Muž používající digitální korelace obrazu (DIC) k měření 3D dat celého jízdního kola.

Simcenter

Digitální korelace obrazu

Získejte přesné 3D měření v celém poli pomocí digitální korelace obrazu.

Technologie sledování a registrace obrazu

Digitální korelace obrazu (DIC) je bezkontaktní optická měřicí technika pro měření 3D dat o posunutí, namáhání a zrychlení v celém poli pomocí snímků z digitálních kamer. Digitální korelace obrazu způsobila revoluci v technických měřeních a z univerzitní kuriozity se stala průmyslově uznávanou technikou.

Je možné ji použít při mnoha testováních, včetně zkoušek tahem, krutem, ohybem a kombinovaným zatížením v materiálovém inženýrství. Také ji lze použít při statickém i dynamickém testování konstrukcí.

Naše řešení integruje nejnovější technologii sledování a registrace obrazu pro 3D měření v celém poli na základě změn v obraze. Za pěknými barevnými obrázky se všude skrývají přesná, spolehlivá a kvantitativní 3D data v celém poli, která lze snadno porovnat s výsledky 3D analýzy konečných prvků. V porovnání s bodovými měřeními pomocí senzorů poskytuje technologie DIC mnohem více poznatků při omezeném čase měření. Tyto výsledky se používají k přesné identifikaci mechanických vlastností nových a inovativních materiálů, ke zvýšení přesnosti a spolehlivosti simulačních modelů na základě kvantifikovaných výsledků a k urychlení testování konstrukčních ověření komponent a systémů, což umožňuje rychlejší a pohotovější vývojové cykly.

Charakterizujte materiály a konstrukce pomocí technologie DIC

Zjistěte, jak je charakterizace mechanického chování materiálů a konstrukcí při zatížení klíčovým faktorem pro zlepšování návrhů a vývoj vysoce výkonných výrobků.

Funkce digitální korelace obrazu

Technologie DIC analyzuje změny ve snímcích v celém poli a extrahuje 3D posunutí, namáhání a zrychlení na tisících bodů s rozlišením mnohem menším, než je velikost pixelu. Za pěknými barevnými obrázky se všude skrývají přesné, spolehlivé a kvantitativní výsledky, včetně úrovní spolehlivosti z integrovaného vyhodnocení chyb. Před spuštěním analýzy se automaticky určí nejoptimálnější nastavení pro analýzu snímků. Po celou dobu máte zajištěný přístup ke všem nastavením, která mohou ovlivňovat výsledky. To zvyšuje důvěru ve výsledky 3D měření v celém poli a je nezbytné pro správné ověření přesnosti simulačních modelů.

3D měření v celém poli pomocí softwaru Simcenter.

Spolehlivá a přesná technologie DIC začíná pořizováním vysoce kvalitních a synchronizovaných snímků z digitálních kamer. Náš software pro digitální sběr obrazu podporuje 2D i 3D stereo nastavení technologie DIC, aby optimálně pokryl širokou škálu testovacích scénářů, od drobností až po testování složitých struktur. Provede vás celou konfigurací a ověřuje, zda jsou správně definovány velikosti prvků, osvětlení scény a nastavení kamery, a zajišťuje synchronizaci všech kamer. Informace v reálném čase o několika vybraných virtuálních senzorech ověřují kvalitu a integritu testovací sestavy. Alikvotní snímání umožňuje měření vibrací pomocí kamer s nízkou rychlostí.

Kamera nastavená a optimalizovaná k zachycení snímků.

V porovnání s tradičními experimentálními sestavami, které poskytují jednorozměrné bodové informace, poskytuje technologie DIC 3D informace v celém poli pro ověření numerických modelů konečných prvků (FE) a pro zvýšení přesnosti, spolehlivosti a realističnosti simulačních modelů. Naše řešení zahrnují robustní a jedinečný přístup k ověřování, včetně spolehlivého a kvantifikovaného srovnání mezi modely FE a experimentálními výsledky technologie DIC. Rozdíly mezi výsledky FE a experimentálními výsledky technologie DIC se zaznamenají do korelační mapy, která okamžitě upozorňuje na oblasti, kde by mohlo být nutné zpřesnění modelu FE.

Inženýr provádějící digitální korelaci obrazu pomocí softwaru Simcenter.
Případová studie

Dánská technická univerzita

Katedra větrné energie Dánské technické univerzity spolupracuje se společností Siemens na využití řešení Simcenter pro inovativní projekt ReliaBlade.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Firma:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Odvětví:Energetika a technické sítě

Umístění:Roskilde, Denmark

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions