Vizuál ženy používající řešení Simcenter pro simulaci pneumatik na zařízení iPad.

Simcenter

Simulace a testování pneumatik

Vytvářejte efektivní a přesné modely simulací pneumatik v komplexním prostředí.

Výkonnost modelování pneumatik

Pneumatika je složitá a vysoce nelineární součást vozidla, která má významný vliv na jeho chování. S rostoucím počtem modelů vozidel na trhu roste i počet možných případů použití, které je třeba otestovat a ověřit. Tento fakt spolu s požadavkem na urychlování vývoje vyžaduje důkladnější simulace nahrazující fyzické testy.

K modelování vlastností pneumatik je potřeba mnoho odborných znalostí a zkušeností. Za tímto účelem nabízí společnost Simcenter inženýrům škálovatelná řešení na míru. Hlavním cílem je provádět simulace a přesně tak zohlednit síly a momenty působící na pneumatiku, aby mohly být zahrnuty do různých simulací výkonnosti vozidla.

Parametrizace modelu pneumatik

Kompletní přepracování nástroje MF-Tool pro uživatelsky přívětivou identifikaci parametrů modelu pneumatiky.

Funkce simulací a testování pneumatik

Ovládání vozidla

Pneumatiky hrají nedílnou roli při simulaci dynamiky vozidla. Řešení Simcenter pomáhá přesně simulovat ustálené a přechodné děje až po 8 Hz pro analýzy ovládání, prototypování a pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS). Pomocí globální standardní implementace Pacejkova vzorce můžete modely pneumatik z řešení Simcenter zahrnout do všech hlavních balíčků pro dynamickou simulaci vozidel, což podporuje vnitropodnikovou i mezipodnikovou standardizaci.

Čárový graf znázorňující Pacejkův vzorec

Parkování, jízdní komfort a odolnost

Analyzujte veškerou dynamiku vozidla pomocí univerzálního modelu pneumatik. Kromě ovládání vozidla můžete modely pneumatik rozšířit o modelování prokluzu v zatáčkách, dynamiku pneumatikových pásů a obecné 3D obtékání překážek pro účely parkování, jízdního komfortu, předpovědi zatížení vozovky a analýzy vibrací. Řešení Simcenter nabízí nejrychlejší model pneumatiky na trhu pro 3D simulaci nerovných vozovek.

Simcenter MF-Swift – modelování prokluzu v zatáčkách

Identifikace parametrů modelu pneumatiky

Převeďte naměřená data na parametry v digitálních modelech pneumatik. Díky tomu budete moci snadno studovat účinky různých vlastností pneumatik, jako je například tlak vzduchu, tuhost nebo úroveň tření, pomocí automatického škálování vlastností pneumatik. Můžete si také vytvořit „virtuální pneumatiku“ úpravou standardních parametrů nebo naměřených dat modelů pneumatiky.

Dva grafy zobrazující naměřená data převedená na uživatelsky přívětivé parametry pro modely řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift

Testování pneumatik

Změřte výkon pneumatik na mnoha površích vozovek. Zohledněte suché, mokré, zasněžené a zledovatělé vozovky pomocí zkušební laboratoře. Testovací sada v řešení Simcenter je speciálně navržena pro měření sil a momentů pneumatik na vozovce za různých podmínek. Měřit lze pneumatiky osobních automobilů i motocyklů. Pneumatiky motocyklů lze měřit s náklonem až 70 stupňů. Kromě shromažďování vstupních dat pro převod do digitálních modelů pneumatik můžete také využít měřicí zařízení pro ověřovací a srovnávací studie.

Pneumatika přívěsu na zasněženém chodníku

Simulace pneumatik v reálném čase

Převádějte modely pneumatik na varianty v reálném čase bez ztráty detailů a získávejte rovnoměrné číselné údaje ve všech fázích měření. Během vývoje výrobku inženýři využívají různá simulační prostředí, desktopové aplikace, hardware ve smyčce a simulace řízení. Díky řešení Simcenter je možné ve všech simulacích vozidla využívat standardizovaný model pneumatiky a ten přizpůsobovat požadovaným výpočtům bez ztráty kvality a přesnosti.

Model oranžového vozu v řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift