Simcenter System Simulation

Simcenter Webapp Server

Simcenter Webapp Server to ekonomiczne, łatwe w obsłudze i niewymagające instalacji rozwiązanie zapewniające dostęp do wyników symulacji dzięki predefiniowanej parametryzacji modelu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Wizualizacja systemu Simcenter Webapp Server.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Simcenter Webapp Server?

Wykorzystaj moc internetowej symulacji systemów

Korzystaj z internetowego dostępu do modeli i wyników symulacji systemów dzięki predefiniowanej parametryzacji modelu przeprowadzonej przez autora modelu.

Korzystaj z możliwości oferowanych przez rozwiązanie do symulacji systemów
Simcenter Webapp Server sprawia, że symulacja systemów jest dostępna dla wszystkich użytkowników. To rozwiązanie zapewnia inżynierom projektu i sprzedawcom technicznym, którzy nie dysponują dostępem rozwiązaniem Simcenter Amesim ani Simcenter Flomaster, dostęp do cyfrowych bliźniaków, dzięki którym mogą udzielać klientom informacji prognostycznych. Wymagające tylko dostępu do przeglądarki internetowej rozwiązanie Simcenter Webapp Server pomaga działom IT łatwiej wdrożyć symulację systemów dla szerszej grupy użytkowników, jednocześnie chroniąc własność intelektualną przedsiębiorstwa przed udostępnieniem na zewnątrz.

Wdrażanie symulacji systemów w całym przedsiębiorstwie

Oprócz ekspertów ds. symulacji i zaawansowanych użytkowników coraz większa liczba inżynierów projektu i sprzedawców technicznych potrzebuje dostępu do modeli symulacji systemów.

Możliwości rozwiązania Simcenter Webapp Server

Natychmiastowa publikacja oraz udostępnianie modeli

Bez trudu współpracuj z innymi osobami. Dzięki oprogramowaniu Simcenter zarejestrowani użytkownicy mogą wgrać przygotowany model oraz udostępnić go swoim współpracownikom. Nie musisz już wysyłać modeli w wiadomościach e-mail. Dowolny użytkownik może zobaczyć udostępnione pliki w swoim obszarze roboczym i rozpocząć nowe analizy. Na serwerze przechowywane są ponadto parametry oraz wyniki każdego badania, co umożliwia ich późniejsze ponowne wykorzystanie.

Wizualizacja natychmiastowej publikacji za pośrednictwem rozwiązania Simcenter Webapp Server.

Funkcje symulacji systemów dostępne z dowolnego miejsca

Pomóż sprzedawcom technicznym w pełni wykorzystać możliwości prognostyczne modeli symulacji systemów, aby mogli przedstawić klientom doskonałe działanie produktów mechatronicznych. Modele są przygotowywane przez wyznaczone osoby, które definiują ich najważniejsze parametry oraz zmienne. Użytkownicy końcowi po prostu edytują te wartości, przeprowadzają zdalne symulacje i uzyskują wgląd w potrzebne im wyniki.

Osoby siedzące przy stole i korzystające z rozwiązania Simcenter Webapp Server

Quickly evaluate and visualize your system KPIs

Through the web interface, as a non-CAE expert, parametrize in a few clicks, using intuitive widgets, the system you need to evaluate. Get the time results and KPIs in simple and explicit data visualization widgets. Temporal line plots, bar graphs, spider charts and polar plots are available.

Simcenter Webapp Server software showcasing plots KPI.