Dvě osoby používající software pro předpověď výkonu NVH na vozidle.

Simcenter

Předpověď výkonu systému NVH

Výkonnost systému NVH s použitím prediktivní syntézy NVH.

Předpověď výkonu systému NVH pomocí řešení Simcenter

Týmy věnující se vývoji automobilů potřebují vědět, jak se různé zdroje hluku a vibrací elektrifikovaných a konvenčních vozidel podílejí na celkovém výkonu NVH. Musí se také vypořádat se zvýšenou technickou složitostí mnoha variant vozidel a zároveň s časovými a rozpočtovými omezeními. Nemají však k dispozici prakticky žádný prototyp, který by bylo možné otestovat.

Předpověď výkonu systému NVH je robustní řešení, které umožňuje přesně předpovědět výkonnost vnitřního a vnějšího NVH jakéhokoli systému v jakékoli fázi vývojového cyklu. Můžete přesně vytvářet nebo sestavovat systémy ve virtuálním prostředí pomocí testovacích a simulačních dat, snadno vyhodnocovat vliv úprav nebo komponent v různých fázích vývoje a maximalizovat využití všech dat ve společnosti. Uživatelské rozhraní je snadno použitelné a umožňuje i neodborníkům přesně předpovědět vlastnosti konečného výrobku z hlediska NVH. Naše řešení umožní vašemu vývojovému týmu dosáhnout vynikajícího výkonu v oblasti NVH a zároveň udržet pod kontrolou dobu vývoje a náklady.

Řešení pro předpověď výkonu systému NVH

Funkce řešení pro předpověď výkonu systému NVH

Vytváření modelů komponent

Řešení pro předpověď výkonu systému NVH umožňuje pochopit, jak jednotlivé komponenty systému přispívají k jeho výkonu NVH – můžete tak vytvořit spolehlivé digitální dvojče pro konstrukční i zdrojové komponenty. Odborníci na systém NVH mohou tyto komponenty vytvářet z testovacích a simulačních dat pomocí nejnovějších technologií, jako je například analýza přenosových drah (TPA) založená na komponentech. Tato technologie umožňuje přesně vytvářet neměnné, redukované, zaměnitelné a spolehlivé modely komponent. Ověřené komponenty s jejich popisnými informacemi jsou uloženy ve strukturovaném formátu, který umožňuje vytvářet standardizované knihovny komponent připravené k použití v nové sestavě. Testovací a simulační inženýři mohou používat vlastní konvence pojmenování, ale díky použití šablon komponent je tento aspekt automaticky pokrytý.

Deska s plošnými spoji a ozubenými koly na stole.

Sestavení systému

S naším rychlým a spolehlivým řešením pro předpověď výkonu systému NVH můžete modulárním způsobem sestavit virtuální vozidlo z přesných a ověřených komponent. Protože jsou všechny informace spravovány centrálně, je možné publikované modely komponent sdílet mezi různými stranami ve společnosti. To zajišťuje snadnou spolupráci mezi týmy, takže už nikdy nebudete muset pracovat odděleně. Substrukturování rychle a přesně kombinuje modely zdrojů se systémem sestaveným na základě funkce frekvenční odezvy (FRF). Naše řešení je škálovatelné – od rychlého výpočtu přenosu zdroje pouze se zdrojem a složkou přijímače až po plnohodnotné modely se všemi zdroji, subsystémy a tělesem přijímače.

Virtuální sestavení systémových komponent ve virtuální sestavě prototypu v řešení Simcenter Testlab.

Hodnocení výkonu NVH

Analýza přenosových drah umožňuje inženýrům identifikovat a prozkoumat nejkritičtější příspěvky drah k cílovým hodnotám vibrací a hluku. Umožňuje realisticky aktualizovat cíle návrhu subsystému pomocí nejefektivnějších technik řešení problémů. Díky jedné centrální aplikaci mohou i neodborníci vytvořit komplexní digitální dvojče a přesně předpovídat výkon exteriérového systému NVH v interiéru a v každé fázi vývojového cyklu. Předpověď výkonu NVH je možné provádět pro různá využití, např. pro hluk z burácení, silniční hluk, hluk při průjezdu, nebo pro specifické provozní scénáře důležité pro elektrifikovaná vozidla.

Muž řídící auto.

Analýza variant

Řešení pro předpověď výkonu systému NVH pomáhá poskytovat smysluplné vstupní údaje odborníkům, kteří se nezabývají NVH, managementu a řídicím inženýrům, aby mohli co nejdříve učinit správná rozhodnutí v rámci návrhu. Uživatelsky přívětivé rozhraní zpřístupňuje virtuální vozidlo každému a umožňuje jedním kliknutím provádět předpovědi úprav – můžete snadno zaměnit sestavovací nebo návrhové alternativy a okamžitě zjistit dopad na výkon NVH ještě předtím, než je vozidlo fyzicky k dispozici. Můžete například vyhodnotit dopad úpravy konstrukčních vlastností karoserie vozidla, uložení motoru nebo použití různých zdrojů NVH, jako je nová sada pneumatik nebo jiná pohonná jednotka.

Tři sportovní vozidla Chevrolet zaparkovaná vedle sebe.
Případová studie

Renault

Společnost Renault šetří náklady tím, že využívá řešení Simcenter k přesnějšímu virtuálnímu posouzení hluku a vibrací (NVH) již v rané fázi návrhu.

Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Firma:Renault

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Boulogne-Billancourt, France

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions