Simcenter Mechanical

Simcenter Multimech software

Prognozuj jak, kiedy i dlaczego zaawansowane materiały mogą ulec uszkodzeniom na poziomie mikrostruktur, używając do tego celu wieloskalowej platformy do modelowania i symulacji materiałów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Wizualizacja symulacji wykonanej przy użyciu oprogramowania Simcenter Multimech.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Multimech?

Prognozuj jak, kiedy i dlaczego zaawansowane materiały mogą ulec uszkodzeniom na poziomie mikrostruktury. Simcenter Multimech to platforma do wieloskalowego modelowania i symulacji materiałów, która przenosi elastyczność i niezawodność metody elementów skończonych na poziom mikrostrukturalny.

Modelowanie złożoności materiałów przy użyciu adaptacyjnego podejścia wieloskalowego
Zaawansowane materiały często zachowują się w sposób trudny do przewidzenia ze względu na swoją heterogeniczność na poziomie mikrostrukturalnym. Oprogramowanie Simcenter Multimech łączy skale długości części (makro) i materiału (mikro) oraz w naturalny sposób integruje mikrostrukturalne zmienne projektowe z procesem projektowania, zapewniając modelom symulacji materiałów rzeczywiste stopnie swobody (DOF).

Działaj szybciej bez uszczerbku dla dokładności
Fizyczne testowanie zaawansowanych materiałów jest kosztowne i czasochłonne. Technologia wieloskalowego solwera w oprogramowaniu Simcenter Multimech zapewnia bezprecedensową szybkość bez uszczerbku dla dokładności dzięki połączeniu dwóch przełomowych innowacji: nowej formuły matematycznej i adaptacyjnego algorytmu wieloskalowego. Ponadto działa w pełni równolegle między wątkami i rdzeniami procesora CPU, aby zapewnić jeszcze większy wzrost wydajności.

Zachowaj integrację z preferowanymi rozwiązaniami do modelowania konstrukcji
Nie obawiaj się konieczności rezygnacji z preferowanego solwera konstrukcji. Oprogramowanie Simcenter Multimech łączy się z najpopularniejszymi rozwiązaniami do modelowania konstrukcji używanymi przez inżynierów. Simcenter Multimech jest zintegrowanym solwerem dostępnym w ramach platformy Simcenter 3D; można go również używać w połączeniu z solwerami innych firmy opartymi na metodzie elementów skończonych (MES), takimi jak Ansys i Abaqus.

Wirtualne projektowanie materiałów i produktów

Innowacje materiałowe mają kluczowe znaczenie dla poprawienia działania i obniżenia kosztów produktów. Jednak liczba testów fizycznych wymaganych do opracowania i certyfikacji nowych materiałów stanowi wyzwanie dla szybkości wprowadzania innowacji materiałowych. Przeczytaj ten artykuł techniczny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób adaptacyjna technologia modelowania wieloskalowego może ułatwić wirtualne projektowanie materiałów i złożonych produktów.

Funkcje oprogramowania Simcenter Multimech

Wieloskalowe modelowanie materiałów

Oprogramowanie Simcenter Multimech umożliwia wgląd w mikrostrukturę materiału w celu zidentyfikowania źródła uszkodzeń i zrozumienia, jakie mechanizmy wpływają na wytrzymałość strukturalną. Zoptymalizuj mikrostrukturę swojego materiału, aby uzyskać jak najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Inżynieria materiałowa

Obraz przedstawiający oprogramowanie do modelowania Simcenter 3D.

Automatyczne generowanie mikrostruktury i optymalizacja

Automatycznie generuj geometrię oraz siatki dla swoich modeli mikrostrukturalnych. Potrzebujesz do tego jedynie podstawowych parametrów projektu. Możesz również w szybki i prosty sposób zastosować różne scenariusze obciążeń, aby zobaczyć, jak zachowa się materiał w różnych warunkach.

Obraz z oprogramowania Simcenter Multimech przedstawiający geometrię i siatkę modeli mikrostrukturalnych

Zmienność w produkcji oraz niedoskonałości

Oprogramowanie Simcenter Multimech uwzględnia zmienność w produkcji oraz niedoskonałości, co pozwala maksymalnie zwiększyć niezawodność produktu. Zaimportuj dane dotyczące zmienności procesowej i automatycznie konwertuj je do mikroskali, biorąc pod uwagę udział objętościowy faz oraz tensor orientacji włókien w celu symulacji części formowanych wtryskowo.

Oprogramowanie Simcenter Multimech uwzględnia zmienność w produkcji oraz niedoskonałości, co pozwala maksymalnie zwiększyć niezawodność produktu.