opon

Twórz skuteczne i precyzyjne modele symulacji opon w kompleksowym środowisku.

Modelowanie działanie opony

Opona jest złożonym i wysoce nieliniowym elementem pojazdu, mającym jednocześnie znaczący wpływ na jego zachowanie. Wraz ze wzrostem liczby modeli pojazdów na rynku rośnie też liczba możliwych przykładów użycia, które należy przetestować i zatwierdzić. W połączeniu z koniecznością skrócenia czasu rozwoju wymaga to zwiększenia udziału symulacji zamiast fizycznych testów pojazdów.

Modelowanie działania opon wymaga rozległej, specjalistycznej wiedzy. Z myślą o tym wyposażyliśmy oprogramowanie Simcenter w skalowalne i niestandardowe narzędzia. Celem jest umożliwienie symulacji dokładnie odwzorowującej siły i momenty oddziałujące na oponę z opcją propagowania ich do różnych symulacji osiągów pojazdu.

Parametryzacja modelu opony

Kompletna modernizacja narzędzia MF-Tool w celu przyjaznej dla użytkownika identyfikacji parametrów modelu opony.

Możliwości symulacji i testów opon

Opony odgrywają istotną rolę w przeprowadzaniu symulacji dynamiki pojazdu. Rozwiązanie Simcenter ułatwia dokładne symulowanie zachowania w stanie ustalonym i przejściowym do 8 Hz w celu obsługi, prototypowania sterowania i zaawansowanych analiz systemu wspomagania kierowcy (ADAS). Korzystając z globalnej standardowej implementacji rozwiązania Pacejka Magic Formula, można włączyć modele opon z oprogramowania Simcenter do wszystkich głównych pakietów symulacji dynamicznej pojazdów, umożliwiając standaryzację wewnątrz firm i między nimi.

Wykres liniowy przedstawiający rozwiązanie Pacejka Magic Formula

Analizuj całą dynamikę pojazdu za pomocą modelu opony typu „wszystko w jednym”. Oprócz prowadzenia pojazdu można rozszerzyć modele opon o modelowanie poślizgu w skręcie, dynamikę pasa opony i ogólne obwiednie przeszkód 3D do parkowania, komfortu jazdy, przewidywania obciążenia drogowego i analizy drgań. Rozwiązanie Simcenter oferuje najszybsze dostępne na rynku oprogramowanie do modelowania opon symulacji 3D nierównej drogi.

Simcenter MF-Swift – modelowanie poślizgu w skręcie

Konwertuj dane pomiarowe na parametry w cyfrowych modelach opon. Ułatwia to badanie skutków zmieniających się warunków, takich jak ciśnienie w oponach, sztywność i poziomy tarcia, przy użyciu automatycznego skalowania właściwości opon. Można również tworzyć własne „wirtualne opony”, modyfikując właściwości opony za pomocą standardowych parametrów modelu lub danych pomiarowych.

Dwa wykresy przedstawiające dane pomiarowe przeliczone na przyjazne dla użytkownika parametry modeli Simcenter MF-Tyre/MF-Swift

Zmierz charakterystykę opon na wielu nawierzchniach drogowych. Sprawdź działanie na suchej, mokrej, śnieżnej i oblodzonej nawierzchni, korzystając z laboratorium testowego na drodze. Simcenter oferuje test przyczepy zaprojektowany specjalnie do wykonywania pomiarów sił i momentów opon w różnych sytuacjach na drodze. Można wykonywać pomiary zarówno opony samochodów osobowych, jak i motocykli. W opracowanej przez nas konfiguracji pomiarowej opon motocyklowych pomiary można przeprowadzać pod kątem pochylenia opony do 70 stopni. Oprócz gromadzenia danych wejściowych do konwersji na cyfrowe modele opon, można również korzystać z urządzeń pomiarowych do walidacji i badań porównawczych.

Opona przyczepy na zaśnieżonej nawierzchni

Przekształć modele opon w warianty w czasie rzeczywistym bez konieczności redukcji modelu, aby zagwarantować równe wyniki liczbowe na wszystkich etapach. W procesie rozwoju produktu są używane różne środowiska symulacyjne, w tym aplikacje komputerowe, konfiguracje sprzętu w pętli (HiL) i symulatory jazdy. Oprogramowanie Simcenter umożliwia używanie znormalizowanego modelu opon we wszystkich symulacjach, dostosowując go do wymaganej wydajności obliczeniowej bez wpływu na wyniki.

Model Simcenter MF-Tyre/MF-Swift pomarańczowego samochodu