Několik lidí sleduje simulaci dynamiky systému vozidla v softwaru Simcenter Amesim na iPadu.

Simcenter

Simulace dynamiky systémů vozidel

Optimalizujte dynamiku systémů vozidel, komponent podvozků a řídicích jednotek.

Umožnění efektivního vývoje systémů vozidel

Dosáhněte rovnováhy mezi protichůdnými výkonovými charakteristikami, jako jsou pohodlí a ovladatelnost, ale také stabilita, agilita, jízdní vlastnosti a spotřeba paliva. Zvyšující se podíl integrovaných aktivních řídicích prvků spolu s elektrifikací podvozku znamená, že inženýring vozidel je stále složitější.

Bezproblémová integrace a funkce souběžných simulací s řídicími modely v Simcenteru umožňují snadno vyvíjet vozidla i komponenty podvozku bez ohledu na to, kolik oborů tyto mechatronické systémy pokrývají. Díky systémovým simulacím mohou inženýři vytvářet předběžné návrhy a rozvržení komponent podvozku a využívat škálovatelného řešení s podporou ověřovacích procesů MiL (model-in-the-loop), SiL (software-in-the-loop) a HiL (hardware-in-the-loop). Tento přístup umožňuje rychleji dosáhnout cílové dynamiky systému vozidla a požadovaných vlastností komponent podvozku a přitom zachovat důležitá specifika značky.

Modelování pneumatik pro dosažení vynikající přilnavosti v rámci dynamiky vozidla

Zohledněte přesně chování pneumatik v celém procesu návrhu vozidla.

Možnosti simulace dynamiky systémů vozidel

Chytré podsystémy podvozku

Urychlete návrh robustních komponent a podsystémů podvozku, například řízení a brzd, tlumičů, aktivních stabilizátorů a dalších mechatronických systémů souvisejících s podvozkem. Naše škálovatelná víceoborová modelovací aplikace a její šablony vám pomohou vyhodnotit technologická rizika elektrifikace podvozku a umožní vám použít vhodnou úroveň detailů podle potřeb simulací a dostupných parametrů. Tyto systémy pak snadno integrujete do vozidla pomocí Simcenteru, který obsahuje také funkce pro ověřování řídicích strategií.

Urychlete návrh robustních komponent a podsystémů podvozku, například řízení a brzd, tlumičů, aktivních stabilizátorů a dalších mechatronických systémů souvisejících s podvozkem.

Jízdní vlastnosti

Předpovídejte efektivně dynamiku systému vozidel a čiňte rychlá a informovaná rozhodnutí o jejich rozvržení díky modulárnímu a škálovatelnému řešení, které umožňuje získávat důležité informace o modelech již v rané fázi návrhu vozidla. Snadno použitelný modelovací přístup využívající šablon umožňuje provádět simulace řídicích systémů rychleji než v reálném čase. Tato kontinuita modelování uzavírá mezeru mezi návrhem vozidel a řídicích systémů, zvyšuje kvalitu systému a zabraňuje pozdějším problémům, které ovlivňují dobu uvedení na trh.

Snímek obrazovky s výkonem dynamiky systému vozidla v softwaru Simcenter
Případová studie

Fluidesign/New Holland

Použití řešení Simcenter Amesim umožnilo společnosti New Holland rychle identifikovat různé rychlosti přenosu zatížení a krouticího momentu.

Použití řešení Simcenter Amesim umožnilo společnosti New Holland rychle identifikovat různé rychlosti přenosu zatížení a krouticího momentu.

Řešení Simcenter Amesim pomáhá optimalizovat nouzové brzdění

Firma:Fluidesign/New Holland

Odvětví:Průmyslové stroje a těžká technika

Umístění:Lorette, Francie

Simcenter Amesim