Dwie osoby korzystające z oprogramowania do prognozowania osiągów układu w zakresie NVH podczas projektowania samochodu.

Simcenter

Prognozowanie parametrów NVH układu

Przeniesienie prognozowania osiągów NVH układu z zastosowaniem predykcyjnej syntezy NVH.

Prognozowanie osiągów NVH układu w oprogramowaniu Simcenter

Zespoły ds. rozwoju produktów w branży motoryzacyjnej muszą wiedzieć, w jaki sposób różne źródła hałasu i drgań w pojazdów z napędem zelektryfikowanym i konwencjonalnym przyczyniają się do ogólnych osiągów w zakresie NVH. Muszą również stawić czoła większej złożoności inżynieryjnej w licznych wariantach pojazdów przy jednoczesnych ograniczeniach czasowych i budżetowych. Na domiar wszystkiego muszą sobie radzić, nie dysponując praktycznie żadnymi prototypami do przeprowadzenia testów.

Oprogramowanie do prognozowania osiągów NVH to niezawodne rozwiązanie, które umożliwia dokładne przewidywanie wewnętrznych i zewnętrznych parametrów NVH dowolnego układu na każdym etapie cyklu rozwoju. Przy użyciu danych testowych i symulacyjnych można dokładnie tworzyć lub montować układy w środowisku wirtualnym, łatwo oceniać wpływ modyfikacji lub komponentów na różnych etapach rozwoju i maksymalizować wykorzystanie wszystkich danych. Interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu, dzięki czemu osoby niedysponujące specjalistyczną wiedzą mogą dokładnie prognozować osiągi końcowego produktu w zakresie NVH produktu końcowego. Nasze rozwiązanie pozwala zespołowi zajmującemu się procesem rozwoju produktu zapewnić doskonałe osiągi w zakresie NVH przy jednoczesnym utrzymaniu w ryzach czasu i kosztów procesu.

Rozwiązanie do prognozowania osiągów NVH układu

Funkcje prognozowania osiągów NVH układu

Tworzenie modeli komponentów

Rozwiązanie do prognozowania osiągów NVH pozwala zrozumieć, w jaki sposób każdy komponent systemu współtworzy jego parametry NVH, dzięki możliwości utworzenia niezawodnego cyfrowego bliźniaka zarówno dla komponentów strukturalnych, jak i źródłowych. Eksperci w dziedzinie NVH mogą tworzyć te komponenty na podstawie danych testowych i symulacyjnych przy użyciu najnowszych technologii, takich jak analiza ścieżki przejścia oparta na komponentach (TPA). W ten sposób można tworzyć niezmienne, zredukowane, zredukowane, niezawodne oraz dokładne modele komponentów. Zwalidowane komponenty wraz z ich opisowymi informacjami są zapisywane w ustrukturyzowanym formacie, który umożliwia tworzenie standardowych bibliotek komponentów gotowych do użycia w nowym złożeniu. Inżynierowie zajmujący się testowaniem i symulacją mogą używać własnych konwencji nazw, ale zastosowanie szablonów komponentów skutkuje automatycznym uwzględnieniem tego aspektu.

Płytka drukowana z kołami zębatymi na stole.

Złożenie układu

Dzięki naszemu szybkiemu i niezawodnemu systemowemu rozwiązaniu do prognozowania osiągów NVH można zmontować wirtualny pojazd przy użyciu podejścia modułowego oraz dokładnych i sprawdzonych komponentów. Ponieważ wszystkie informacje są zarządzane centralnie, opublikowane modele komponentów mogą być współdzielone przez różnych użytkowników w przedsiębiorstwie, co ułatwia współpracę między zespołami i pozwala wyeliminować silosy informacyjne. Dzięki strukturom podrzędnym można szybko i dokładnie łączyć modele źródłowe z funkcją odpowiedzi częstotliwościowej (FRF) zmontowanego układu. Nasze rozwiązanie jest skalowalne: od szybkiego obliczania przejścia źródła z uwzględnieniem tylko komponentów źródła i odbiornika do pełnowymiarowych modeli ze wszystkimi źródłami, układami podrzędnymi i korpusem odbiornika.

Wirtualny montaż komponentów układu w narzędziu Simcenter Testlab do montażu wirtualnych prototypów.

Ocena osiągów w zakresie NVH

Analiza ścieżki przejścia umożliwia inżynierom identyfikowanie i badanie kluczowych czynników ścieżki przejścia, składających się na docelowe poziomy drgań i hałasu. Umożliwia to realistyczną aktualizację celów projektowych dotyczących układów podrzędnych przy użyciu najbardziej wydajnych technik rozwiązywania problemów. Dysponując jedną centralną aplikacją, osoby bez specjalistycznej wiedzy mogą tworzyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka i dokładnie prognozować wewnętrzne i zewnętrzne osiągi NVH układu na każdym etapie cyklu rozwoju. Prognozowanie osiągów NVH można przeprowadzać dla różnych zastosowań, np. dudnienie, hałas od nawierzchni, hałas przejazdu, lub dla określonych scenariuszy eksploatacji istotnych w przypadku pojazdów z napędem elektrycznym.

Mężczyzna prowadzący samochód.

Analiza wariantów

Rozwiązanie do prognozowania osiągów NVH układu dostarcza cenne informacje osobom bez specjalistycznej wiedzy w zakresie NVH oraz inżynierom w zakresie zarządzania i układów sterowania, umożliwiając im podejmowanie właściwych decyzji projektowych. Przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że wirtualny pojazd jest dostępny dla wszystkich, pozwalając na prognozowanie wpływu modyfikacji jednym kliknięciem: można łatwo wymienić alternatywne złożenia i projekty oraz błyskawicznie sprawdzić ich wpływ na osiągi NVH, zanim pojazd będzie fizycznie dostępny. Można na przykład ocenić wpływ zmodyfikowanych właściwości konstrukcyjnych nadwozia pojazdu, osprzętu silnika lub użycia różnych źródeł NVH, takich jak nowy zestaw opon lub inny układ napędowy.

Trzy samochody sportowe marki Chevrolet zaparkowane obok siebie.
Przykład wdrożenia

Renault

Firma Renault osiąga oszczędności dzięki wykorzystaniu oprogramowania Simcenter do przeprowadzania dokładniejszej wirtualnej oceny hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH) na wcześniejszym etapie projektowania.

A 2024 Renault Austral E-TECH Hybrid SUV
Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Firma:Renault

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Boulogne-Billancourt, France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions