Kobieta prowadząca samochód podczas przeprowadzania testów NVH przy użyciu urządzeń.

Simcenter

Eksploatacyjne testy parametrów NVH

Zwiększ efektywność na każdym etapie procesu pomiaru hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH).

Zwiększ efektywność kampanii pomiarowej

Konieczność skrócenia czasu wprowadzania na rynek i zmniejszenia kosztów rozwoju nowoczesnych układów mają duży wpływ na pracę inżynierów przeprowadzających testy. Zmniejszona dostępność prototypów i ograniczony czas testowania stanowią wyzwanie w wielu branżach, zmuszając inżynierów do zwiększania efektywności procesów walidacji produktów. Nie może to przy tym wpływać na jakość i kompleksowość testów: w dalszym ciągu należy uwzględnić wiele warunków testowych i zastosowań przy nakładających się wymaganiach dotyczących oprzyrządowania, pomiarów i analiz.

Oprogramowanie Simcenter zawiera specjalistyczne rozwiązania wspierające zespoły zajmujące się parametrami NVH, pozwalające im jak najlepiej wykorzystać kampanię testów eksploatacyjnych NVH zarówno na stanowisku testowym, jak i w terenie. Połączenie oferowanego przez nas skalowalnego sprzętu do pozyskiwania danych z oprogramowaniem do pomiarów, przetwarzania i analiz zwiększa efektywność kosztową ocen parametrów.

Od prostego rozwiązywania problemów przy ograniczonej liczbie kanałów po kompleksowe, wielodomenowe kampanie testowe, nasze rozwiązania ułatwią monitorowanie osiągów produktu w zakresie NVH na różnych etapach cyklu rozwoju.

W tym celu oferujemy szeroką gamę metod przetwarzania, od szybkich i znormalizowanych wskaźników NVH po techniki analizy ad hoc dotyczące jakość dźwięku lub dynamiki wirowania. Naszym celem jest zwiększenie produktywności na każdym etapie kampanii pomiarowej.

Najnowsze innowacje dotyczące testów NVH w przemyśle motoryzacyjnym

Przekonaj się, jak szybko zbadać hałas oraz drgania występujące w warunkach operacyjnych, korzystając z elastycznych metod testów. Zobacz też, jak uzyskać więcej informacji na temat kwestii NVH w krótszym czasie i zagwarantować najwyższą jakość.

Przykład wdrożenia

HORIBA MIRA

Korzystając z oprogramowania Simcenter firmy Siemens, firma HORIBA MIRA mogła zaoferować swoim klientom produkty o lepszych parametrach w zakresie hałasu, drgań i barwy dźwięku.

Automotive engineering consultancy uses Simcenter testing to assess the sound quality of electric vehicles
Case Study

Automotive engineering consultancy uses Simcenter testing to assess the sound quality of electric vehicles

Firma:HORIBA MIRA

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Nuneaton, Warwickshire, United Kingdom

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions