Kilka osób patrzących na symulację dynamiki układów pojazdu na iPadzie w oprogramowaniu Simcenter Amesim.

Simcenter

Symulacja dynamiki układów pojazdu

Optymalizuj dynamikę układów pojazdu, komponentów podwozia oraz sterowników.

Umożliwienie efektywnego procesu rozwoju układów pojazdu

Zrównoważ sprzeczne ze sobą aspekty wydajności, takie jak komfort i charakterystyka prowadzenia, ale również stabilność, zwinność, właściwości jezdne oraz zużycie paliwa. Rosnąca integracja aktywnych systemów sterowania oraz wykorzystanie zelektryfikowanych układów podwozia sprawiają, że ich inżynieria staje się coraz bardziej skomplikowana.

Oprogramowanie Simcenter oferuje zintegrowane podejście do rozwoju pojazdu i komponentów, które uwzględnia ten multidyscyplinarny charakter układów mechatronicznych dzięki bezproblemowej integracji z modelami sterowników oraz możliwościom kosymulacji. Takie podejście do symulacji systemów pozwala inżynierom wcześniej podejmować decyzje projektowe dotyczące komponentów podwozia oraz ich układu, a także zapewnia skalowalne rozwiązania w całym procesie projektowania i walidacji, jak na przykład model w pętli (MiL), oprogramowanie w pętli (SiL) oraz sprzęt w pętli (HiL). Pomaga to szybciej osiągnąć cele dotyczące dynamiki pojazdu oraz wydajności komponentów podwozia, a jednocześnie utrzymać wartości marki lub nawet je ulepszyć.

Modelowanie opon zapewniających doskonałą przyczepność w ramach symulacji dynamiki pojazdu

Dokładnie odwzorowuj zachowanie opon w całym procesie projektowania pojazdu.

Symulacja dynamiki układów pojazdu

Inteligentne układy podrzędne podwozia

Przyspiesz proces projektowania wytrzymałych komponentów podwozia i układów podrzędnych, takich jak układ sterowania i hamowania, amortyzatory, aktywne stabilizatory poprzeczne i wszystkie inne układy mechatroniczne związane z podwoziem. Nasza skalowalna, multidyscyplinarna platforma modelowania oraz oferowane przez nią szablony pozwalają ocenić ryzyko wynikające z elektryfikacji podwozia i wykorzystać odpowiedni poziom szczegółów zgodnie z konkretnymi potrzebami i dostępnymi parametrami. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci zintegrować te układy w ramach całego pojazdu i zwalidować strategie sterowania.

Przyspiesz proces projektowania wytrzymałych elementów podwozia i podsystemów, takich jak układ sterowania i hamowania, amortyzatory, aktywne stabilizatory poprzeczne i wszystkie inne układy mechatroniczne związane z podwoziem.

Jazda i charakterystyka prowadzenia

Skutecznie prognozuj dynamikę pojazdu i szybciej podejmuj decyzje dotyczące jego konstrukcji, stosując modułowe i skalowalne podejście, które zwiększa dokładność modelowania na wczesnych etapach projektowania. To oparte na szablonach i proste do wdrożenia podejście pozwala wykonywać symulacje szybciej niż w czasie rzeczywistym na potrzeby walidacji elementów sterowania. Taka ciągłość modelowania łączy zespoły inżynierii mechanicznej i inżynierii sterowania, podnosi jakość systemów i pozwala uniknąć późniejszych problemów, które negatywnie wpływają na czas wprowadzenia produktu na rynek.

Zrzut ekranu z oprogramowania Simcenter przedstawiający dynamikę układów pojazdu.
Przykład wdrożenia

Fluidesign / New Holland

Oprogramowanie Simcenter Amesim umożliwiło firmie New Holland szybkie identyfikowanie różnych prędkości przenoszenia obciążenia i momentu obrotowego.

Oprogramowanie Simcenter Amesim umożliwiło firmie New Holland szybkie identyfikowanie  różnych prędkości przenoszenia obciążenia i momentu obrotowego.

Oprogramowanie Simcenter Amesim pomaga zoptymalizować hamowanie awaryjne

Firma:Fluidesign / New Holland

Branża:Przemysł ciężki i maszynowy

Lokalizacja:Lorette, Francja

Siemens Software:Simcenter Amesim